Mars Terazi’de

22 Ağustos’ta Mars Başak burcunda Neptün ile karşı karşıya geldikten hemen sonra Merkür’ün geri gitmek üzere durmasıyla, düşüncelerimizi yeniden düzenleyerek belirsizliğe karşı mücadele verilmesi gereken bir süreçten geçmiş olabiliriz. Şimdiyse Mars 12 Ekime kadar kalacağı Terazi burcuna girdi. Mars’ın, mücadele, karşı koyma ve itme prensibini, Venüs yöneticiliğindeki Terazi burcunda ifade etmesi kolay değildir. Bu nedenle Mars, Terazi burcunda zarardadır. Üstelik Terazi burcundaki Mars’ın yöneticisi Venüs’ün 5 Eylül’e kadar Aslan burcunda geri gittiğini hatırlayacak olursak Mars Terazi’nin gölge yönleri vurgulanabilir. Sosyal açıdan onaylanmak arzusu ile yüreğindekini ortaya koymaktan çekinerek hareket kabiliyeti kısıtlanabilir. Venüs’ün Başak burcuna geçeceği 9 Ekim tarihinde ise Mars Terazi’nin ifadesi yine kolay olmayabilir. Venüs Başak burcunda düşük olduğundan kusurları olduğu gibi kabul ederek barış için mücadele etmek zorlaşabilir.

Mars Terazi burcundayken barış ve uyuma yönelik harekete geçmek istenebilir. Adil ve tarafsız bir şekilde hareket etmek söz konusu olabilir. Hak hukuk saplantısıyla kimin haklı, kimin haksız olduğunun çetelesi tutulabilir. Özellikle Venüs geri giderken bu çetelede, gurur ve kibrin, haklı veya haksızın tespitinde rol almamasına ve bu şekilde hareket etmemeye dikkat etmek gerekebilir. Sosyal açıdan onaylanmanın ağır basmasıyla, hakiki istek ve niyet ile yüzleşmeden, bunları olduğu gibi ortaya koymadan, sözde adil olanı yapmak üzere harekete geçilebilir. Uyumu sağlamak üzere ölçüsüzce paylaşmaya yönelik hareketler, yapmacık bir barış ortamı sağlasa da durumla mücadeleyi zorlaştırabilir. Dolayısıyla Mars Terazi’de karşıtları uzlaştırırken, ne kendinin ne de başkalarının isteklerini yok saymadan, tüm karşıtlıkları kullanarak bir ahenk yakalamak için harekete geçmek, mücadele etmek önemlidir.

Mars Terazi’nin yöneticisi Venüs’ün geri gittiği bu süreçte içten içe bir beğenilme, alkışlanma ihtiyacı ile gururu incitmeye mahal vermeyecek şekilde, kendini ortaya koymadan, gerçek istekleri ifade etmeden ve yüzleşmeden savaşılabilir. İşbirliğine yatkın bir hareket tarzı söz konusu olsa da, bu işbirliğini özellikle Venüs’ün geri hareket ettiği süreçte, sevilmek ve beğenilmek üzere yapıp yapmadığımızı sorgulamak iyi olabilir. Özellikle haritaların Terazi burcu ile ifade edilen yaşam alanlarında madalyonun her iki tarafını değerlendirirken hak etmek/etmemeye dair bir çatışma ile istekler kimi zaman kararsızlıkla ortaya konabilir. Adil, her iki tarafın hakkını gözeten bir mücadele içinde, mevcut tüm karşıt unsurları gözeterek, ölçüyü kaçırmadan paylaşarak hareket etmek gerekebilir. Aksi takdirde sadece gururumuzu okşayacak, sevilmeyi, takdir edilmeyi, onaylanmayı, beğenilmeyi garanti altına alacak şekilde yapay bir uyum ve barış ortamı sağlamak üzere hareket edilebilir. Kendini ve istekleri içtenlikle ortaya koyamamak pasif agresif bir mücadele tarzını beraberinde getirebilir. Dolaylı yollarla, nabza göre şerbet vererek hareket etmek bastırılmış bir öfkeye sebep olabilir. Gerçekten paylaşmaya, işbirliği yapmaya yönelik hareket etmek istiyorsak, özellikle Venüs’ün Aslan burcunda geri gittiği süreçte karşı taraf kadar kendi isteklerimizin sesini duymaya çalışarak bunları bir uyum içinde ortaya koymak faydalı olabilir. İstekler herhangi birini memnun etmek üzere değil ama olduğu haliyle, karşıtlık yaratsa dahi korkmadan, çekinmeden ortaya konabilirse ve gerekirse barış için savaşmaya hazır olunabilirse, Mars Terazi ile zarif, uyumlu ve hakkaniyetli davranışlar sergilemek mümkün olabilir.

Astroloji Dergisi/Yazan: Deniz Bayraktar Bural

Tablo: Bryan Larsen

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close