NASIL BÜYÜYORUM?  Progres Güneş

Nancy Anne Hastings

Güneş günde yaklaşık 1o ilerler (ikincil progresyonlarda 1 gün 1 yıla eşittir). Bu, kışın biraz daha hızlı, yazın biraz daha yavaş olur. Progres Güneş’iniz temel yaşam enerjinizin içinde bulunduğunuz dönemdeki ifade biçimlerini gösterir. Altmış yaşına gelene kadar progres Güneş’iniz iki burç değiştirir, çünkü altmış derece ilerlemiştir. Dolayısıyla her girişimci (öncü) insan Güneş’i sabit bir burçta ilerlerken daha önce başladıklarını bitirebileceği bir süreçten geçer. Her kararsız (değişken) insan da Güneş’i öncü bir burçta ilerlerken harekete geçeceği bir dönemi yaşar. Günümüzde geçerli olan ortalama ömür süresini göz önüne alırsak insanların çoğunun yaşamları boyunca enerjinin üç türünü de (öncü, sabit, değişken) deneyimleyeceklerini söyleyebiliriz.

Bu durumda bir burcun ötekinden daha iyi veya kötü olduğu gibi önyargılar çok önemsiz görünüyor. Eğer siz değişken (İkizler, Başak, Yay, Balık) burçtansanız ve çevrenizdeki sabit burçlardan (Boğa, Aslan, Akrep, Kova) olan insanları anlayamıyorsanız, biraz bekleyin. Er veya geç bir miktar inatçılık, katılık deneyimleyeceksiniz. Bakış açınız ve yönünüz değişecek. Benzer şekilde, eğer öncü (Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak) bir burçtansanız ve İkizler burcundan olan arkadaşlarınızın sürekli fikir değiştirmelerine tahammül edemiyorsanız, bekleyin. Progres Güneş’iniz sabit bir burçta otuz yıl geçirdikten sonra değişken bir burca ilerleyecek. Bu otuz, sabit enerji dolu, yılı esnekliği inkar ederek yaşadıysanız, kendinizi fikirlerinizi sık sık değiştirirken bulduğunuzda şok olabilirsiniz!

Burçlar sadece yukarıda söz edilen niteliklere (öncü, sabit, değişken) bölünmezler, aynı zamanda elementlere (ateş, toprak, hava, su) göre gruplanırlar. Güneş’in bir burçtan geçişi yaklaşık otuz yıl sürer. Dünyadaki insanların yarısının Güneş’i Güneş burçlarının son onbeş derecesinde yer alır. Bu insanlar altmış beş yaşına geldiklerinde, Güneş’leri elementlerin sonuncusuna ilerler. Dolayısıyla bu insanlar yaşam enerjilerini ateş, toprak, hava ve su özellikleriyle ifade etme şansına sahip olurlar. Bunun doğum haritası üzerindeki olası etkilerini bir düşünün! İnsanlar olgunlaştıkça Güneş burçları arasındaki farklar giderek azalır.

Eğer natal Güneş’iniz bir ateş burcundaysa, bir toprak burcuna ilerleyecektir. O zaman doğanızı saldırgan bir hareket biçimiyle ifade arzunuz, tepki verme ve aynı zamanda hareketinizin pratik faydalarını görme ihtiyacınızın farkına varışınız sayesinde biraz yumuşayacaktır.

Eğer natal Güneş’iniz bir toprak burcundaysa, bir hava burcuna ilerleyecektir. Doğanız gereği uygulamacı, ayakları yere basan birisiniz. Güneş’inizin ilerlemesi fikirlerinizi ifade etmeyi öğrenmenizi gerektirir. Benliğinizi, doğanızın yang yönünü göstererek, ortaya koymaya başlarsınız.

Natal Güneş’iniz bir hava burcundaysa, bir su burcuna ilerleyecektir. Fikirleriniz kadar duygularınızı da tanımaya başlayacaksınız. Natal hava Güneş’iniz düşündüklerinizi söyleyebilme yeteneğinizi garantileyecek, su burcundaki progres Güneş’iniz de nasıl hissettiğinizi keşfedebilme olanağını sunacak.

Natal Güneş’iniz bir su burcundaysa, siz hisseden ve duygusal temele sahip olan bir insansınız. Güneş’iniz bir ateş burcunda ilerlediğinde, yaşamınızdaki harekete geçme ihtiyacını görmeye başlayabilirsiniz. Progres ateş ve natal su sembolizmini birleştirdiğinizde, yaşam enerjinizi ifade edişinizde hem saldırganlığın hem de alıcılığın (kabul edişin) önemli olduğunun farkına varırsınız.  

Bütün insanların yaşamlarında Yin’in kabul edici, tepki verici dönemi ile Yang’ın hareket dönemi bulunur. Tüm insanlar için bir şeylere başlama zamanı, bir şeyleri bitirme zamanı ve yaklaşımları değiştirme zamanı vardır.

