KISTIRILMA: BİR HARİTANIN  GİZLİ  ÇEKMECELERİNDE NE BULUNABİLİR?

KISTIRILMA: BİR HARİTANIN  GİZLİ  ÇEKMECELERİNDE NE BULUNABİLİR?

Laetitia Kanafani, 2012

Bu makale, büyük ölçüde  Joanne Wickenburg’un ” Your Hidden Powers: Intercepted Signs and Retrograde Planets “kitabında  sunulan çalışmasına dayanmaktadır. Yararlanılan ek kaynaklar Chris McRae’nin Understanding Interceptions:A Key to Unlocking the Door” başlıklı kitabında yer almaktadır. Mc Rae, yüksek enlemde (Kanada’da) yaşaması ve orada çalışması nedeniyle haritaların %80’inden fazlasında kıstırılmayla karşılaştığı için kıstırılma konusunda önemli ve dikkate değer bir referanstır. “Heralds of a New Age: Interceptions” kitabının yazarı Alice Miller’in çalışmasından bir alıntı, kıstırılmayla  ilgili içsel süreci açıklar. Ve sonuç olarak, Duke De Faria’nın “Interceptions: Cycles of Spiritual Unfoldment”  kitabındaki çalışmalar referans  yapılmıştır.

“Kıstırılmış burçların veya geri giden gezegenlerin gücünü hafife almayın. Onlar doğum haritasını eşsiz kılarlar. Hayatı karmaşık yaparlar. Açığa çıkartılmayı bekleyen potansiyelleri ve güçleri tanımlarlar.”                                                              

                                                                       Joanne Wickenburg

Kıstırılma şu şekilde  tanımlanır: Haritada bir (veya iki, nadiren üç) çift burç herhangi bir ev başlangıç çizgisinde görünmezler, ancak bunun yerine 30 dereceden daha büyük olan evler içinde bulunurlar. Eşit ev sistemlerinde tüm evler 30 derece olduğu için elbette ki bu, sadece eşit olmayan ev sistemleri kullanıldığında oluşabilir.

Wickenburg, kullandığımız ev sistemi ne olursa olsun, Yükselen (ASC) ve Tepe Noktasının (MC) değişmeyeceğine (sabit kalacağına) dair bir ilk olan fikri sunar. Eşit olmayan  ev sistemleri söz konusu olduğunda, elde edeceğimiz farklılıklar sadece evler tablosuna göre hesaplanan aradaki evlerin başlangıç çizgilerinde olacaktır. Ve sonucu belirleyen Evler tablosundaki enlemdir. Yani Wickenburg bunun bir şekilde (enlem tarafından sembolize edilen) Çevrenin Kadere karşı etkilerinin bir göstergesi olduğunu ileri sürer.MC değişmez, bu yüzden nihai “kaderiniz” (“hedefiniz” “mesleğiniz”) değişmez, ancak yol boyunca sizi destekleyebilen veya destekleyemeyen çevrenin etkisi tezahür edecektir.

Eğer haritaya bakarsak on iki ev, on iki burç, mükemmel simetrik bir daire görürüz. Bu daire her şeyin kutupsallıkla (kutupsallık içinde) çalıştığı gerçeğine dayanmaktadır. Her nokta için karşıt ve eşit uzaklıkta olan bir nokta vardır. Ve bizim on iki evimiz ve on iki burcumuz biri diğerine karşıt ve tamamlayıcı çiftler halinde çalışır. Bu kutupsallık son derece önemlidir, çünkü tarafsızlık getirir.Herşey için eşit ve karşıt bir şey vardır ve böylece terazi dengelenir. Eğer haritamızdaki 6 çift burcun kutuplaşmaları hakkında düşünürsek, onları sürekli dengelemeye çalışıyoruz. Ve bir kıstırılma vuku bulduğu zaman sanki terazinin kefelerinin karanlıkta dengelenmesi gerekir gibidir. Bir bakışta görebilmek yerine, örneğin Koç’la Terazi burçları arasında, teraziniz dengede olsun olmasın,  tamamen karanlıktasınızdır (tarafsızlık yoktur) ve terazinin dengesinin şu veya bu şekilde devrilmemesi, dengeyi sağlamak için her iki kefeye neyin eklenmesi veya eksiltilmesi gerektiğini anlamak üzere yavaş yavaş ve tekdüze bir şekilde el yordamıyla ilerlemeniz gerekir. Elbette ki yapılabilecek en kolay şey ışığı açmak ve net bir şekilde görmektir. Kıstırılmanın kilidi açıldığında olan şey işte budur.

