Jüpiter-Plüto Karesi – 18 Mayıs 2023

Bugün Jüpiter-Plüto karesi kesinleşiyor. Burç dışı da olsa Mars, Plüto ile karşıt açı yapmaya yaklaştığı için Jüpiter aynı zamanda T-karenin odak noktası konumunda. 20 Mayıs’ta Mars Aslan burcuna geçtiğindeyse 21 Mayıs’taki Mars-Plüto karşıtlığı kesinleşiyor. Böylece Jüpiter sabit bir T-karenin odak noktası konumuna geliyor. İki sınır ötesi gezegen olarak Jüpiter-Plüto döngüsünü ele alacak olursak, bu iki gezegenin yaptığı ilk kavuşuma bakmakta fayda olabilir. Jüpiter ve Plüto yaklaşık 13 yıllık bir döngüye sahip. Şu anda içinde bulunduğumuz döngü, 2020’nin Nisan ayında ilki olmak üzere Oğlak burcunda Jüpiter ve Plüto’nun toplamda üç kavuşum yapmasıyla başlamıştı. Bu döngü 13 yıl sonra Şubat 2033’de Kova burcunda tamamlanacak. Bir başka deyişle bugün, 2020 yılında Oğlak burcunda başlayan döngünün ilk karesi kesinleşiyor. Barış İlhan, 15 Kasım 2020 tarihinde Astroloji Dergisi’nde paylaştığı yazıda bu döngüyü şöyle özetliyor. “2020 kavuşumları Nisan’ın başında Covid 19’un en yaygın olduğu zamanda başladı, Kasım’da yine en yaygın olduğu zamanda perdeyi kapatıp yeni bir perde açtı. Buna Amerika’da başkanlık seçimleri, Türkiye’de maliyeden sorumlu yöneticilerde değişiklikler, yönetimlerde kavgalar, işçilerin hakları için mücadeleler eşlik etti. Oğlak burcunun doğasına uygun olarak iktidarda güç savaşları ve/veya iktidarı bırakmama savaşları atmosferine adım attık.” Şimdiyse Boğa burcundaki Jüpiter’in, Kova burcunda geri giden Plüto ile yaptığı kare açı söz konusu. Katılaşmış yapıların vadesinin dolması ile insani konularda dönüşüm ve reform için derine nüfuz etmek ve dönüştürmek; Jüpiter Boğa’nın “sahip olunanlar” kadar maddi dünyada sağlamlık yaratabileceğine karşı duyduğu inanç çatışıyor. Sabit burçlar arasında meydana gelen bu açı aslında özgürleşmeye karşı bir direnci anlatıyor olabilir. Jüpiter Boğa’dayken maddi kaynakların doğru, verimli kullanılması için fırsatların değerlendirilmesi ve böylece “her şeyin yolunda” olacağına duyulan inanç ve güven söz konusu. Gölge yönüyle, kendi kaynaklarımızın yetmeyeceği endişesiyle aşina olunan modeller aşırı sahiplenilebilir. “Yetememek” endişesi, güçsüzlükten korkmayı beraberinde getirebilir. Dolayısıyla Jüpiter’in geri giden Plüto’ya yaptığı bu kare açı; sahip olunan kaynaklarla yetebilmek için yepyeni bir modelin geliştirilmesini, eskisinin dönüştürülmesini zorunlu kılabilir. Kaynakları geliştirmeye yönelik fırsatları değerlendirerek büyüyebilmek için, alışılmışın dışında, katılaşmış yapıları yarıp geçecek böyle bir model içinde çatışma yaşanabilir. Bu çatışma sürecinde dönüşüme, değişime ve büyümeye, zenginleşmeye karşı bir direnç söz konusu olabilir. Bir diğer yandan sahip olunanları ve yetenekleri olduğundan fazla sanmak veya öyle gibi göstermek, kendi kaynaklarına gereğinden fazla güven, güç savaşlarını ve acizlik deneyimlerine yol açabilir. Zenginliğin sadece finansal büyüme ile ölçülmesi, güvenliğin parada bulunacağına duyulan abartılı inanç ve maddesel güvence için başkalarını kendi avantajına yönlendirmeyi bir fırsat olarak görmek söz konusu olabilir. Bu durum, aşina olunan fakat hareket özgürlüğünü kısıtlayacak kadar sahiplenilmiş, katılaşmış modellerin sonunu hazırlayan bir sürecin başlangıcına işaret edebilir. Plütokrasinin gücü kötüye kullanması, kendi maddi özgürlüğü için başkalarının kaynaklarını baskılamak söz konusu olabilir. Dolayısıyla uzun vadede, bir diğerinin aciz ve güçsüz kalması pahasına finansal zenginliği sağlamlaştırılmaya yarayan sistemler, dönüşüm ve reforma uğrayabilir. Oysa kaynağın bereketine, herkes için yeterli olacağına güvenilir ve inanılırsa buradan gizli bir zenginlik ortaya çıkabilir. Bu zenginliğe sahip çıkarak insanlığı ileriye götürecek, sistemi yeniden biçimlendirecek kalıcı modellerin geliştirilmesi ve mevcut olanın dönüştürülebilmesi için mücadele verilebilir.

Astroloji Dergisi/Yazan: Deniz Bayraktar Bural

.

Resim: Minotaurus – Ivan Kulakov

.

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Astroloji Dergisi – Barış İlhan (15 Kasım 2020)

Close