Mars-Jüpiter Karesi 23 Mayıs 2023

Mücadelenin gezegeni Mars, açılma ve genişlemenin gezegeni Jüpiter ile zorlayıcı bir kare gerçekleştiriyor. İnançlar için mücadeleyi gösteren bu açı öfke ile hoşgörü, sertlik ile yumuşaklık, kavga ile iyimserlik, fevrilik ile üşengeçlik, fiziksellik ile ahlakilik arasındaki çatışmaya işaret ediyor.

Aslan’daki Mars enerjik, iradeli ve yaratıcı hareketi gösterir. Açık ve direkt, yaratıcı projeleri gerçekleştirecek şekilde hareket etmeyi önemser. Boğa’daki Jüpiter maddi dünyadaki kaynakların geçiciliğinin farkındadır ancak kendi yeterliliğini, üretkenliğini ve varlığını sürdürebilmek için sahip olduğu kaynaklarını ve özelliklerini seferber ederek maddesel dünyada güvenli ve kendine yeterli bir var oluş yaratmayı önemser. Tabiat ananın kendisine sağladıklarını kullanarak hayatta kaldığını, güvende olduğunu hissettikten sonra bunu takdir edip şükrettiği noktada Jüpiter’e özgü inanç, güven ve “her şey yolunda” duygusuna ulaşır. Boğa-Aslan psikolojik süreçleri, insanın kendi kaynaklarına, yeteneklerine ve becerilerine sahip çıkarak kendi içindekileri açıkça ve cömertçe ifade edecek şekilde hareket etmeyi gösterir.

Açını etkin olacağı birkaç günlük süreçte olaylar karşısında mücadeleyi fazla abartma veya büyütme eğilimine dikkat etmek gerekir. Bu açı saldırganlığın büyüdüğünü gösterir. Sabırsızlık ve dürtüselliğin bilgece hareket etmeyi engellemesi mevzu bahis olabilir. İnançlar savunulurken kibirli, saldırgan, zorba ve yargılayıcı olma eğiliminden uzak durmak fayda getirecektir. Jüpiter’in aşırı özgüveni ve yapabileceğinden fazlasını vadetme etkisiyle sınırı aşan hareketler söz konusu olabilir.

Bu süreci olumlu değerlendirmek için; inandıklarımız için savaşırken etik değerler ve yüksek amaçlar için mücadele vermek uygun olur. Mücadele ettiğimiz olaylar ve güçlükler karşısında iyi niyetli, hoşgörülü, anlayışlı davranmak, bilgece hareket etmeyi sağlayacaktır. Kendimizi savunmamız ve mücadele etmemiz gereken olaylar karşısında ılımlı, anlayışlı, erdemli davranmak büyüme ve olgunlaşma vadedebilir. Kişisel enerjimizi yapıcı ve üretken kullanabilmek için, kendi kazanma yeteneklerimize, sahip olduklarımızın yeterliliğine inanıp kendi kaynaklarımızı geliştirmeye yönelik fırsatları değerlendirebiliriz. Dürtüleri kontrol etmek, öfke yönetimi konusunda destek almak gelişmeye katkı sağlayabilir.

Astroloji Dergisi/ Yazan: Hülya ÇELEBİ

Tablo: Garuda By NeoArtCore on DevinantArt

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close