MARS-SATÜRN KAVUŞUMU – SINIRLARIN ZORLANMASI

15 Ağustos 2012’de iki malefik gezegenin Terazi’deki kavuşumunu göreceğiz. Ortalama 2 yılda bir olan Mars-Satürn kavuşumunun aynı burçta gerçekleşmesi için ise yaklaşık bir Satürn döngüsü, yani ortalama 29 yıl kadar geçmesi gerekiyor. Bundan sonraki Mars-Satürn randevusu 25 Ağustos 2014’te Akrep burcunda. Terazi’deki bir sonraki kavuşum ise 31 Ağustos 2040 yılında.

Genel olarak Mars ve Satürn’ün tek tek sembolizmine baktığımızda, Mars harekete geçiren enerjiyi, inisiyatifi, atılganlığı, fiziksel enerjiyi, öfkeyi, zorlamayı, hayatta kalma çabasını, fetih ve mücadeleyi, saldırıyı, savaşmayı, dünyasal astrolojide silahlı kuvvetleri, suçluları, tahrikçileri, askeri liderleri, savaşı, salgın hastalıkları, anti-sosyal hareketler ve cinai, suç şekilde şiddet olaylarını, zorbalık ve tecavüzü, silahları, demir ve çeliği temsil eder.

Satürn sınırları, şartları (koşulları), kısıtlayan, somutlaştıran, kristalize ve konsantre eden enerjiyi, görev ve sorumluluğu, otoriteyi, disiplini, kurulan yapıları, yapının ve kurulmuş bütünlüğün savunulmasını, binaları, katılığı, sertliği, katı kuralları, korkuyu, yasakları, bağnazlığı, kalpsizliği, sansürü, dar kafalılığı temsil eder. Dünyasal astrolojide Satürn iktidarı, devleti, onun kurumlarını, devletin kanun ve düzen konusundaki tutumunu, onun yasaklayıcı, sınırlandırıcı, kontrol edici organlarını, bu açıdan polisi, kamu hizmetlerini ve binalarını, maden çalışanlarını, finansal konuları, ekonomiyi, çoraklığı, can kaybını, milli felaketleri, ‘son’ları temsil eder.

Kavuşum açısı bütün açılar içinde en kuvvetli açıdır. Kavuşum içinde olan gezegenlerin enerjileri birbirine karışır, harmanlanır ve birlikte hareket eder. Kavuşum yapan gezegenlerin en büyük problemi kendilerini görememeleridir, bu bakımdan kavuşum açısı kör bir bakışı, objektifliği kaybetmeyi gösterir. İki enerji, iki gezegenin temsil ettikleri birbirinden ayrıştırlamayacak şekilde içiçe geçer ve tek vücut halinde kendini gösterir. Bu açıdan kavuşum açısı için bir anlamda hakim ve konsantre bir güçten bahsedebiliriz.

Mars ve Satürn enerjilerini bir kavuşum dahilinde sentezlediğimizde tanık olabileceğimiz bazı durumları şöyle sıralayabiliriz:

Sınırların zorlanması, eylem ve kontrolün içiçe geçmesi, bağnaz öfke, direnmeye karşı mücadele, savaş korkusu, otorite adına veya otoriteye karşı savaşma, dayanıklılık ve cesaret sınavları, kendi isteklerinde aşırı ısrar, cüretkar, saldırıyla baskı kurmaya yönelik uygulamalar, hakimiyet altına girme korkusu, uzun süredir kendini kontrol etmekten doğan deliye döndüren öfke, korkuyla yüzleşmek, devletin kontrolü yitirip öfkeli hareket etmesi veya insiyatifli, kontrollü hareketi, ölçülü cesaret, zor zamanda hayatta kalmak, görev ve sorumluluk için harekete geçmek, konsantre enerji, hızlı bir son, savaşın sonu, ‘son’un başlangıcı, direnç ve baskı karşısında vahşi ve yıkıcı biçimde kendini ortaya koymak, soğukkanlı öfke ve eylem, cinsel baskı, kısıtlama, şiddet. Polisin harekete geçmesi, yapıların, binaların hareketi, zarar görmesi, ekonomide zorlayıcı hareket, kıvılcımla gelen felaket, geleneksel ve kısıtlı yapıların bozguna uğraması, silahların veya çatışmanın sınırlandırılması.

Mars-Satürn kavuşumunun bir hava burcu olan Terazi’de bulunmasını göz önüne alırsak, bahsettiğimiz yapıların asıl olarak fikir ve düşünce yapıları olabileceğini, katı hale gelmiş dar görüşlü fikirlerin, geleneksel, bağnaz, iletişim ve ilişki yapılarının zorlanacağını, bundan kaynaklı somut hareketlerle bu yapıların sınanacağını söylemek mümkündür. Karşıtların kendi isteklerinde ısrar etmesi, ve kendilerini saldırganca ortaya koymaları, eşitliğin baskı yüzünden zarar görmesi, kalıcı barış çabalarının bir anlık dürtü ve öfke ile bozulması, ölçüyü kaçırma, karşıt fikri, karşıdakini baskılamak ve yok etmek üzere harekete geçmek, fikir ve düşüncelere uygulanan sansüre karşı eylem, ve eşitliği ve barışı somut ve kalıcı hale getirmek üzere harekete geçmek söz konusudur.

