Merkür Satürn Karesi

Merkür ve Satürn arasındaki kare açı 15 Haziran’da kesinleşti, birkaç gün boyunca temsil ettiklerini hayatımızda deneyimleyebiliriz. Değişken burçlarda meydana gelen bu kare açı zihinsel esneklik ve sınır kavramları konusunda çatışmaya işarettir. Merkür İkizler burcundayken bilgi toplayıcı ve dağıtıcı gibi olduğundan Satürn karesi ile iletişimde bazı kısıtlamalar, aksaklıklar ve gecikmeler verebilir. Bunun sebebi kendi algımızın, düşünce biçimimizin yeteri kadar tarafsız ve objektif olmaması olabilir. Bu zihinsel çatışma ile neyi bilip bilmediğimiz konusunda sınırları öğrenmek söz konusu olabilir. Bildiğini göstermek için konuşmak yerine, bilgi sahibi olunmayan noktada susarak, dinlemek için çaba sarfetmek ve böylece taraf olmadan zihinsel sınırları esneterek, gerçekten merak ederek öğrenmeye çalışmak bu açıya verilecek olumlu yanıtlar olabilir. Bu sayede, yani yeterli bilgiye ulaşabilmek için mücadele vererek yetkin bir iletişim ağı kurulabilir. Gerçekten doğrusunu öğrenmek için çaba sarfetmek, elimizdeki verinin yetersiz olabilme ihtimalini göz ardı etmemek, bu zihinsel sınırları esnetmeyi mümkün kılabilir. Elimizdeki veri ile ne konuşacağımız, ne kadar yetkin ve yeterli olduğumuz test edilebileceğinden, bu açıya verilebilecek olumsuz tepki, elimizdeki bilgiyi salt doğru olarak görerek ötesini merak etmemek ve öğrenmek için de çaba sarfetmeden onları kabul ettirmeye çalışmak olabilir. Bu durum iletişimde bir takım aksaklıkları beraberinde getirebilir. Yüzeysel bilgi ile odağı dağıtmak veya yetersiz veri ile yapılan hızlı çıkarımlar iletişimin akmasına engel olabilir. Düşünceleri kabul ettirmek zor olabilir. Fikirlere meydan okunabilir, eleştirilebilir. Bunlara tepki vermek, dinlemeden, anlamadan, merak etmeden verilecek cevaplara odaklanmak yerine açının etkin olacağı birkaç gün boyunca bilgimizin sınırlarını, elimizdeki verinin yeterli olup olmadığını sorgulamak, bilmediklerimizi göz ardı etmeden esnek bir düşünce tarzıyla zihni yapılandırmak uygun olabilir.

Astroloji Dergisi/YazanDeniz Bayraktar Bural

Görsel: Romance – Aykut Aydoğdu

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close