“KARŞILIKLI AĞIRLAMA”NIN GERÇEK NİTELİĞİ

“KARŞILIKLI AĞIRLAMA”NIN GERÇEK NİTELİĞİ

Alan Oken

Doğum haritası yaratıcı potansiyelimizin doğal kapsamını bire bir gösteren detaylı bir plandır. Aynı zamanda, içimizde, bu yetenek ve becerilerimizin ifade edilmesini engelleyen ya da bunların oluşumuna yardımcı olacak etkenlerin neler olduğunu gösterir. Gezegenlerin pozisyonları ve birbirleriyle yaptıkları açılar bize bu durumları açıkça gösterir. Ancak biz hiçbir şekilde haritalarımızla sınırlandırılmış değiliz. Ruh’un varlığını göz önüne seren Yol önümüzde oluştukça, yavaş yavaş kendi kaderimizin yaratılışına ortak olma potansiyeline sahip oluruz. Bu, özgür iradenin harekete geçmesidir ve özgür irade Ruh aracılığıyla Sevgiye bağlandığında bu ‘iyiye götüren irade’ halini alır.                                                                                              Alan Oken 

Astrolojik yorumda en önemli noktalardan biri ‘düzenleyicilik’tir (dispositorship). Kelimenin kökeni latince disponare fiilinden gelmektedir ve anlamı ‘farklı yerlere koymak’tır. Astrolojide gezegensel düzenleyici bir başka gezegenin (ya da evin) enerjilerini haritadaki başka bir yere taşıyabilen gezegen anlamına gelmektedir. Astroloji öğrencisinin doğum haritasındaki düzenleyicilik yapısının işleyişini çözmesi gezegensel güç sıralamasını doğru biçimde anlamasını sağlayacaktır.

Karşılıklı ağırlama (mutual reception) gezegenleri ve/veya evleri birbirine sıkıca bağlayan bir düzenleyicilik biçimidir. Gezegenlerin aynı haritada birbirlerinin burçlarında bulunmalarına karşılıklı ağırlama denir. Mars Kova’da-Uranüs Akrep’te; Jüpiter Aslan’da-Güneş Yay’da ve Ay Başak’ta-Merkür Yengeç’te karşılıklı ağırlamanın örnekleridir. Haritayı yorumlarken bu tarz gezegensel bağlantıların etkilerini birlikte değerlendirebilmek önemlidir. Söz konusu iki gezegen birbirlerinin fonksiyonlarını güçlendiren veya zayıflatan biçimde beraber hareket ederler. Karşılıklı ağırlamadaki her iki gezegenin tek başlarına analiz edilmeleri gerekirsese de, bu iki gezegenin birbiriyle ilişkisinden doğan enerjinin de bir etkisi vardır ve bu şekilde değerlendirilmelidir. Ancak böyle değerlendirildiğinde her iki gezegenin ifade ettikleri bütünsel olarak anlaşılabilir.

Karşılıklı ağırlamanın analizini karmaşıklaştıran, fakat aynı zamanda da tamamlayan iki faktör daha vardır. İlki, astroloğun gezegenlerden hangisinin bu karşılıklı ağırlamada baskın olduğunu göz önüne alma gerekliliğidir. Eğer Venüs Balık’ta ve Neptün Terazi’de ise Balık’taki Venüs yücelmiş olduğu burçta olduğundan daha güçlenmiş olacak, halbuki ‘ortağı’ Neptün Terazi’de ‘rahat’ fakat nötr olacaktır. Eğer bu ikili Yay’daki Merkür ve İkizler’deki Jüpiter olsaydı, her iki gezegen de zayıflamış olacaktı, çünkü her ikisi de karşı burçlarında zararlı konumda olacaklardı. Hangisinin güçlü olduğunu anlamak için başka bir yere (mesela ev konumlarına, diğer gezegenlerle olan açılarına, veya Yükselen’de bir Merkür veya Jupiter burcu olup olmadığına) bakmak gerekecekti. İkinci faktör, karşılıklı ağırlamadaki gezegenlerin aralarında 6 temel açı olan kavuşum, altmışlık, kare, üçgen, karşıt ya da 150’lik ile de birbirlerine bağlı olup olmadıklarına bakmaktır. Bu iki faktörü birleştirirsek önemli bir astrolojik kurala ulaşırız: iki gezegen karşılıklı ağırlamadaysa ve aynı zamanda 6 temel açıdan biri ile birbirlerine bağlıysa, açının doğasına bağlı olarak karşılıklı ağırlamanın gücü ya olumlu yönde artmış olur ya da gezegenleri iyiden iyiye zayıflatır.

