Merkür İleri gidiyor – 16 Mayıs 2023

14-15 Mayısta Merkür’ün durağan olmasından sonra bugün Merkür ileri hareketine başlıyor. Bir gezegen durağanken temsil ettiği konular hayli vurgulanır. Dolayısıyla 22 Nisan’dan bugüne dek süren Merkür’ün geri hareketi esnasında neleri revize ederek daha fazla ertelemememiz gerektiğini sorgulamışsak, ileri gitmek üzere durduğu günlerde bu konuların altı daha da çizilmiş olabilir.

Merkür’ün Boğa burcundaki geri hareketi, maddesel güvence odaklı düşüncelerin, fikirlerin revize edilmesi, üzerinde tekrar düşünülmesi, belki düzeltilmesi gerekenler varsa bunların üzerinde kafa yorulması için uygun bir süreçti. Merkür’ün durağan olduğu 14-15 Mayıs tarihlerinde ise, bize zarar vermesine rağmen yine de vazgeçilememiş, değiştirilememiş düzeltilememiş veya esnetilememiş bazı düşünceler söz konusu ise, bunlar vurgulanmış olabilir.

16 Mayıs itibariyle Merkür 5 ̊Boğa burcunda ilerlemeye başladığında ise, aynı gün Jüpiter de Boğa burcuna geçiyor. Bunların yöneticisi Venüs ise Yengeç burcunda. Dolayısıyla barışa yönelik bile olsa, söylemler, haberler, sevdiklerini, ailesi, çocuğu gibi gördüklerini koruma, kollama arzusu ile taraflı bir şekilde yapılabilir. Merkür’ün ileri hareketi ile birlikte haritalarda Merkür ile temsil edilen yaşam alanlarında bazı fikirleri netliğe kavuşturma, bunları dışarıya karşı açıkça ifade etmek söz konusu olabilir. Bir durumu nasıl sağlamlaştıracağımızı, buna dair pratik çözümlerimizin neler olduğuna dair fikirleri şimdi dile getirebilmek, anlatabilmek mümkün olabilir. Öte yandan Merkür’ün geri hareketi esnasında içsel bir sorgulamaya tabi tutulmuş olsa bile yine de düzeltilememiş, vazgeçilememiş, değiştirilememiş fikirler de söz konusu olabilir. Bu durumda ileri hareket esnasında da olaylara her zamanki bilindik ve alışıldık söylemler ile sübjektif bir noktadan bakılmaya devam edilebilir. Nitekim Merkür ve Jüpiter’in yöneticisi Venüs’ün de Yengeç burcunda olması nedeniyle sübjektiflik, olayları kişisel algılamak olası gibi. Dolayısıyla aşina olunmayan yeni fikirler, maddesel olgulara dayalı güvenlik duvarlarını aşamayabilir. Zihinsel esneklik göstermek kolay olmayabilir. Bu durumda, güvenli ve alışıldık gelen ideolojiler fazlasıyla sahiplenilebilir. Vatan sevgisiyle barışı büyütme ve korumaya yönelik yeni, farklı düşünce modellerine şüpheyle yaklaşılmaya devam edilebilir. Merkür’ün ileri harekete geçmesiyle beraber gecikmiş ama beklenen haberler alınabilir. Üzerinde düşünülmüş ve fikir üretilmiş bazı konuşmalar yeniden akmaya başlayabilir. Bu şekilde, güvenlik alanı korunduğu müddetçe, uzlaşmacı bir üslupla gerçekçi, pratik, somut çözümler üreten bir iletişim benimsenebilir.

.

Astroloji Dergisi/ YazanDeniz Bayraktar Bural

.

Tablo: Giovanni Batista Tiepolo – Mercury Appearing to Aeneas

.

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close