Alice Miller kıstırılmayı haritadaki bir delik olarak tanımlar. Psikolojik olarak, çocukluk dönemi gelişim ortamından kayıp ya da eksik bir alanı tarif eder. Kıstırılmış bir haritayla, gelişim yılları sırasında kıstırılmadaki gezegenler ve burçlarla ilgili ne aynalar ne de ego komutları vardır. Bu da üzerimizde psikolojik ya da sosyal, yetersizlik bırakır. (…) Optimal aile etkileşiminin güncel açıklamasına göre, bir disfonksiyonel aile anlamına  işaret eder.

 Chris McRae kıstırılmanın işleyiş biçimine ışık tutar. İlgili psikolojik süreci bir “içselleştirme nedeniyle yoğunlaşma” olarak tarif eder. “Temel bir ihtiyacı ne zaman içselleştirsek o büyük bir yoğunluk kazanır” diye açıklar. O, dışsal deneyimlerimizde tatmin etme mücadelesi verdiğimiz bir ihtiyaç haline gelir. (…) İçsel ifade bir yaşam devresinde belli sıkıntılar yaratabilir, ama bir bozukluk ya da kişilik kusuru olarak değil, bu burçların dürtülerini anlama ve içsel büyüme için bir fırsat olarak kabul edilmelidir.

Eğer 6 kutuplaşmayı ihtiyaçlarımız ve ikilemlerimiz açısından düşünürsek, on iki burcu şöyle tanımlamaya çalışabiliriz:

Koç ve Terazi: Hareket başlatma ihtiyacı, cesaretle keşfetme ve başkalarıyla uyumu sürdürme ve paylaşma ihtiyacına karşı arzularımızı öne sürme. Eğer Koç’un başlangıç çizgisinde Balık varsa idealizmi eyleme çevirmek gereklidir. Ve Terazi’nin başlangıç çizgisindeki Başak’la analitik çalışma başkalarının hizmetine sunulmalı, çabalarınızın sonuçları paylaşılmalıdır.

Boğa ve Akrep: Somut sonuçlar almak ve değerli bir şeyler üretmek ihtiyacına karşı kaynakları birleştirme ve dönüşüm ihtiyacı (biriktirmeye karşı bırakmak). Eğer Boğa’nın başlangıç çizgisinde Koç varsa bir lider olarak görülebilirsiniz ama aynı zamanda kalıcı bir şeyler yaratmak için dayanıklılık kazanma ihtiyacınız da vardır. Ve Akrep’in başlangıç çizgisindeki Terazi burcuyla “diplomasi” yeniden hayat bulma ve dönüşme şansınızı çalarak içsel gücünüzü ve yoğunluğunuzu gölgede bırakabilir.

İkizler ve Yay: Çeşitli fikirler/bilgiler hakkında düşünmek ve etkili iletişim kurmak ihtiyacına karşı anlayışınızı geliştirme ve anlam bulma (kendi felsefeniz)ihtiyacı. İkizler’in başlangıç çizgisinde Boğa varsa maddesel konulara bağılık ve istikrar, entelektüel merakı ve zihinsel uyarıyı bastırabilir ve sabit fikirler iletişim kanallarını kapatabilir. Ve Yay’ın başlangıç çizgisinde Akrep’in derin, güçlü ve yoğun yaklaşımı iyimserliği, zihnin gelecekteki olasılıklara genişlemesini engeller.

Yengeç ve Oğlak: Duygusal büyüme  ve güvenlik ihtiyacına karşı toplumsal konum elde etme ve hedefini başarma ihtiyacı. Eğer Yengeç’in başlangıç çizgisinde İkizler varsa deneyim çeşitliliğine zihinsel bir yaklaşımınız, ancak duygularla ilgilenme ve yüzleşme zorluğunuz olabilir. Oğlak’ın başlangıç çizgisinde Yay varsa genişlemenin (aşırı yayılma)  nasıl olacağını ve ne zaman duracağını ve felsefeniz dışında sağlam bir şey kurmak  için olanak sağlayan uygun sınırları belirlemeyi anlamakta  zorlanabiliriz .