Astroloji öğrencileri karşılıklı ağırlamanın oluştuğu evlerin de birbirleriyle yakından ilintili olduklarını unutmamalıdırlar. Bu durumda, Yengeç’te ve 10. evde bulunan bir Venüs, Boğa’da ve 8. evde bulunan bir Ay ile altmışlık açı yapıyorsa, bu bağın pozitif enerjileri bu iki evin de uyumlu bir biçimde birbiriyle bağlanmalarını ve bu foksiyonlara yansımalarını sağlayacak şekilde bu alanlara taşınır. Yengeç ve Boğa söz konusu evleri kesen burçlar ise bu durum özellikle vurgulanır.  Unutmayın ki, doğum haritası yorumunda biz her zaman, gezegen ve evlerin önem sıralamasını doğru yaparak analizimizdeki öncelikleri belirlemek için, onların göreceli olarak ne kadar güçlü ya da zayıf olduklarını anlamaya çalışırız.

Doğum haritasında oluşabilecek karşılıklı ağırlama şekilleri için onlarca farklı olasılık vardır. Doğum haritasında çok sık görülen bir faktör olduğundan dolayı, böylesi bir makalede bütün olasılıkları ele almamız* mümkün gözükmemektedir. Ancak okuyucuya bir doğum haritasında bu gibi bir durumu yorumlarken yardımcı olamak üzere birkaç karşılıklı ağırlama durumunu inceleyelim. Bunu yaparken bize yardımcı olması için aşağıda gezegensel asaletler tablosu bulunmaktadır.

GezegenYöneticiZararlıGüçlüDüşük
GüneşAslanKovaKoçTerazi
AyYengeçOğlakBoğaAkrep
MerkürIkizler-BaşakYay-BalıkKovaAslan
VenüsBoğa-TeraziAkrep-KoçBalıkBaşak
MarsKoç-AkrepTerazi-BoğaOğlakYengeç
JüpiterYay-Balıkİkizler-BaşakYengeçOğlak
SatürnOğlak-KovaYengeç-AslanTeraziKoç
UranüsKovaAslanAkrepBoğa
NeptünBalıkBaşakYengeçOğlak
PlutoAkrep-Koç**Boğa-TeraziAkrepBoğa

Güneş Koç’ta  ve Mars Aslan’da: Kendimize sormamız gereken ilk soru bu gezegensel kombinasyonlardan hangisinin daha güçlü olduğudur. Cevap Koç’taki Güneş’tir. Her ne kadar Mars bir ateş burcu olan Aslan’da oldukça rahat ve muktedir ise de, Koç’taki Güneş yücelmiştir. Dolayısıyla haritasında böyle bir kombinasyon bulunan kişinin ‘süper Koç’ ya da ateşli yaratıcı iradesini göstermek konusunda zorlanmayacak biri olduğunu hayal edebiliriz. Eğer Aslan’daki Mars ve Koç’taki Güneş üçgen yapıyor olsalardı bu durum daha da fazla vurgulanmış olurdu. Eğer Aslan ya da Koç Yükselen olsaydı, haritayı yöneten gezegeni de içereceğinden, bu durum söz konusu üçgeni haritanın en önemli kısmı kılacak, kişi daha fazla kendi isteklerinin peşinden giden ve baskın bir karaktere sahip biri olacaktı. Bir haritada çok farklı farklı, hatta birbiriyle çelişen unsurlar olduğunu aklımızın bir köşesinde tutmalıyız.  Mesela Yükselen Oğlak olsa ve Satürn Mars ya da Güneş’e kare açı yapıyor olsaydı, karşılıklı ağırlama ile oluşan üçgenin gösterdiği kolayca kendini ortaya koyabilen kişi tespitinin tersine bir düzeltme gerekebilirdi. Okuyucunun şimdiye kadar anlamış olduğu gibi astroloji ve özellikle de doğum haritası yorumu oldukça karmaşıktır.

