Merkür Yay’da – 17 Kasım 2022

17 Kasım 2022 ve 06 Aralık 2022 tarihleri arasında Merkür’ün Yay burcu sürecini deneyimleyeceğiz. Merkür, Yay’da zararlı olduğu konumdadır. Bu da rasyonel ve mantıklı düşünmekten ziyade esinlenme ve inanma ile güdülenen bir iletişim tarzına işaret eder.

Bir ateş burcu olan Yay, içinde yanan ateşle ilhamla ve hevesle işlev görür. Deneyimleyerek öğrenir. Edinilen bilgi veya kurulan düşünce zincirlerinin yaşamdaki deneyim ile desteklenmesi önemlidir. Kendisinden farklı şeylere inanan ve farklı düşünen kültürleri deneyimleyip herkesin kendine göre doğrusu olduğunu idrak edip, hoşgörü geliştirir. Bunları deneyimlerken kendine özgü bir yaşam felsefesi ve anlam oluşturma çabası ile kendi yaşantıları üzerinden yaşam bilgeliğine ulaşır Merkür Yay’da iken kişi geleceğe umutla bakan, oradaki fırsatları arayan ve yüksek idealler peşinde olan bir akla sahip olur. İletişim tarzı, heyecan uyandırıcı, hoşgörülü, hevesli, coşkulu ve iyimserdir. İlerinin/geleceğin çeşitli olasılıkları barındırdığına inanarak iyimser düşüncelerden, tecrübe ile öğrenmekten, özgüvenli ifadelerden, geniş perspektife sahip algılamadan söz edilebilir. Evrensel boyutta düşünme, farklı görüşlere, ufuklara açılma söz konusudur. Düşünce tarzı, her şeyi küçük parçalar halinde algılamaktan ziyade evrenin tümüne yöneliktir. Kişi, ideallerin ve güçlü inançların peşinde koşar. İnanma ve inandırma gücü yüksektir. Başkalarına da inanç aşılayan güçlü bir yönü vardır. Bu ifade ediş gölge yönüyle küstahça, kendini beğenmiş bir şekilde ve abartılı olabilir. Her şeyi ben bilirim diyerek kendi aklına haddinden fazla güvendiğinde, kendi doğrusunun en doğru olduğunu düşünen, ahkam kesen, patavatsız, aşırı yargılayıcı ve önyargılı bir ifade tarzı söz konusu olabilir. Kişinin, kendini üstün gören, ukala, sürekli vaaz verir gibi konuşan, söylediklerini gerçek hayatta uygulayamayan, fanatik, kendi deneyimine ya da evrenin gerçeklerine dayanmayan varsayımlar ile düşünen bir tarzı olabilir. Sürekli ileriyi/geleceği düşünüp bugünün gerçeklerini ıskalayabilir. Kişi, bildiğini düşündüğünde ve kendi düşüncelerinden aşırı memnun olduğunda kendini öğrenmeye kapatabilir. Burnunun ucundakileri algılamayan, ideallerini çok yüksekte tutan, yapabileceğinden fazlasını vadeden ve fırsatçı bir düşünme ve algılama tarzını gösterebilir. Yay burcu yaşam bilgeliğinin peşinde olan bir burçtur. Bilgece zihni farklılığa açmak, farklı kültürleri ve farklı bakış açılarını anlayarak hoşgörü geliştirmek ve gerçeği arayarak öğrenilmek istenen konuda uzmanlaşmak, kendine özgü bir yaşam felsefesi ve anlam oluşturmak oldukça önemlidir.

Astroloji Dergisi/ Yazan: Hülya ÇELEBİ

.

Tablo: Howard David Johnson

Kaynakça: Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close