Aslan ve Kova: Yaratıcı kendini ifade ve tanınma ihtiyacına karşı sosyal meselelere (ego endişeleri ötesinde) hizmet etmek için bu yaratıcılığa ihtiyaç. Eğer Yengeç Aslan’ın başlangıç çizgisinde ise, başkalarının  bakımını üstlenmek ve beslemek sizin için yeterli değildir, iradeniz ve yaratıcı gücünüzün bir çıkış noktasına ihtiyacı vardır. Ve Kova’nın başlangıç çizgisinde Oğlak varsa, toplumsal yapıda saygın biri olmak sizin için yeterli olmayacaktır, sizin bireyselliğinize ve farklılığınıza parlamak için bir şans verilmelidir.

Başak ve  Balık: Analiz etme, kendini mükemmelleştirme ve hizmette olma ihtiyacına karşı olduğu gibi kabul etme, bırakma ve inanç deneyimi ihtiyacı. Eğer Aslan Başak’ın başlangıç çizgisinde ise, sabit, güvenilir, istikrarlı görünebilirsiniz, ama içinde kendisine dair kuşkuları olan, kendini kusursuzlaştırıp ve yararlı olma yollarını bulamayan  birisinizdir. Eğer Kova Balık’ın başlangıç çizgisinde ise farklılığınız ve eşsizliğiniz kırılganlığınızın yanlış anlaşılmasına sebep olur ve Kova görüntüsünün “ayna” arkasında güven geliştiremezsiniz.

McRae  bir kıstırılmanın etkisinin küçümsenemeyeci gerçeğine işaret eder: Aslında bir çift kıstırılmış burç bile haritanın %50’sini etkileyebilir. Eğer bir çift burç kıstırılmış ve bu nedenle bir şekilde ifadesi gecikmiş ve engellenmişse, harita sahibinin kıstırılmış burçtan önceki ve sonraki bir çift burcu ifade tarzını da etkileyecektir. Toplam olarak altı burç etkilenir, bu da haritanın yarısıdır.

Kıstırılmış kutupluluğun kilidini nasıl açacağız?  İlk kapı aslında ev başlangıç çizgisidir ve onun anahtarı ise yöneticisidir. Ev başlangıç çizgisinde bulunan burç tarafından tanımlanan süreçte çok iyi, ve yöneticisinin bulunduğu burç ve ev ne olursa olsun onukullanırken iyi bir uzman olmanız gereklidir. Daha sonra farkında olmadığınız bir şeye çarparsınız: Kıstırılma. Şimdi başka bir yerde ikinci anahtarı aramalısınız: kıstırılmış burcun yöneticisi. Bu yöneticinin yerleşimi (bulunduğu ev) kıstırılmış burcun ihtiyaçlarının çevremiz tarafından nerede ve nasıl  desteklenmeyip, yanıt bulamadığı hakkında ipuçları verebilir. Bu bir şeyin ya eksikliği ya da aşırı vurgulanması şeklinde olmuş olabilir. Yöneticinin içinde bulunduğu ev bir yeni ve  kişiselleştirilmiş yaklaşımın gerekli olacağı alanı işaret eder.

Kişinin çevresinin ya eksiklik ya da aşırı vurgulama tarzında değinmesinden farklı  olarak ele alınması gereken temaları temsil etmek için yöneticinin bulunduğu evle ilgili bazı anahtar kelimeler işte buradadır:

Yönetici 1. evde ise: Özeleştiri, görünüş, kişilik.

Yönetici 2. evde ise: Öz-değer, kişisel kaynaklar, yetenekler, değerler, ekonomik istikrar.      

Yönetici 3. evde ise: Eğitim gereksinimleri, akademik beceriler, konuşma  fonksiyonu, toplum katılımı, kardeşleri ile ilişkiler.

Yönetici 4. evde ise: Kişişisel  temel, aidiyet, güvenlik, aile geçmişi , kökler.

Yönetici 5. evde ise: Yaratıcı ve boş zamanı değerlendirme, ilgi alanları, doğurma, eğlence, risk alma.

Yönetici 6. evde ise: Günlük rutin, iş, beden ve sağlık, günlük yönetim, iş arkadaşları.

Yönetici 7. evde ise: Kişilerarası ilişkiler, evlilik, ortaklıklar.

Yönetici 8. evde ise: Mahremiyet, cinsellik, yaşamın  daha derin bir anlamı, ölüm, ayrılık, paylaşılan kaynaklar.

Yönetici 9. evde ise: Din, yüksek öğrenim, ilkeler, ahlak, etik, felsefi idealleri, ön yargı, fanatizm.

Yönetici 10. evde ise: Başarı, tanınma, şöhret, makam, “mevki” açısından “konum”unuz.

