Merkür Balık’a Giriyor – 3 Mart 2023

İç sesimize uyum sağladığımızda, hayat sanata, sanat hayata dönüşür. – Yuval Ron

Bugün, aklın, algılamanın ve iletişimin gezegeni Merkür, 18 Mart’a kadar ilerleyeceği Balık burcuna giriyor. Artık bağımsızlık, tarafsızlık temasından ve herkese aynı mesafeden arkadaşça, dostça yaklaşan düşünce tarzından ziyade (Merkür Kova) metaforik, mecazi tanımlarla ve mesellerle veya benzeşimlerle -şiirsel biçimlerle- düşünmek önemli hale geliyor.

İçten bilerek hissederek işlev gören Balık burcu, bilinçli aklının isteklerini bir kenara bıraktığında ‘beş duyunun ötesindeki’ alemi sezebilir. Merkür, Balık’ta hem düşük hem de zararlı bir konumdadır. Rasyonel akıl, yerini bilinçdışının ve duyguların etkisindeki bir düşünme şekline bırakır. Bilinçli aklın veya mantık zincirlerinin etkisinden ziyade sembollerle düşünme söz konusudur. Kişi sezgisel düşünür. Bilinç dışı temaların etkisi altındaki düşünceler bilinç ile bilinç dışı arasında bir köprü ve bir haberci işlevi görür. Dolayısıyla rüyalar, semboller ve hayaller önemlidir. Bu sayede hayatın bize neler söylemeye çalıştığına ve bizi nereye götürmek istediğine dair bir kavrayış yakalayabiliriz. Ayrıntılı ve analitik düşünme zorlaşır. Gerçeklerden ziyade hayaller ve özlemlerden etkilenme, hiçbir şeyi incelememe ve ayrıştıramama söz konusudur. Dolayısıyla hem kendisini hem de karşısındakini yanıltıcı ve aldatıcı bir tarzda düşünebilir ve konuşabilir. Dinlediklerinden kendi hayallerine uygun anlamlar çıkarabilir. Gerçek ve hayali ayırt edememe, somut verileri göz ardı etme, kolay etki altında kalma, uygulanamaz ve gerçekçi olmayan düşünceler söz konusu olabilir. Düşüncelerde bulanıklık, kafa dağınıklığı, unutkanlık, iletişimde problemler görülebilir. Hep kendisine acıyan bir kurban zihniyeti söz konusu olabilir ya da kendisinin kurtarıcı olduğunu düşünebilir.

Zorunluluklardan kaçmadan önümüzdekileri doğru değerlendirmek gerekir. Bu konumda kişinin her türlü hayalini ve özlemini unutarak sadece burnunun ucundaki gerçeği anlayıp kabullenmesi oldukça önemlidir. Geçmişe ya da geleceğe odaklanmadan “an ’da” kalmak ve “o an” ne gerekiyorsa onu yapmak sorunlarla baş etmeyi sağlayabilir. Sezgilerimizin bize neler söylemeye çalıştığını anlamak problemlerin çözümünü kolaylaştırabilir. Merkür Balık’tayken fotografik hafıza görülür. Bu konum fotoğrafçılık, sinema ve her türlü hayal gücü gerektiren konulara yönelmek için uygundun bir dönemdir

Astroloji Dergisi/ Yazan: Hülya Çelebi

.

Tablo: Sürrealist ve steampunk-Christian Schloe.

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close