Güneş Oğlak’ta ve Satürn Aslan’da:  Hangisi güçlüdür? Satürn Aslan’da zararlı olduğuna göre, Oğlak’taki Güneş  doğal olarak daha güçlüdür. Neden doğal olarak diyoruz? Güneş ateş burçlarındayken en mutlu olduğu ve parladığı yerdedir. Enerjisi havada dağılır, suda kırılır ve toprakta gömülür. Ruhsal astrolojide, Oğlak’taki Güneş’in potansiyeli ‘inisiye’nin yükselmesine neden olur. (Isa Güneş Oğlak’ta iken doğmuştur). İnisiye kişisel güç, başarı, servet ve dünyevi mevki edinme dürtüsünü aşmış, insanlığa hizmeti ile “Gerçek Spiritual Güneş/Oğul” dediğimiz şeyin gücünü ortaya çıkartan kişidir. Ancak, böylesine yüce bir konum insanlığın genelinde yaygın değildir. Zaman içinde bir hayli gelişmiş bir bilinç seviyesine ulaşmış bir kişi bu Güneş Satürn karşılıklı ağırlamasını ‘iyiye yönelik iradeyi’ ifade etmek üzere kullanabilirken, normal yapıda bir insan hayatını çevresine baskın çıkma dürtüsü ile iradesini ifade etmeye çalışarak geçirecektir. Bu özellikle, Aslan veya Oğlak’ın Yükselen burç olması durumunda böyledir. Oğlak’taki Güneş’le Aslan’daki Satürn arasında 150lik açı olması durumunda, bu kişinin irade yüklü dürtüsünün karşılaşacağı bozgun daha da belirginleşecektir. Bu durumun tersinin gerçekleşmesi de mümkündür, mesela  bu karşılıklı ağırlama ile vucut bulan bir karmik durumun asıl anlamı, kişinin gelişmemiş olan irade gücünü geliştirmeyi ve uygun biçimde kullanmayı öğrenmesi olabilir. Her zaman olduğu gibi, haritanın bütününün incelenmesi gerekir.

Güneş Terazi’de Venüs Aslan’da: Hangisi güçlüdür? Aslan’daki Venüs. Güneş Terazi’de düşüktür. Işıkları, özellikle kişi  herhangi bir zaman diliminde bağımsız hareket etmeye zorlandığında, gücünü dalgalanan bir belirsizliğin içinde kaybeder. Terazi’nin en büyük gücü (aynı zamanda en büyük zayıflığı) kişi ortaklıklar ve sosyal birlikteliklerde etkileşim içinde olduğunda ortaya çıkar. Ilahi Afrodıt’in ‘birleşmek için duyduğu dürtü’ ile estetik hassaslığı en uç noktaya kadar kişisel olsa da, Venüs’ün yaratıcı ve çekici gücü Aslan’da dramatik bir biçimde odaklanır. Bununla birlikte, bu karşılıklı ağırlamanın enerjileri,  özellikle de bu burçlardaki Güneş ve Venüs arasında bir altmışlık açı varsa, sanatsal eğilimleri, sosyal incelikleri ve sıklıkla fiziksel açıdan güzel olan bir bireyi işaret eder. Bu özellikler, Yükselen’in Terazi ya da Boğa olması durumunda daha da belirginleşir. Bu iki gezegen arasında bir yarım kare (45 derecelik açı) mesela Venüs 16 derece Aslan ve Güneş 2 derece Terazi dahi olsa, çok büyük bir zarar oluşmayacaktır. Bu karşılıklı ağırlama, iki gezegenin birbiriyle hayli uyumlu olması nedeniyle doğal olarak ‘yumuşak’ bir ağırlama olacaktır. Bu karşılıklı ağırlamayı birbirine bağlayan yarım karenin zorlayıcı doğası partnerlerin -iyi olanların bile- istenmeyeceğini (evlilik ve ortaklıklardan uzak durulacağını) göstermez. Tam tersine, Güneş ve Venüs arasınadaki bu karşılıklı ağırlama bağlantısı yoğun ve tutkulu bir aşk hayatını tetikler ve yakın ilişkilerdeki eğlence faktörünü arttırır. Venüs’ü Aslan’da Güneş’i Terazi’de olan bir kişide ortaya çıkabilecek tek sorun, bu kişinin kendi konseptine uygun bir eğlence anlayışı veya kendi tutkuları çerçevesinde bir ilişki yaratmak isteyecek olması ve karşıdaki kişinin aynı konsepti paylaşıp paylaşmadığıdır.

