Merkür Terazi’de

Tanrıların habercisi, aklın, algılamanın ve iletişimin gezegeni Merkür, Terazi burcuna girdi. Artık detaylara önem veren, analitik, metodik ve sistemli bir düşünme ve iletişim (Merkür Başak) tarzının yerini karşıtlıkları birleştirmek, düşünceler arasında ahenk yaratmak, iletişimde eşitliği sağlamak önemli hale geliyor.

Akıl boyutunda düşünce ve iletişimle işlev gören Terazi Burcu için” öteki insan bilinci” önemlidir. Varoluşsal hedefi kendisiyle karşıdakinin arasındaki ilişkiyi ayarlamak, içsel uyumu bozmadan karşıtlıkları uzlaştırmak, arabuluculuk yapmak, sesler renkler ve insanlar arasında ahenk yaratmak, ölçüyü tutturmak ve dengeyi sağlamaktır. Bu yolda kullandığı araçlar eşitlik, adalet, hak-hukuk, uzlaşı, ara buluculuk, diplomasi, uyum ve barışı sağlamaktır. Terazi ’deki Merkür karşıtlıkları göz önüne alarak düşünür. Düşünce alışverişi önemlidir, meselenin iki yüzünü anlamaya yönelik biçimde konulara yaklaşır. Karşıtları uzlaştırabilmesi onu iyi bir arabulucu, avukat ve diplomat yapar. Ayrıca iyi bir danışman ve halkla ilişkiler uzmanı olarak da görebiliriz.

Terazi burcu için doğru ölçüyü tutturarak dengeyi sağlamak oldukça önemli. Denge yaratmak için her şeye karşıt bir düşünce oluşturmaya karşı dikkatli olmak gerekir. Karşıdaki tarafından onaylanma isteği, uyumun bozulmaması ve çatışma çıkmaması için ‘ne pahasına olursa olsun barış’ yaklaşımı, alıp verdiklerinin hesabını tutmak ve hak hukuk saplantısına karşı uyanık olmak yerinde olur. Hoşa gitmek ve uyum sağlamak adına düşünce ve istekleri geri çekmek ve ‘hayır’ diyememek dıştan uyumlu, mutlu görünse de içerde bastırılmış bir öfkeye neden olacaktır. Haliyle bu süreçte pasif agresif bir pozisyon deneyimlemek de mümkün. “Beni sevmezler/ onaylamazlar” korkusuyla kararsız kalmak, yapmacık/ sahte nezaket ve yüzeysellik esas konuların konuşulmadığı bir hale neden olabilir.

Merkür Terazi’de zihinsel yetileri entelektüel tarafsızlıkla birleştirir. Olumlu anlamda bu süreçte kendi isteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı ölçülü ve diplomatik bir şekilde karşı tarafa ifade ederek karşımızdakini “anlamaya” yönelik iletişim kurmak da mümkün. Karşıtlıkları uzlaştırırken tarafsız ve adil olmak ve uzlaştırıcı bir tavırla ölçüyü tutturmak için iyi bir dönemdir.

Terazi’deki Merkür’ün düzenleyicisi Venüs, 9 Ekim 2023 tarihinde ‘düşük’ konumda olduğu Başak burcuna girdiğinde ilişki kurma tarzımız temkinli, dikkatli ve gerçekçi bir hal alabilir. Aşırı mükemmeliyetçilik ve telaş, işlerin planlandığı gibi gitmemesi endişesi, sadece yararlı olanı sevmek ve sürekli kusur bulmak hem bizim için hem karşı taraf için yıpratıcı olacaktır. Ancak pratik ve etkin çözümler üretmek problemlerle baş etmeyi sağlayabilir. Kendi hatalarımızı düzelterek yeteneklerimizi kusursuzlaştırabilir, zararlı ve yararlı unsurları ayrıştırarak daha kaliteli ilişkiler yaşayabiliriz. Bütünün yararına hizmet edeyim derken hizmetçi pozisyonuna düşmemek oldukça önemli.

Astroloji Dergisi/ Yazan: Hülya ÇELEBİ

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close