NASIL BÜYÜYORUM?  Progres Güneş-2

Nancy Anne Hastings

Güneş burcu konusunu sonlandırmadan önce Güneş’e göre Merkür’ün konumuna göz atmamız gerekir. Merkür nasıl düşünüp hareket ettiğinizi temsil eder. Bu nedenle, Merkür’ün bulunduğu burç bilinçli aklın dışsal ifadelerini tanımlar. Merkür Güneş’ten önceki burçta, Güneş’ten sonraki burçta veya Güneş’le aynı burçta olabilir.

Merkür Güneş’inizle aynı burçta olmadığı zaman bir tür kimlik bunalımı deneyimleyebilirsiniz, çünkü düşünüp hareket ediş biçiminiz asıl içsel doğanızla her zaman uyum içinde olmayabilir. Örneğin Güneş’iniz Boğa’da, Merkür’ünüz İkizler’deyse, dudaklarınızı mühürlemeye yemin edebilirsiniz, çünkü suskun doğası nedeniyle Boğa Güneş’iniz İkizler’deki sözel Merkür’le bozuşmuş durumdadır. 

Merkür ile Güneş arasındaki mesafe yirmi dereceden fazla olduğunda (maksimum 28o olabilir) diğer insanlar sizi tanımakta zorlanırlar. Büyük olasılıkla onların sizinle ilgili ne görmelerini istiyorsanız onu görmelerini sağlarsınız. Kuşkusuz bunun nedeni doğanızın içsel ve dışsal ifadelerini birleştirme zorluğudur.

Eğer Merkür Güneş’ten önceki burçta bulunuyorsa ya direkttir ya da durağanlaşmak ve doğru gitmek üzere olan bir retrograde’dir. Siz genç bir yetişkin olduğunuzda Merkür de hızla ileri doğru gidiyor olacaktır. Aynı anda hem yeni fikirleri hazmediyor, hem yeni düşünce biçimlerini deniyor, hem de zihinsel açıdan olgunlaşıyor olursunuz. Kendinizi biraz yavaşlamayı arzularken bulursunuz, çünkü bu korkunç zihinsel hız sizi kim olduğunuzu bilemediğiniz o daha sade dönemleri özler hale getirir.

Güneş’ten önce maksimum uzaklıktaki bir Merkür’e sahip olanlar diğer aşırı uçta bulunurlar. Bu durumda Merkür’ünüz ya doğuştan beri geri gidiyordur ya da progresyonla geri döner. Çocukluğunuzda progres Merkür’ünüzle progres Güneş’iniz hızla birbirlerine yaklaşırlar. Yaygın önyargının aksine, (natal veya progreste) Merkür’ünüz geri gittiği için ne kekelersiniz ne de iletişim sorunu yaşarsınız. Daha ziyade kendi iletişiminizi ve diğer insanların iletişimini anlamak için içinize bakıyor olursunuz. Olgunlaştıkça eşsiz iç benliğinizi tanımaya başlarsınız. Progres Merkür’ünüz natal Güneş’inizin burcuna geri giderse, niçin böyle bir insan olduğunuzun içgörüsüne ulaşırsınız. Bazen Merkür hiçbir zaman Güneş burcunuza geri gitmez, bu durumda daima ancak yakın dostlarınızın görebildiği gizli bir derinliğiniz, saklı bir benliğiniz olur.

Güneş ve Merkür farklı hızlarla ilerlediklerine göre hepimiz progres Güneş’imizle progres Merkür’ümüzün aynı burçta olmadıkları en az bir dönemden geçeriz. Bu dönemler değişim zamanıdır.

Yaşamımızda değişim zamanları zorunludur. Hepimiz bir ölçüde alışkanlıklarımıza bağlıyız. Belirli bir tarzda davranmaya, düşünmeye alışırız. Salı günü yatağa bir Kova olarak girip Çarşamba sabahı bir Balık olarak uyanmak çok şaşırtıcı olurdu!

İster Güneş’in arkasında ister önünde olsun Merkür’ün progresyonu bir imajdan yeni bir imaja geçişimize çok yardımcıdır. Eğer bir sonraki burca Merkür Güneş’ten önce ilerlerse, yeni bir biçimde düşünmeye alışmak için zamanımız olur. Eğer geçiş öncü burçtan sabit burcaysa, kararlılığı keşfetmek, bazı konularda nasıl ısrarcı olacağımıza karar vermek, bazı şeyleri bitirmek için zaman kazanırız. Bu sabit burçta progres Güneş progres Merkür’e yetiştiği zaman, kendi imajımızı değiştirmek üzerine düşünmüş oluruz. Bu değişimi eski kavramların radikal biçimde yıkılması olarak hissetmeyiz. Biraz değişik olan bu benliği sevinçle karşılarız.

Progres Güneş’imiz bir sonraki burca progres Merkür’ümüzden önce ilerlediğinde büyüdüğümüzün bilincinde olmadan kendimizde bir değişime hazır oluruz. Örneğin, eğer Güneş’imiz (Merkür hala sabit bir burçtayken) sabit bir burçtan değişken bir burca ilerlerse, yıllar öncesindeki gibi düşündüğümüzde ısrar ederiz. Öte yandan, kendimizi esneklik isteyen, mantığımızı mağlup eden, bilinçle düşünme sürecimize meydan okuyan koşullar içinde buluruz.

Bazen hiddetlenip konuyu natal konumlarımızla uyumlu biçimde ele almaya çalışırız. Bazen de kendimizi konuyu tamamen farklı bir biçimde ele alırken buluruz. Merkür o değişken burçta Güneş’e yetiştiğinde yeni koşullara uyum sağlama yeteneğimiz daha gelişmiş olur.

Bir progres haritayı natal haritayla karşılaştırırken, Güneş ve Merkür’ün hem natal hem progres burçları iç benliğimizle benliğin dışsal ifadelerinin birleşimi konusunda bizi bilgilendirirler. Kim olduğumuz ve ne düşündüğümüz her zaman aynı değildir. 

Yaşamın bu alanları arasındaki farklılıklar kendinin farkına varmanın, dolayısıyla büyümenin anahtarlarıdırlar. 

Çeviren: Barış İlhan 

Not: Bu makale Nancy Anne Hastings’in Secondary Progressions: TIME TO REMEMBER isimli kitabından alınmıştır.

Nancy Anne Hastings yıllarca astrolog olarak çalıştıktan, astroloji öğrettikten, seminerler verdikten, New England Astrological Association, National Council for Geocosmic Research NCGR ve American Federation of Astrologers AFA gibi kuruluşlarda hizmet ettikten sonra 1991 yılında dünyaya veda etmiştir. Yukarıda söz edilen dışında bir de The Practice of Prediction isimli kitabın yazarıdır.

Close