Oğlak’ta Mars ve Koç’ta Satürn: Hangisi daha güçlüdür? Oğlak’taki Mars. Mars Dağ Keçisi’nde yücelmiştir ve Satürn Koç’ta düşüktür. Mars bu durumda, kişisel arzularını ve hırslarını harekete geçirecek, onları yapılandıracak ve onlara odaklanacak bir pozisyondadır. Koç’taki Satürn ise kişinin bu, savaşçı “istediğinin peşinden git” tutumunu, kendi kural ve düzenleme sistemini oluşturma ihtiyacına bağlı olan verimlilik sahasını sınırlar.  Bu durum, kişinin isteklerini daha büyük kollektif kaynakları kullanarak, daha büyük bir sosyal yapının (Oğlak) içine nüfus ettirmek (Mars) yerine, bu kaynakları kendi kişisel sınırları ve zamanlaması doğrultusunda şekillendirmeye çalışmasına yol açar. Bu ikinci bahsedilen durum, sıklıkla, kendisinin de bir parçası olduğu daha büyük sosyal bütün ile çatışma yaşamasına neden olur (Satürn düşük durumda). Oğlak’taki Mars ile Koç’taki Satürn arasında bir kare olması (bu kolaylıkla olabilecek bir durumdur), bu iki gezegen ve burç arasındaki antipatiyi daha da arttıracaktır. Mars ve Satürn arasındaki bu bağlantı onları sürekli devam eden bir baskın olma savaşına itecektir. Mars ‘hadi git’ diyecek, Satürn ‘hayır’ diyecektir. Bu durum Indy 500 (bir otomobil yarışı) yarışında rekor kırmaya çalışırken çok iyi bir arabayı el freni çekik kullanmak gibidir.

Oğlak’taki Mars Koç’taki Satürn ile üçgen yapıyorsa ne olur? Mars burcunun ilk derecelerinde ve Satürn son derecelerindeyse (mesela Mars 2o Oğlak’ta, Satürn 29o Koç’ta, yani 120o orb içinde sayılabilecek 117 derecelik bir üçgen),  iki güç arasındaki çekişme devam edecektir, ancak kişi hayatın bu ‘dur ve git’ gerilimi için daha kolay çözümler sunacağını görecektir. Kişi kendi hedefleri konusunda daha uygun sınırlar ve yapılar belirlemeyi kolayca öğrenebilecek, olaylar karşısındaki kişisel düzenlemeleri  (Koç) ile içinde yaşadığı soyal düzenin gereklilikleri (Oğlak) arasında olması gereken bağı görebilecektir. Böylelikle başarılı deneme yanılma çalışmalarından sonra, kişi bu türden bir karşılıklı ağırlamanın enerjilerinin içinde yarattığı karmaşayı en aza indirmeyi öğrenecektir.

