Merkür Pluto Karşıtlığı 10 Temmuz 2023

Bugün dönüşümün gezegeni Pluto ile aklın, algılamanın ve iletişimin gezegeni Merkür, arasında 29°, yani Anaretik (yıkıcı) bir derecede zorlayıcı bir karşıt açı gerçekleşiyor. Bu derece, köklü bir değişime veya dönüşüme zorlayan krize odaklı bir derecedir. Açının aktif olacağı birkaç gün boyunca düşünce ve algılama tarzının dönüşümü engellemesi söz konusu olabilir.

Yengeç’teki Merkür, bilinçdışı duygular ve içten gelen bilgiler ile bağlantılıdır. Entelektüel süreç ile duyguları birbirine bağlar. Daha sezgiseldir. Subjektif algılama ve düşünme şeklinin altında yatan ana neden, çocukluk koşullanmalarından, aileden, geçmişten ve bilinçaltından etkilenmedir. Ayrıca sezgisellik söz konusu olduğundan başkalarının düşüncelerini ve hislerini kolayca algılayabilmek söz konusudur.

Oğlak’taki Pluto, kişisel sorumluluk, öz disiplin, görev duygusu ve kader anlayışındaki dönüşümü ifade eder. Oğlak burcu için ‘’başarı” ve “saygınlık” konusu mühimdir. Statü, otorite ve başarıya takıntı görülebilir. Statü için kurnaz planlarla hedefe ulaşmaya çalışan ve maddi ihtirasların ön plana çıkabileceği durumlar söz konusu olabilir.

Merkür’ün Pluto ile yaptığı karşıt açının etkin olacağı birkaç günlük süreçte takıntılar net algılamanın önüne geçebilir. Saplantılı takıntılı zihin gücüne dikkat etmek yerinde olur. Strateji ve taktik düşünme söz konusudur. İğneleyici, keskin, ketum, kurnaz, hep mücadele eden zihin gücü içinde kendimizi bulabiliriz. Yıkıcı bir üslup kullanarak diliyle alt etmeye çalışan bir yapı görülebilir. Bu süreçte olumlu anlamda düşüncelerde güç savaşlarına girmemek oldukça önemli. Bu güç savaşlarını, yıkıcı iletişimi ve yaralayıcı sözleri zihinsel dönüşüm için bir fırsat olarak değerlendirmek yerinde olur. Karanlık düşünceleri temizleyerek, saflaştırarak ve arındırarak düşüncelerde dönüşümü yakalamak da mümkün olabilir. Bilginin güç olduğunun idrakine varmak, hiçbir şeyi atlamayan keskin bir gözlem gücü ile her şeyin derinindekini sondajlamak ve öğrenmek için uygun bir dönemdir.

Astroloji Dergisi/ Yazan: Hülya ÇELEBİ

Tablo: Craig LaRotonda’s Mind Control

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close