Merkür-Güneş Kavuşumu

22 Nisan’da Boğa burcunda geri gitmeye başlayan Merkür 2 Mayıs 2023’te Güneş ile kavuştu. Merkür, Güneş’in kalbindeyken bizi zihinsel durağanlığa iten konulara dair bir iç görü elde edilebilir. Şüpheyle yaklaşılmış veya katı, muhafazakar fikirlerin kaynağı görünür olabilir. Gerekirse özeleştiri ile bakış açısı revize edilebilir. Ertelenmiş, nadasa bırakılarak bir karara bağlanmamış fikirler gündeme gelerek içsel bir çözümleme yoluna gidilebilir. Zihin normalden daha net olabilir ve kolay konsantre olunabilir. E-posta ve mesaj trafiği artabilir. Aklımıza parlak fikirler gelebilir. Başlanmış ama tamamlanmamış yazı, tez, proje veya ödeve bugün yeniden bakılırsa, nerelerde düzeltmeler yapılması gerektiği daha görünür olabileceği için çalışmak için uygun bir gün olabilir. Ayrıca, gecikmiş haberler gündeme gelebilir, gerekirse düzeltilerek açıklığa kavuşabilir. Yine de Merkür’ün geri gitmesinden ötürü yapılacak antlaşmalara imza atmadan önce düşünmek, gerekirse tekrar okumak, anlaşılmayan yerleri sormak yerinde olabilir. Yazmak, zihnen çözümsüz kalınan noktaları aydınlığa kavuşturabileceği için mevcut antlaşmalarda veya yazılı/sözlü metinlerde düzenlenmesi gereken yerler varsa bunlar hakkında kafa yormak için de uygun bir gün olabilir. Kavuşumun yöneticisine baktığımızda Venüs İkizler burcunda. Dolayısıyla bugün barışın gecikmesine yol açacak şekilde değişmez fikirler ve sadece maddesel güvenliği sağlamaya yönelik istekler varsa bunlar gündeme gelebilir. Yeni farkındalıklarla, huzur ve istikrarı sağlamak için sakin, güven veren bir tonda iletişim tercih edilebilir. Barışın sağlanması için kurulan iletişimde, güvence, refah ve huzura yönelik isteklerde, üslubu gözden geçirmek, gerekirse düzeltmeler yapmak, aynı konunun, farklı bir perspektif altında yeniden değerlendirilmesine yarayabilir.

Astroloji Dergisi/YazanDeniz Bayraktar Bural

Tablo: Mercury crowning Philosophy – Pompeo Batoni

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close