Eğer gezegenler hem karşılıklı ağırlamada hem de zararlı oldukları burçlardalarsa bir komplikasyon oluşur. Bu, ancak ‘zıt çiftler’ durumunda olur. Venüs Koç’ta ya da Akrep’te, Mars Terazi veya Boğa’da, Merkür Yay veya Balık’ta ve Jüpiter İkizler veya Başak’ta, Ay Oğlak’ta ve Satürn Yengeç’te, Güneş Kova’da ve Uranüs veya Satürn Aslan’da, Neptün Başak’ta ve Merkür Balık’ta, Venüs Akrep’te ve Pluto Boğa’da. Bu çiftler aynı zamanda karşıt durumdaysa bu karşılıklı ağırlama zayıflık üzerine bir ek zayıflık getirdiği için çok daha zararlı bir hale gelecektir. ***. Bu durumu açıklamak için yine hangi gezegenin daha etkili olacağını belirlemek gerekir. Bu da astroloji öğrencisinin haritanın ‘temasını’ bilmesini gerektirir.

Yükselen’in Yengeç olduğu bir haritayı ele alalım. Ay Yükselen’in yöneticisi olarak, kişinin doğumu ve/veya hayatının tamamı üzerinde büyük bir etken, belki de en büyük etkendir. Ay Oğlak’ta (zararlı) ve Satürn Yengeç’te (zararlı) ise, haritanın yöneticisi olan Ay daha da zayıf olacak ve kişiyi de zayıflatacaktır. Ay’ın ev konumu kişinin ciddi sorunlar yaşayacağı bir alan olacaktır. Bir başka örnekteyse, Güneş’in Akrep’te, Yükselen’in Koç olduğunu (bu yeterince sorun yaratacak bir durum) ve Mars’ın Boğa’dan Akrep’teki Venüs’e karşıt yaptığını düşünelim. Görebileceğiniz gibi, bu gezegenlerin ikisi de zararlı pozisyonda, ancak Mars hem Güneş’i hem de Yükselen’i yönettiği için kişiye daha fazla zarar verebilecek bir etkiye sahip.

Karşılıklı ağırlamanın doğru değerlendirilebilmesini sağlayacak bir başka faktör ise, gezegenlerden birinin yücelmiş diğerinin ise nötr pozisyonda olmasıdır. Jüpiter Yengeç’te ve Ay Yay ya da Balık’ta ise, burada Ay Yengeç’i yönetir, ama Jupiter bu konumda hem yücelmiştir hem de Ay’ın bulunduğu burcun yöneticisi konumundadır.  Ay’a daha fazla ilgi göstermek gereğine yol açacak şekilde Yengeç’in Yükselen olması durumu dışında, Jüpiter’in etkisi bu durumda daha baskın olacaktır. Bu örnek astroloğun gerçek yeteneğinin haritanın değişik unsurlarını sentezlemek olduğu konusunda şüpheye yer bırakmamaktadır.

Çeviren: Seda Ertem

*Okuyucu bu ve Düzenleyicilik konusundaki diğer faktörler hakkında daha derin bilgiye sahip olmak ister ise ‘Rules of Horoscope’ (The Crossıng Press, 2000) adlı kitabımdan yararlanabilir.

**Bazı kişiler bu listeleme şekline karşı çıksalar bile, Pluto’yu Koç’un yöneticisi olarak gören ben dahil birçok astrolog bulunmaktadır.

*** Bu durumda Merkür ve Jüpiter’in kare yapması da muhtemeldir. Mesela, Merkür Yay’da, Başak’taki Jüpiter’e kare yapıyor. Bu durumda Mars ve Venüs’ün kavuşumu da olabilir, mesela Venüs 28 derece Koç’ta, 2 derece Boğa’daki Mars’la kavuşum yapıyor. Böylesi durumlarda haritayı zayıflatacaktır.

Close