MERKÜR

Tanrıların habercisi Merkür kıvrak zeka, algılayıcı akıl, iletişim ve konuşmanın temsilcisidir. Yolu üzerindeki herşeyi toplayan, sonra bırakan huzursuz bir genç şeklinde düşünülür. Tanrıların habercisi olarak yeryüzünde olanları tanrılara aktaran ve onların mesajlarını ileten bir gürev üstlenmiştir. Sürekli hareket halinde, sürekli toplar, hatırlar ve unutur durumdadır. Bir bukalemun gibi o anda neyin üzerindeyse onu alır. Merakın tanrısı büyüden istatistiğe kadar tüm bilgi türleriyle ilgilidir. Sonuçlardan ziyade o anda onu heyecanlandıranla meşguldür. 

Merkür’ün mitolojik anlamıyla ilgili daha fazla bilgi toplamak için mitoloji bölümünü okuyabilirsiniz. Ayrıca sağlık bölümünde Başak burcu ve Merkür’e, makaleler bölümünde de Jeff Green’in Merkür makalesine bakabilirsiniz. Böylece kapsamlı biçimde Merkür’ü incelemiş olursunuz.

Merkür’le ilişkilendirilen mitolojik tanrıların hepsinin ortak tarafı çok yönlü ilgi alanlarının olmasıdır. Mitolojilerde kutsal haberci, yazıcı, ticaretin kaşifi, eğitim ve bilim gibi arketipler de bu tanrılara yakıştırılmıştır.

ANBAİ Güney Arabistan’da Merkür gezegeninin kutsallığına verilen isim. Peygamber ve tanrıların habercisi olan Nabu’yla özdeş. Dolayısıyla Anbai (veya Nabu’nun Yıldızı) Hermes’le özdeşleştiriliyordu ve Hermes’in veya Latin Mercurius’un Yıldızı oluyordu.

HERMES Kutsal, kanatlı Yunan tanrısı. Güzel söz söyleme sanatını, hatipliğin, hem sözde hem harekette kıvraklığın ve sağduyunun tanrısıydı. Birçok keşif ona aitti: alfabe, lir, müzik, astronomi, rakamlar, jimnastik, ağırlıklar ve ölçüler. Yolculara yol gösteren yollar tanrısıydı. Ayrıca ticaretin tanrısıydı.  

MERKÜR veya MERCURIUS Romalıların ticaret, alım-satım ve kazanç tanrısı. Bilgelik ve öğrenmenin patronu. Ölülerin ruhunu öbür dünyaya götüren rehber. Yunan Hermes’le özdeş. Romalılar zamanla Hermes’in tüm özelliklerini ve mitolojisini kendi tanrılarına taşıdılar.

NABU Babililerin ve Asurluların bilim ve öğrenme tanrısı. Tanrıların yazıcısı, kitapların ve yazının lordu.

TURMS Hermes ve Merkür’e karşılık gelen Etrüsk tanrısı.

WODEN  Eski İngiltere’de göksel tanrıların en fazla onurlandırılanı. Romalı Merkür’le ve Alman Wodan’la özdeş. Batı Avrupanın ilkel tanrısı (Wodenaz, Wuotan, ve eski İskandinavya’da önce Voden, sonra Odin). Romalılar haftanın dördüncü gününe Merkür’ün ardından Mercurii dies adını vermişlerdi, Roma’nın etkisi altındaki Britanyalılar Roma takvimini aldıklarında aynı güne kendi tanrıları olan Woden’in ardından Wodnes-daeg dediler. Tabii zamanla buna Wednesday denir oldu. Woden bilgelik, ticaret ve pazarlığın tanrısıydı.