Yönetici 11. evde ise: Sosyal etkileşim içinde olduğunuz daha geniş toplum, arkadaşlar, sosyal nedenler, hayaller, umutlar, özlemler.

Yönetici 12. evde ise: Maneviyat, karma, hayatın gizemleri, sosyal hizmet, fedakarlık, sırlar, gizlilik, acı çekme.

Yönetici gezegen kıstırılmanın kilidini açmaya yardım etmek için yapılması gereken ve yapılacak şeylerin yerini gösterir. Eğer yönetici gezegen de kıstırılmış ise, içinde cevaplarınızı bulmak iki kat daha zor ve önemlidir.

Bahsettiğimiz gibi harita bir simetri mekanizmasına sahiptir ve bu nedenle kıstırılma iki bölümden meydana gelir: eğer bir çifti burç  iki ev içinde kilitli ise, o zaman bir çift ev iki burç içinde kilitli olur: bunlar kıstırılmış evler veya iki kere tekrarlanmış  burçlardır. Diğer bir deyişle, bir çift burç ard arda gelen iki ev başlangıç çizgilerinde iki kere tekrarlanır ve  bir çift evi “kıstırır”.

Kıstırılmanın yaptığı engellemeyi telafi etmek için bu doğal bir çare mi? Wickenburg soruyor. Çünkü, burada, kıstırılmış evlerde, tam tersi durumdan ziyade, çevre üzerinde bir etki yaratmak için doğuştan bir şans var. Ve işte burada görülen bir sorumluluğunuz var. İki kere tekrarlanmış burçların yöneticileri fazla mesai yaparlar ve buradaki görev aynı burca sahip birinci evden ikinci eve enerji aktarmaktır. Zaten birinci evle ilgili konularda çok gelişmiş ve bilgili olduğunuzdan onun üzerinde fazla durmak büyüme ve gelişmeyi teşvik etmeyecektir. Yapılacak şeyler çok kolay, ve böylece yeni bir çıkışa ihtiyacınız var: Aynı burca sahip bir sonraki ev tarafından tanımlanan alan. Aynı şekilde öncelikle kıstırılmaya ulaşmak için kıstırılmış burcun ev başlangıç çizgisindeki burcun  olumlu ifadesinde ustalaşmak zorundayız, yine en iyi potansiyelimiz haline gelmek için aynı burca sahip (tekrarlanmış) bir sonraki eve birinci evdeki uzmanlığımızı (transfer etmeye) aktarmaya gereksinimiz var. İki evin faaliyetleri bir şekilde entegre edildiğinde, o zaman kıstırılmanın kilidi açılmaya  başlar.

Wickenburg kıstırılmış evleri/iki kere tekrarlanmış burçları güçleri açısından şöyle tanımlar:

Kıstırılmış  1. ev (1. ve 2. ev başlangıç çizgileri aynı burçta) bize kişiliğin gücü’nü verir: Kişiliğinizi kıymetli kılın, kişisel gücünüzü değer üretmek için kullanın.

Kıstırılmış 2. ev (2. ve 3. ev başlangıç çizgileri aynı burçta) bize üretkenliğin gücünü verir: Yeni beceriler, yeni bilgiler, yeni bağlantılar kazanın ve kendi değerlerinizle sözel iletişim kurun.

Kıstırılmış 3. ev (3. ve 4. ev başlangıç çizgileri aynı burçta) bize bilginin gücünü verir:  Bilgileri duygusal memnuniyet verici tarzda kullanın, bilgileri amaçsızca toplamayın, sizi hangisinin güvenli hale getirdiğini bulun.

-Kıstırılmış 4. ev (4. ve 5. ev başlangıç çizgileri aynı burçta) bize duygusal güç verir: Yaratıcı olmak için geçmiş deneyimleri, mirasınızı ve duygusal gücünüzü kullanın.  Duygusal gücünüzü ifade edin.

– Kıstırılmış 5. ev (5. ve 6. ev başlangıç çizgileri aynı burçta) bize yaratıcılık gücü verir: Yaratıcılığınızı verimli bir girişimde kullanın, yeteneklerinizi işinizde kullanın. Eğlenin ve kendinizi işinizde ifade edin.

– Kıstırılmış 6. ev (6. ve 7. ev başlangıç çizgileri aynı burçta) bize günlük düzeni  organize etme gücü verir: Ortaklık içinde çalışın.

