Merkür Satürn Karesi (10 Kasım 2022)

Merkür, Güneş ile kavuşumunun hemen ardından, dönüşümün burcu Akrep’te asıl gerçeğe ulaşma arzusunu gündeme taşırken bir yandan da Kova burcundaki Satürn ile gerilimli kare açısını kesinleştiriyor.

Bu kare açı, manipüle edici bir iletişim kurma biçimi ile geçerliliğini yitirmiş eski modelleri reddedip, yeniliğe yol açacak teorileri yapılandırma sorumluluğu arasındaki mücadeleyi anlatıyor. Bu mücadele ile düşünme, konuşma ve yazma biçimini yapılandırmak ve muhafaza etmek sekteye uğrayabilir. Akrep burcu ve Kova burcu arasındaki temel çatışmalardan biri çoğu kez Akrep’in kaynaşma eğilimi, derinden mahremiyete ve gizliliğe önem vermesi, Kova’nın ise toplumla, bağımsızlık ve ayrı bir birey olmakla ilgili olmasıdır.

Akrep’teki Merkür’ün Kova’daki Satürn karesine verilecek sağlıksız cevap; iletişimde kuşkularımız ve korkularımız artabilir ve daha vesveseli olabiliriz. Hayatı ve başkalarını kontrol etmeye çalışarak onları manipüle etmeye odaklanabiliriz. Kendimizi baskılanmış hissedebilir ve iletişimde güç savaşları yaşayabiliriz. Aklı kötüye kullanma söz konusu olabilir. Hem Akrep burcu hem de Kova burcu sabit burç oldukları için değişime direnç ve sabit fikirlilik söz konusu olabilir. İnsanları kendine bağımlı kılmaya çalışan bir iletişim tarzını benimseyebiliriz. Ütopik (uygulanmayacak) düşünceler ile iletişim kurmaya çalışıp ait olmak için boyun eğecek davranışlar sergileyebiliriz. Ya da aşırıya kaçacak tuhaf olacak (uçuk kaçık) pozisyonlarda kendimizi bulabiliriz . Herkesten kopuk, isyankar, küstah küçümseyen bir üslup tercih edebiliriz.

Bu kare açıya verilecek sağlıklı cevap; hayatın döngüsüne teslim olabilen, sabırlı İkna kabiliyeti yüksek bir iletişim şekli kurmayı tercih edebiliriz. İletişim esnasında ortaya çıkan krizleri yönetebilen, kendine hakim olan, derinlikli ve dönüşümü hızlandırıcı şeklilerde tepki verebiliriz. Herkese eşit mesafede kendine özgü stili ile daha insancıl objektif, tarafsız, orijinal bir düşünce tarzını benimseyebiliriz. Koşullanmamış / öğretilmemiş yollarla düşünerek derinde yatan en çıplak gerçeği arayabiliriz.

Astroloji Dergisi/Yazan: Hülya ÇELEBİ

Tablo: The Ancient of Days, William Blake

Kaynakça: Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Close