Natal Güneş’iniz bir burcun birinci dekanında (0-10 derece) yer alıyorsa, yaşamınızın ilk yirmi-otuz yılında natal burcunuzun enerjisini gösterirsiniz. Kuşkusuz, bir Koç veya Balık veya Kova olmak için yirmi-yıllık bir yatırımın kendi imajınızın gelişimine katkısı büyük olacaktır. Güneş’iniz bir sonraki burca ilerlediğinde, sizdeki değişim kendisini dış dünyada fazla göstermeyecektir. Progres Güneş bu burcun ilk dekanında ilerledikçe natal ve progres etkilerin birleşimi giderek daha aşikar olmaya başlayacaktır.

Bunun aksine, natal Güneş’iniz bir burcun son dekanında (20-30 derece) yer aldığında, Güneş’iniz bir sonraki burca yaşamınızın ilk on yılında ilerler. Bu durumda, buluğ çağını natal Güneş’inizin asıl özelliklerini geliştirmeye sadık kalarak geçirmediğiniz için, olası içsel değişimi ve kaçınılmaz büyümeyi kabullenmeniz daha kolay olur.

Her hangi bir burcun son üç derecesi son dekanda bulunan Güneş için özel bir örnek oluşturur. Bazı astrologlar Güneş’in bir burcun son üç derecesinde bulunmasına “başlangıç çizgisinde” doğum adını verirler. Bir sonraki burcun o insanın hayatındaki etkisi hakkında bir fikir vermesine rağmen bu ismi kullanmak yanlıştır.

Başlangıç çizgisindeki doğum aslında Güneş bir burçtan diğerine geçerken gerçekleşir. Güneş 30′ ark genişliğinde olduğuna ve bir günde ortalama 60′ ilerlediğine göre, her yıl Güneş’in on iki saat boyunca kısmen her iki burçta da bulunduğu on iki dönem vardır. Bir ephemeris Güneş’in merkezinin bir burçtan diğerine geçişini gösterir. Güneş’in merkezinin öteki burca geçişinden önce altı saat ve geçtikten sonra altı saat boyunca Güneş aslında her iki burçta da yer almaktadır. Bu süre içinde doğan birisi iki burcun özelliklerini de taşır. Güneş’in en büyük parçası hangi burçta bulunuyorsa, o burcun natal etkisi daha güçlü olur. Yaşamın ilk yılında, bu natal etkiden bağımsız olarak, Güneş bir sonraki burca ilerleyecektir. Ve yaşamın ilk otuz yılında progres Güneş’in etkisi görülecektir.

Örneğin Güneş’i 29o Koç 55′ ‘ta doğan birisi Koç burcundandır. Güneş’in çoğu (30′ derece çapın 20′ sı) Koç’ta bulunmaktadır. Gerçek bir Koç özelliğiyle, bu insan “diğer insanların cesaret edemedikleri” işlere balıklama dalacaktır. Ancak, bir kere işin içine girdi mi, o işi nasıl bitireceğine (veya kendisini o işten nasıl kurtarabileceğine!) dair uygulamacı yolları da bulacaktır. Bu Boğa etkisi hem 30’ ‘lık natal Güneş’in hem de progres Güneş’in etkisidir.

Benzer şekilde, natal Güneş’i 29o Akrep 50′ ‘te doğan bir insan 1Akrep’te doğan birisi kadar ısrarcı, derin ve kapalı bir kutudur. Ancak Akrep’in son derecesinde bulunan haritadaki Yay esintileri bu insanın Akrep’in açıkça sergilediği aşırı yoğunlukla dalga geçmesine izin verecektir.

Başlangıç çizgisinin öte yanında, Güneş’i 0o Terazi 1′ ‘da doğan birisinin Güneş’inin çapının 14’ ‘sı hâlâ Başak’tadır. Bu küçücük Başak kırıntısı genellikle Terazi’de eksik olan pratikliği, uygulamacılığı sağlayabilir. Başak’ın kırıntısı bazen en sabırlı ebeveyni bile çileden çıkarabilecek bir “adalet” arzusuna yol açabilir. Bütün çocukların aynı miktarda almalarını sağlamak için bütün kek dilimlerini tartmak zorunda kaldınız mı “adalet” biraz aşırıya kaçar! 

Devamı

Çeviren: Barış İlhan 

Not: Bu makale Nancy Anne Hastings’in Secondary Progressions: TIME TO REMEMBER isimli kitabından alınmıştır.

Nancy Anne Hastings yıllarca astrolog olarak çalıştıktan, astroloji öğrettikten, seminerler verdikten, New England Astrological Association, National Council for Geocosmic Research NCGR ve American Federation of Astrologers AFA gibi kuruluşlarda hizmet ettikten sonra 1991 yılında dünyaya veda etmiştir. Yukarıda söz edilen dışında bir de The Practice of Prediction isimli kitabın yazarıdır.

Close