– Kıstırılmış 7. ev (7. ve 8. ev başlangıç çizgileri aynı burçta) bize insan gücü   verir: Yeteneğinizi  yeniden canlanma fırsatı bulmak için ilişki çekmeye kullanın. Aslında ilişkiyi sürdürmeyi  öğrenin.

Kıstırılmış 8. ev (8. ve 9. ev başlangıç çizgileri aynı burçta) bize yenilenme   gücü verir:  Ölüm ve yeniden doğuş süreci deneyiminizi bu deneyimin  anlamını kucaklayan bir felsefe geliştirmek için kullanın.

Kıstırılmış 9. ev (9. ve 10. ev başlangıç çizgileri aynı burçta) bize kanaate varma gücü verir: İnançlarınıza göre hareket edin, halkın gözü önünde onların savunucusu olun. Kariyerinizi ilkeleriniz üzerine kurun.

Kıstırılmış 10. ev (10. ve 11. ev başlangıç çizgileri aynı burçta) bize etkileme gücü  verir: Hak ettiğiniz sosyal konumunuzu mesleki becerilerinizden yararlanabilen bir sosyal amaç için kullanın.

Kıstırılmış 11. ev (11. ve 12. ev başlangıç çizgileri aynı burçta) bize grup gücü verir:  Grup çalışmasının sosyal değişim için büyük  çapta iyileşme getirebileceğinin farkında olun. Bir şeye dahil olmaktan şefkate ilerleyin.

Kıstırılmış 12. ev (12. ve 1. ev başlangıç çizgileri aynı burçta) bize geçmişin gücü? içsel yaşamın gücü? karmanın gücü?nü verir: Belki tamamlanmamış  karmik misyon. Bilinçdışı enerji dışa yansıtılır.Onu açığa çıkartın  ve  başkalarına  iç dünyasıyla nasıl uyumlu bir şekilde yaşanacağını gösterin.

Haritadaki  kıstırılmanın arkasındaki mekanizma gizli çekmeceli bir Japon güvenli kasa sistemi gibi çalışır. Eğer belirli bir sırayla çekmeceleri açarsanız normal çekmecelerden birinin altında gizlenmiş saklı bir bölmeye erişebilirsiniz. Eğer bu sırayı takip etmezseniz,  genellikle değerli şeylerin gizlenmiş olduğu saklı bölmeye erişmeniz mümkün değildir Bu kıstırılmış burçlar için de aynısıdır. Eğer ilk anahtarı bulursanız yani ev başlangıç çizgisinin yöneticisini ve sonra ikinci anahtarı bulursanız yani kıstırılmış burcun yöneticisini o zaman kıstırılmanın içerdiği her neyse ona erişebilirsiniz: Kıstırılmış gezegen. Bu gezegen, aynı zamanda potansiyelini iyi kullanabilmesi,kıstırılmanın kilidinin açılmasına bağlı olacak haritanın diğer alanlarını da yönetir. Tekrar, genellikle gecikmeler, sıkı çalışma ve hayal kırıklığını kıstırılmış gezegenlere bağlamanın nedeni budur.

Kıstırılmış Güneş (ve Aslan’ın evi): Özellikle meydan okuyucu bir durum, çünkü Güneş tam bilinçlilikle diğer tüm gezegensel enerjileri entegre etmek (birleştirmek) içindir. Benlik duygusunun, amacın, önemin bağımsız bir şekilde inşa edilmesi gerekir. İçinizdeki sesi bulana kadar irade gücü ve kişilik özünün anlaşılması zor olur.

Kıstırılmış Ay (ve Yengeç’in evi): Bu geçmişe, anneyle ilişkiye işaret edebilir. Geçmişte eskimiş duygusal tepkilerden dolayı büyümeyi engelleyebilen koruyucu işlev olabilir. Yoğun duygularla yüzleşme ve ele alma gerekli olacaktır.

Kıstırılmış Merkür (ve İkizler’in ve Başak’ın evleri): Farklı bölümler arasındaki haberciye, arabulucuya erişilemez. Gerekli bilgiye ulaşamazsınız, iletişim kurmanız olanaksızdır. Gizli, sıra dışı kaynaklardan bilgi toplamaya ve kendi yolunuzla öğrenme ve iletişim kurma özgürlüğünü bulmaya gereksiniminiz var.

