Merkür İkizler ’de / Venüs-Jüpiter Karesi

Tanrıların habercisi, aklın, algılamanın ve iletişimin gezegeni Merkür, yöneticisi ve dolayısıyla güçlü bir konumda olduğu İkizler burcuna girdi. Artık yavaş, somut, uygulanabilir, güvenliğe yönelik düşünme (Merkür Boğa) tarzının yerini mantık zincirleriyle düşünme ve iletişim şekli alıyor. Aynı gün Aslan’daki Venüs ile Boğa’daki Jüpiter arasında gerilimli bir kare açı gerçekleşti.

Akıl boyutunda düşünce ve iletişimle işlev gören İkizler Burcu hızlı zihinsel faaliyete sahip burçtur. İkizler, Boğa’nın sağlamlaştırdığını değişen koşullara hazırlar. İkizler burcunun varoluşsal hedefi sağlıklı merak geliştirmektir. Bu yol da kullandığı araçlar dinlemek, merak etmek, soru sormak, her şeye tarafsız yaklaşmak, hiçbir şeyi bilinmeyen boş bir akılla yeniden öğrenmek ve gerçekten öğrenmek üzere veri toplamak ve bu verileri kendi düşüncelerini katmadan tarafsızca aktarmaktır. İkizler ’deki Merkür etrafındaki zihinsel dünyayı, varoluşu buradaki yasaları mantık zincirleriyle açıklar. Yönettiği burçta güçlü olan Merkür, tetikte algılayan bir zihni, objektif düşünme kapasitesini, mantıksal akıl yürütme yeteneğini ve akıcı konuşmayı gösterir. Öğrenmek, bilmek, veri aktarmak, herkes ve her şey arasında ağ kurmak için iyi bir dönemdir.

Olumlu olarak; öğrenmeye her an açık bir zihinle çabuk kavradığımız bir süreç deneyimleyebiliriz. Sağlıklı bir merak duygusuyla öğrenmek, dinlemek ve öğrendiklerini aktarmak isteyebiliriz. Bir şeyin iki yönünü de görebilen tarafsız bir düşünme kapasitesi sorunları aşmayı kolaylaştırabilir. Doğru mantık zincirleriyle çözüm üretmek problemlerle baş etmeyi sağlayabilir.

Olumsuz olarak, sık ve hızlı değişen düşünceler nedeniyle bilgilenme ve öğrenme sürecinde yüzeysellik görülebilir. Bilginin içeriğinden çok, sayıca ya da konuca fazlalığı ile ilgilenme söz konusu olabilir. Bildiğini düşünüp veri toplamama ya da bilgi toplama konusunda seçicilikten uzaklaşıp gerekli gereksiz her bilgiyi toplama eğilimine karşı dikkat etmek gerekir. Kafamıza göre mantık zincirleri kurarak başkalarını ikna etmeye çalışabiliriz. Sürekli soru sorarak, şüphe yaratarak her şeye şüpheyle yaklaşma, mantığa uydurma eğilimi bilginin ya da konunun esas içeriğini kaybetmeye neden olabilir. Leb demeden leblebiyi anlayan, karşıdakini dinlenmeden vereceği cevabı düşünen bir yapıya karşı uyanık olmak oldukça önemli.

11 Haziran’da ayrıca Aslan’daki Venüs ile Boğa’daki Jüpiter arasında gerilimli bir kare açı gerçekleşti. Aslan’daki Venüs, özgüvenli, kendini ve kalbindekileri olduğu gibi ortaya koyma konusunda risk alabilen, sadık, onurlu ve cömert bir tarzı gösterir. İlişki kurma biçimi sıcak, içten ve yaratıcıdır. Boğa’daki Jüpiter maddi dünyadaki kaynakların geçiciliğinin farkındadır ancak kendi yeterliliğini, üretkenliğini ve varlığını sürdürebilmek için sahip olduğu kaynaklarını ve özelliklerini seferber ederek maddesel dünyada güvenli ve kendine yeterli bir var oluş yaratmayı önemser. Tabiat ananın kendisine sağladıklarını kullanarak hayatta kaldığını, güvende olduğunu hissettikten sonra bunu takdir edip şükrettiği noktada Jüpiter’e özgü inanç, güven ve “her şey yolunda” duygusuna ulaşır. Boğa-Aslan psikolojik süreçleri, insanın kendi kaynaklarına, yeteneklerine ve becerilerine sahip çıkarak kendi içindekileri açıkça ve cömertçe ifade edecek şekilde ilişki kurmayı gösterir.

Açını etkin olacağı birkaç günlük süreçte olaylar karşısında sevgiyi alıp vermeyi fazla abartma veya büyütme eğilimine dikkat etmek gerekir. Bu açı ölçüsüz büyümeyi gösterir. İnançlar konusunda kibirli, gösterişli ve yargılayıcı olma eğiliminden uzak durmak fayda getirecektir. Jüpiter’in aşırı özgüveni ve yapabileceğinden fazlasını vadetme etkisiyle sınırı aşan bir hoşgörü söz konusu olabilir. Fazla yeme içmeye meyil, kilo almaya yatkınlık verebilir. Ölçüsüz para harcamak bizi sıkıntıya sokabilir.

Bu süreci olumlu değerlendirmek için; hayat felsefemizi oluşturacağımız ve hoşgörü geliştireceğimiz sosyal ortamlarda yer almak uygun olur. İlişkiler kanalıyla içsel zenginliğini anlamak, ılımlı, anlayışlı, erdemli davranmak büyüme ve olgunlaşma vadedebilir. Kendi değerimiz hakkında iyimser olmak için, kendi kazanma yeteneklerimize, sahip olduklarımızın yeterliliğine inanıp kendi kaynaklarımızı geliştirmeye yönelik fırsatları değerlendirebiliriz.

Astroloji Dergisi/ Yazan: Hülya ÇELEBİ

Tablo: Aysem Aksoy, @birthchartpainting

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close