Mars-Pluto Karesi

“Güç, adaletin taleplerini yerine getiren sevgidir. Adalet, sevgiye aykırı olan her şeyi düzelten sevgidir.”-Martin Luther King

Terazi burcundaki Mars, geri giden Pluto ile bir kare açı oluşturuyor. Öncü burçlardaki bu kare açı harekete geçme konusunda bir krize sebep olabilir. Geri giden Plüto güçsüz kalma korkusu, görünen doğruları söylemekten çekinmeyi ifade edebilir. Terazi burcundaki Mars ise zararda olduğu için Mars’ın itme prensibi ile belayı def etmesi kolay olmayabilir. Aslında Mars Terazi burcundayken adalet için savaşmak söz konusu olabilir. Fakat Terazi’deki bu Mars Güney Ay Düğümünün yanında olduğu için ölçülü hareket etmenin yitirilmesi de söz konusu olabilir. Mars-Plüto arasındaki kare açı nedeniyle barış uğruna bile olsa görünen doğruları söylemek tercih edilmeyebilir ve o mücadeleye hiç girişilmeyebilir. Bunun sebebi mücadeleyi kaybederek “güçsüz” veya “aciz” kalma korkusu olabilir. Gücü ve kontrolü elde tutmak, adalet için mücadele etmenin kendisinden daha ağır basabilir ve güç dengeleri arasındaki uyumu bozmayacak şekilde hareket edilebilir. Bu durumda suya sabuna dokunmadan, belki nabza göre şerbet vererek, uyumu bozmayacak şekilde pasif kalmak tercih edilebilir. Bunun bir diğer ucu ise, adaletsizlikten hayıflanarak, kendi için adil olanı “güç” kullanarak ortaya koymak olabilir. Bu durumda adalet mücadelesinde yıkıcılıktan, zorbalıktan çekinilmeyebilir. Öte yandan uyumun bozulacağından çekinerek aslında kendine karşı adil olmadan hareket etmek de bir o kadar yıkıcı ve patlayıcı bir etki yaratabilir. Kendi içindeki karşıtlıkları uzlaştırmadan, yüzeysel, sözde bir barışı sağlamak için uyumlu hareket etmek, kökü derinlerde yatan içsel otorite ile çatışmaya sebep olabilir. Bu durumda bastırılmış bir öfke açığa çıkabilir. Eşitlik ve adalet hırsıyla güç savaşlarına girişilebilir. Otoriter baskının dayattığı kurallara karşı koyup kendi adaletini dayatarak gücü elde etmeye yönelik hareket edilebilir. Bu durumda gücü elde tutan taraf kendi adalet ve barış anlayışını kabul ettirmek için savaşabilir. Adalet için ölünebilir, öldürülebilir. Oysa gerçekten adil olanı yapabilmek gücü kontrollü, doğru ve dengeli kullanmayı gerektirir. Eşitlik ve adalet mücadelesi verirken, kendi isteklerini ortaya koyabilme gücü kadar, belki zor olsa da, gücü teslim etmenin gerektiği durumlar da söz konusu olabilir. Bu iki karşıt unsur uzlaştırılabilirse, güce teslim olmak yerine, gücün sorumluluğu üstlenilerek bu mücadele verilebilir. Mars’taki Terazi ile ölçü sınansa da, güç dengesini gözeterek hareket edilebilirse barış için adil bir mücadele verilebilir.

Astroloji Dergisi/YazanDeniz Bayraktar Bural, 8.09.2023

İllüstrasyon: “Judgement” by Kamila Szutenberg

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close