Kıstırılmış Venüs (ve Boğa ve Terazi’nin evleri): Değer ve takdir kapasiteniz ve düzeyli ilişkiler kurmanız uygun değil. Venüs bir mıknatıs gibi işlev görür, fakat burada  etkileşimde olmak istediğiniz türdeki insanları ve istediğiniz şeyi çekmek mümkün değildir. Çevreniz sizin değer veya kişisel ihtiyaçlarınızı kurmanıza yardımcı olmaz.

Kıstırılmış Mars (ve Koç ve Akrep’in evleri): Başlatan (Öncü): Arzuladığınız şeyler için nasıl harekete geçersiniz? Tekrar, çevrenizden ne yardım ne eğitim var. Kendi tarzınızı bulana kadar bir şeyi ya çok fazla ya da çok az yaparak sonuçlandırırsınız.

Kıstırılmış Jupiter (ve Yay ve Balık evleri): “Büyük fayda”nın, “koruyucu melek”in deneyimi keşfetmek ve deneyim arkasındaki anlamı ortaya çıkarmak için özgürlüğe ihtiyacı var. Burada çevre bu deneyimlere erişimi sağlamaz.

Kıstırılmış Satürn (ve Oğlak ve Kova evleri): Size disiplin, sorumluluk, kısıtlamalar, sınırlar, yapı, düzen, öz saygı öğreten büyük öğretmen. Burada içerdeki öğretmene kolayca ulaşamazsınız ve  konumunuzu bulmada sorununuz var. Çevrenizden gelecek az bir bilgiyle kendi yapınızı ortaya koymalısınız ve kendi yerinizi oluşturmalısınız.

Son üç gezegen bilinçdışı, kişisel olmayan ve gelişigüzel düzeyde çalışır. Onlara erişmek veya anlamak  karmaşık olabilir.

Kıstırılmış Uranus (ve Kova evi)  bağımsız bir birey olabilen, orijinal,eşsiz ve bağlantısız ama aynı zamanda insanlığın geri kalanına bağlı asi, başına buyruk. Çevre içinizdeki asiyi ifade etmek için,heyecan verici deneyim için fırsatlar sunmaz. Yine bu konuda ya çok fazla ya da çok az şey yapıyor olabilirsiniz.

Kıstırılmış Neptün (ve Balık evi): İnanan. Burada çevre inanç ilham maneviyat olumlu kavramları sunmaz. Hatta sonunda İçinizdeki inanç kaynağına ulaşsanız bile, çok olasıdır ki, tekrar, çevre ona uyumlu değildir.

Kıstırılmış Pluto (ve Akrep evi): Ölüp küllerinden tekrar doğmaya muktedir içimizdeki Zümrüdü anka kuşu. Evrimsel gelişime katkıda bulunma ve dönüştürme yeteneğiniz kendini yenileme şansı vermeyen çevre tarafından desteklenmez. Resmin bütününde bir fark yaratmak için yeteneğinizi tanımak (farkına varmak) mümkün değildir.

Bir harita için transit ve progresyonları incelediğimizde kıstırılmış burçlar ve gezegenlerin kilitlerini açmak için en uygun zamanı görebilirsiniz. Ağır hareket eden bir gezegenin kıstırılmış burçtan geçmesi, kıstırılmış bir gezegene açı yapması çok dikkat çekicidir. Progresyonda bir kıstırılmış burcun ev başlangıç çizgisine ulaşması veya bir gezegenin kıstırılmış burçtan çıkması vs…

De Faria’ya göre kıstırılmanın Satürnyen (kısıtlayıcı) doğası olduğu için Satürn döngüleri de kıstırılmanın çözülmesini anlamanın anahtarıdır. İlk Satürn döngüsünden önce kilidi açma olasılığının olmadığına inanmaktadır.

Kıstırılmanın kilidi açıldıktan sonraki evreyi  de  yeniden doğuş diye adlandırır. Bu ilginç bir fikirdir, çünkü kıstırılmış burçların ve gezegenlerin içinde hapsolmuş (sıkışmış) enerjiye ulaşmayı hallettikten sonra hiçbir şeyin tekrar aynı olamayacağını işaret eder.

Onun kitabından haritalarında kıstırılmış gezegenler bulunan bazı ünlülerden örnekler:

Picasso, kıstırılmış Güneş, Jüpiter, Satürn, Neptün.

Woody Allen,  kıstırılmış Güneş, Merkür, Jüpiter.

John Lennon, kıstırılmış Venüs, Neptün.

Miles Davis, kıstırılmış Ay, Merkür, Satürn.

Madonna, kıstırılmış Mars, Neptün.

Türkçesi: Silva Ayvaz

Close