Özellikle Satürn’ü Terazi’de ve bu kavuşum derecesinde olan Türkiye için bu zamanın özellikle önemli bir hareketi, oluşumu göstermesi mümkündür. Bu kavuşumun tüm dışa vurumlarını çeşitli seviyelerde deneyimlemek ve Satürn Terazi’de, kurulan yapıların gerçekliğini sınamak, karşıtları birleştirmek üzere kendimize düşen sorumluluğu almak için harekete geçmek zorunda kalabiliriz. Bunu, ne kadar katılaşmışsak o kadar yara ve hasarla öğrenebiliriz.

Mars-Satürn Kavuşumu Havada:

Yine Terazi’nin hava elementine ait bir burç olmasından dolayı spesifik olarak Mars-Satürn kavuşumunun getireceği zorlukların ve mücadelelerin hava şartlarında ve genel olarak havayla ilgili her konuda (havada hayatta kalma çabası, havadaki felaketler) olabileceğini söylemek gerekir. C.C.Zain ‘Satürn fırtınadır ve uç durumdaki hava koşullarının nedenidir (en yağışlı, en sıcak, en kuru, en soğuk)’ diye yazmakta. Meterolojik açıdan Mars sıcak, şiddetli havayı temsil eder, soğuk, şiddetli, ağır, karanlık havayı temsil eden Satürn ile kavuştuğunda bu iki havanın bir araya gelmesi gökgürültülü, şimşekli sağnak yağışlı fırtına potansiyeline işaret eder. (Eğer Mars zorlu bir gezegenle etkileşimde ise uç noktada şiddetli hava şartlarını gösterir).

Özellikle bu konuda geçmişte bu kavuşumun Terazi’de olduğu tarihlerle ilgili dikkat çekici durumlar görülüyor. 1900 yılından bu yana Mars-Satürn 5 kez Terazi’de kavuşmuş. Bu tarihlerden üçünün  uçak kazasına tekabül etmesi (kesin kavuşumdan iki gün önce, iki gün sonra), bu kazalardan ikisinin hava şartlarından dolayı ölümcül şekilde sonlanmış olması dikkate değer.

7 Temmuz 1982’de Terazi’deki Mars-Satürn tam kavuşumundan iki gün sonra (9 Temmuz 1982) Pan Am havayollarının uçağı kötü hava şartları nedeniyle (ağır yağış, karanlık yoğun bulutlar, şimşekli fırtına) Louisiana’nın Kenner kasabasına düşüşü, 154 kişi yaşamını yitirmiş .

31 Temmuz 2010’da Terazi’deki Mars-Satürn tam kavuşumundan iki gün evvel (29 Temmuz 2010) Pakistan’da yolcu uçağının inişe geçtiği sırada havanın yoğun olarak karaması ve ağır yağış nedeniyle dağlara çarpması, 127 kişi hayatını kaybetmiş. Pakistan’da ulusal yas ilan edilmiş.

Yine Pakistan’da Mars-Satürn tam kavuşumu gününde (31 Temmuz) ağır yağış nedeniyle sel felaketi meydana gelmiş. Birleşmiş Milletler sekreteri bunu ‘şimdiye kadar gördüğüm en büyük felaket’diyerek tanımlamış. Yaklaşık 1600 kişi hayatını kaybetmiş. 17 milyon kişi bu durumdan etkilenmiş. Pakistan ekonomisi büyük zarara uğramış. Yapıların aldığı zarar milyon dolarlarla ifade ediliyor. Pakistan’da her yaz muson yağışları oluyor, ancak bu yıl sıradışı şekilde ağır bir yağış olmuş. (Tabii bu kavuşumun o sırada Pakistan’ın Güneş’iyle tam karşıt olması ve Pakistan’nın natal haritasında Mars’ın Oğlak’ta (Satürn ile yönetilen burçta) bulunuyor olması dikkat çekici.

13 Kasım 1921’de Terazi’deki Mars-Satürn kavuşumundan bir gün önce (12 Kasım 1921) Silahların(Mars) sınırlandırılması(Satürn) için Washington’da konferans düzenlenmiş.

19 Aralık 1951 Terazi’deki Mars-Satürn kavuşumundan bir gün sonra askeri uçak zorunlu iniş yapmış, içindekiler kurtulmuş.

 (c) Ayşem Aksoy

Ağustos, 2012

http://pontchartrain.net/495475 Uçak kazası Pan Am, in Kenner, LA, Amerika

http://www.airdisaster.com/special/special-pa759.shtml Uçak kazası Pan Am, in Kenner, Amerika

http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2012/04/120421_pakistan_crash.shtml uçak kazası -Paksitan

http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Pakistan_floods Pakistan sel felaketi

http://www.dominantstar.com/a_pakistan2.htm Paksitan natal haritası

http://www.historyorb.com/events/date/1921/november silahlanma sınırlandırılması için konferans

http://en.wikipedia.org/wiki/1951 askeri uçağın zorunlu inişi

Baigent, Michael, Campion, Nicholas & Harvey, Mundane Astrology, Charles, Thorsons Pub., 1992

Sue Tompkins, Astrolojide Açılar, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Banzhaff, Hajo & Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, Barış İlhan Yayınevi,1999

C.C.Zain,The Hermetic System of Astrological Weather Analysis

Close