MERKÜR AKREP’TE – 29 Ekim 2022

Zihnin ve iletişimin gezegeni Merkür 29 Ekim 2022’den itibaren sabit bir su burcu olan Akrep’e geçiş yapıyor ve 17 Kasım 2022’ye kadar burada ilerleyecek. Merkür’ün Akrep’te gizliliği tercih eden, susan ve düşüncelerini kendine saklayan bir ifadesi vardır. Bu gizliliğin amacı ise, iletişimde gücü ve kontrolü elinde bulundurmaktır. Bunu özellikle manipülatif iletişim, başkalarının zihnini/algısını/düşüncelerini kontrol etmeye veya değiştirmeye çalışmak, durumu/insanı kontrol amaçlı olarak bilgi saklamak ya da bilgi vermek, karşı tarafı alt etme amaçlı strateji ve taktik geliştirmek, konuşmak için uygun anı kollamak ve konuştuğunda ise sivri ve zehirli bir üslup kullanmak şeklide görebiliriz. Merkür burada zihinsel anlamda verdiği güç savaşını, iletişimde de verir. Sabit bir su burcu olan Akrep’te Merkür, duyguların etkisinde, subjektif ve saplantılı olabilir. Takıntılı olarak bir insanı/durumu düşünüp kin tutabilir ve intikam planları yapabilir. Bu güçlü olma yolunda yapılan taktikler, kişinin içinden çıkamayacak duruma geldiği krizlere yol açar ve planladığının tam tersine kişi ‘aciz’ kalır. Bu duygusal/zihinsel krizlerin amacı, kötü düşüncelerin ve saplantıların açığa çıkmasıdır. Böylece kişi zihinsel anlamda temizlenip, yenilenebilir. O konuyla ilgili saplantısını ya da düşüncesini bırakır.

Akrep’teki Merkür, başkalarının gizli psikolojik motiflerini anlamak, perde arkasındaki şeyleri ya da kimsenin ilgilenmek istemediği tabu konuları araştırmak ve gerçeği açığa çıkarmak konusunda beceriklidir. Yüzeysel bilgiyle yetinmeyip bir şeyi kafayı takarak “Bunun aslı nedir?” diye sorması onu iyi bir araştırmacı ve dedektif yapar. Sabit özelliği ise ona kararlılık verir. Konuşmaktan çok karşısındakini dikkatlice dinlemesi ve psikolojik motiflerini anlayabilmesi onu iyi bir terapist yapar. Bir insanın zaaflarını ya da bir konudaki zayıf noktaları kolaylıkla görebilir. Burada konu, bu becerilerin, yani ‘gücün’ nasıl kullanıldığıdır. Akrep, bir su burcu olması bakımından ‘iyileştirme’ prensibiyle bağlantılıdır. İnsanların düşüncelerine nüfuz edebilme, zaaflarını anlayabilme ve onları ikna edebilme becerisi durumu iyileştirmek için kullanırsa, bu becerinin olumlu kullanılması anlamına gelir. Kriz durumlarında ise, manipülasyon becerisi, yani ‘idare etme’ becerisi, iyiye kullanılabilir. Bunu, bulunduğu kitlenin veya karşısındaki kişinin krizlerine eşlik ederek ve o durumu idare edip çözüm getirerek yapabilir.

Akrep’teki Merkür’ün (Venüs ve Güneş de Akrep’te ilerliyor) yöneticisi Mars, 30 Ekim’de İkizler’deki geri hareketine başlayacak ve bu gerileme 13 Ocak 2023’e kadar sürecek. Güneş’in, Merkür’ün ve Venüs’ün Akrep transitleri boyunca Mars İkizler’de geri harekette olacak. Hareket etmeden önce tereddüt etme eğiliminde olabilir veya birçok anlamda kararsız kalabiliriz. Akrep, dişil ve içe dönük bir su burcu; duyguları, hedefleri ve istekleri gizlemek ve bu hedeflere ‘dolaylı-gizli’ bir yoldan fakat kararlı bir şekilde ulaşmaya çalışmak söz konusu. Bu gezegenlerin düzenleyici Mars’ın gerilemesi ise, güç ve acizlik duyguları arasında gidip gelebileceğimize işaret edebilir. Korkuyla, endişeyle veya ‘tereddütle’ sürekli ayağımızı frene basmaktan dolayı kendimizi güçsüz ve çaresiz hissedebiliriz ya da hamlelerimiz/eylemlerimiz bizi istediğimiz sonuçlara ulaştırmayabilir. Bu süreçte Mars – Neptün karesi de etkisini hissettirecek. Geçmişten getirilen ve artık miadını doldurmuş olsa da hala alışkanlıkla veya takıntılı olarak meşgul olduğumuz mevzulara dair ‘son’ bir eşikten geçebiliriz. Kararlarımızı kökten değiştirecek ve bazı konuları/durumları sonlandırmamıza neden olacak deneyimler söz konusu olabilir; bazı alanlarda ise kararlılığımız ve dayanıklılığımız sınanabilir. Vazgeçilmesi veya korunması gerekenleri daha net bir şekilde algılamak isteyebiliriz. ‘Belirsizliğin’ ve ‘çözülmenin’ gezegeni Neptün, bir yandan görüşümüzü bulanıklaştırarak gerçekleri olduğu gibi görmemizi engel oluyor ve bunu ya karşımıza bizi asıl konulardan uzaklaştıracak, dikkatimizi dağıtacak unsurlar/insanlar yoluyla ya da kendimizi kandırma (fantezi/hayal)yoluyla yapıyor. Bilgilenmek (İkizler) ve araştırmak (Akrep) istesek bile, zamanından önce, durumlar olgunlaşmadan sonuç almak mümkün olmayabilir. Diğer yandan, illüzyonların çözüldüğü ve asıl/saf gerçeklere ulaştığımız bir dönemden de geçebiliriz…

Astroloji Dergisi/Gözde Kara

Kaynaklar:

*Astroloji Dersleri, Barış İlhan

Close