MERKÜR’ÜN SEMBOLÜ

Merkür glifinde daire, yarım daire ve haç olmak üzere üç temel sembol görürüz. Yarım daire (insan ruhu ya da aklı) tam dairenin (kutsal ruh) ve haçın (madde) üstünde dengede durur. Merkür’ün mitolojik unsurlarından biri olan ve bir değnek etrafındaki iki yılanla sembolize edilen Caduceus (Hermes’in asası) hayatın esrarlı yönlerini sembolize etmektedir. Bu esrarlı yönleri anlamak da akıl ve sağduyu gerektirmektedir. Merkür doğum haritalarında özellikle ‘’düşünen adamı’’ simgeler. Birbirine zıt ruh ve madde aklın becerisi ile birlikte insan ruhundan maddeye doğru biçimlenir.

Dairenin üstünde yarım daire, haçın üstünde daire olması ruhun ve aklın bedenin üstünde ama bir ağaç gibi bütünleşik olduğunu bize anlatmaktadır. Kutsal ruhun (daire) merkezde oluşu duygusal değişimin (yarım daire) ve maddenin (haç) denge noktası olduğunu gösterir.

Bu sembolde insanın kendi psikolojisinde ilerlemesinde etkili elemanın en üstte duran akıl (yarım daire) olduğu vurgulanmaktadır. Şunu söyleyebiliriz ki madde (haç) Merkür sembolünde daha alt bir pozisyonda bulunmaktadır. Yine de mantıklı bir durumda ele alırsak Merkür’ün ilerlemesi ’ruh ve akıl’ın ‘madde’ ile birlikte çalıştırılmasıyla oluşur. Gerçekten de fiziki yapı iletişimde ve deneyimi iletmede çok önemli bir role sahiptir, tıpkı tellerin ve diğer araçların televizyon ve radyo gibi iletişim araçlarının görüntü aktarmadaki önemi gibi…

MERKÜR’ÜN TEMEL FONKSİYONU

Merkür’ün temel fonksiyonları düşünmek, konuşmak, yazmak, algılamak, iletişim ve network kurmak, veri toplamak ve bunları dağıtmaktır.

MERKÜR VE BAĞLANTILARI

MESLEKLER: Yazar, yayıncı, iiletişimci, reklamcı, kitap satıcısı, kağıt üreticisi, gazeteci, sekreter, kırtasiyeci, muhasebeci, eğitimci-öğretmen, yorumcu, röportajcı, filolog, hatip, spiker, eleştirmen, dj, avukat, postacı, temsilci, aracı, mal dağıtıcısı, tüccar, nörolog, matematikçi, mimar, heykeltıraş, hokkabaz, sihirbaz, bakkal.

BİTKİLER: Anason, açelya, melisa, böğürtlen, karaman kimyonu, havuç, kereviz, mercan, nergis, dereotu, hindiba, eğreltiotu, tavşan ayağı, fındık ağacı, leylak, meyan kökü, mayıs elması, muhabbet otu, muşmula, mersin, yulaf, yonca, ceviz ağacı. İlaçlarıyla engelleri kaldıran tüm bitkiler.

RENKLER: Menekşe, arduvaz, gök mavisi, pembe, güvercin grisi, uçuk gri, ekose renkler, mor, açık kahverengi, uçuk sarı, kırmızı, yeşil, turuncu, limo sarısı, beyaz, sarı.

METALLER, MİNERALLER: Cıva ve tüm akışkanlar.

DEĞERLİ TAŞLAR: Topaz, agate, ateştaşı, akuamarin, akik taşı, mermer, lal taşı.

HAYVANLAR: Karınca, arı, tilki, tazı, tavşan, maymun, papağan, sincap, gelincik, sırtlan, örümcek, bülbül, kırlangıç, karga ve hızlı hareket eden sürüngenler.

TATLAR: Hafif buruk ve soğuk.

BİÇİMLER: (Sepharial’a göre) kısa keskin çizgiler, ince kıvrımlar.

HAFTANIN GÜNÜ: Çarşamba. İngilizcesi Wednesday, Almancası Mittwoch, İtalyancası Mercoledi, Fransızcası Mercredi, Anglo–Sakson dilinde Wodneesdaeg (Woden). 

Hazırlayanlar: Barış İlhan, Zekai Kardaş

Kaynaklar:

Jeff Mayo, The Planets and Human Behavior

Warren Kenton, Astrology

Close