Merkür Boğa’da geri gidiyor (22 Nisan-16 Mayıs 2023)

Merkür Boğa burcunda geri gidiyor. 16 Mayıs’a kadar sürecek olan bu süreçte neye işaret edeceği Merkür’ün kişisel haritalarda hangi yaşam alanını temsil ettiğine bağlı olarak değişse de, bu süreç genel olarak yarım kalmış, ertelenmiş işleri tamamlamak için uygun bir dönemdir. Örneğin, bilgisayarda masaüstünde birikmiş dosyalar varsa gereksiz olanlar kaldırılabilir, düzenlenebilir ve önemli dosyaların kopyaları alınabilir. Ayrıca bu süreçte herhangi bir sözleşmeye imza atmadan önce, birkaç kere okumak, okuduğumuzu anladığımızdan emin olmak, gerekirse sormak veya karar verilmiş bazı konularda içimiz rahat değilse üzerinde tekrar düşünmek iyi olabilir. Genel olarak, Merkür’ün temsil ettiği konularda gecikmeler yaşanabilir.

Merkür, sabit bir burç olan Boğa’dayken iletişim, maddesel güvenliğe yönelik, son derece sübjektif bir hal almış olabilir. Şimdi Merkür geri giderken, yerli veya yersiz şüpheyle yaklaşılmış yeni fikirleri veya haberleri dış etkilerden bağımsız bir şekilde tekrar ele almak, içsel olarak sorgulamak, üzerinden geçmek mümkün olabilir. Bu içsel sorgu ile, değişmez fikirlerimizin ne kadarının gerçekten bize ait olduğunun, ne kadarını sadece güvenli bulduğumuz için muhafaza ettiğimizin ayırdına varabiliriz. Ayrıca Merkür, İkizler burcundaki Venüs’ün 8 Mayıs’a kadar yöneticisi konumunda. Dolayısıyla bu süreçte işbirliği ve uzlaşıya yönelik bile olsa kurulan iletişimde bir durağanlık, yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Barış, gecikebilir. Bilginin kaynağından, okuduğumuzu, duyduğumuzu tam olarak anladığımızdan emin değilsek veya kendi bildiğimizden farklı bir kavramı öğrenmek bizi konfor alanımızdan edeceği için fikrimizden katiyen vazgeçemiyorsak, barışı sağlamak niyetinde bile olsak, iletişim sekteye uğrayabilir. Bağ kurma, barışı filizlendirme niyetimizin duyulmaması, anlaşılmaması söz konusu olabilir veya katı, fazlaca maddesel güvenceye yönelik fikirler, barışı sekteye uğratabilir. Zihinsel faaliyetin, enerjinin içe yöneleceği bu süreçte eğer düşünce tembelliği yapılmazsa, ayırdına varılan yeni fikirler de somut bir zemine oturtulabilir ve sağlamlaştırılabilir. Bu şekilde, işbirliği için huzuru ve güveni sağlamak üzere sakince düşünüp iletişim kurulabilir.

Astroloji Dergisi/Yazan: Deniz Bayraktar Bural

Resim: @aisem_astroart

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Astroloji Dergisi – MERKÜR 30 Ocak-21 Şubat tarihleri arasında Geri Gidiyor / Yazan: Barış İlhan (31 Ocak 2021)

Close