PALLAS – ATHENA

Pallas-Athena hakkında anlatılan en dikkat çekici hikaye O’nun dünyaya geliş biçimidir.

Zeus Merkür gezegeninin koruyucusu olan ve “danışman” olarak bilinen güzel Metis’e aşık olur ve O’nu kandırarak beraber olmayı başarır. Gaia bu ilişkiden hamile kalan Metis için büyük oğlu Zeus’a şöyle der: Metis’in ilk doğacak çocuğu kız olacak ancak, Titanlar Metis’e yaşama hakkı tanırsa zaman içinde Zeus’un yerini alabilecek bir erkek evlat verebilecektir.

Bunun üzerine babası Kronus (Satürn) gibi harekete geçen Zeus, Metis’i yutar. Bundan böyle Metis danışmanlığını sonsuza dek Zeus’un midesinden yapacaktır.

Zeus bir gün Libya’daki Triton gölü kıyısında yürürken kuvvetli bir baş ağrısına yakalanır. Oğlu Hephaestus bu ağrıyı alışılmadık bir yöntemle durdurur, babasının başını açar ve içinden gri gözlü Pallas-Athena’nın çıkmasına sebep olur. Metis’in kızı tepeden tırnağa zırhlı ve nidalar atarak doğmuştur.

Babasının beyninden ortaya çıkan bir çocuk olarak Athena’yı zeka ile ilişkilendirmek doğaldır. Ama O’nun kökleri çok daha derinlere ve gerilere uzanmaktadır. Bu konuda bize ipucu veren ilk göstergelerden biri taşıdığı Gorgon Medusa figürlü kalkandır. Medusa başından kıvrım kıvrım yılanlar çıkan vahşi dişi bir iblistir. Söylenceye göre Medusa’yı Athena’nın yardımıyla öldüren Perseus zafer hatırası olarak kalkanı Athena’ya vermiştir.

Mitoloji yorumcuları Athena ile bu ürkütücü yılanların leydisi arasında bir benzerlik görmektedirler. Şöyle ki: Athena Libya’daki Triton gölünde ortaya çıkmıştır, Robert Graves Athena’nın Libyalı yılanlar Tanrıçası Neith’in Yunanlı bir yeniden doğuş versiyonu olduğunu düşünmektedir. En feminist Mitoloji Tarihçileri de bu görüşü desteklemeyi uygun bulmuşlardır.

Pek çok tarihçi Knossos’un sarayı Cretan’lı meşhur Yılanların Leydi’sinin bir rahibe değil de Athena’nın en erken formunda bir Tanrıça olduğunu düşünüyor. Arkeolog Marija Gimbutas’a göre neolitik kültürün en temel tanrıçalarından biri suların sahibesidir ve fiziksel formu yılan biçiminde ifade edilmiştir. İşte bu hayat kaynağı olan yağmuru getiren orijinal Bereket Tanrıçası’nın sembolü Athena’dır. Bu anlamda Astrolojik bakış açısında değerlendirdiğimizde Pallas-Athena ile Pluto’nun arketipi arasında kuvvetli bağlar olduğunu görebiliriz.

Yılanlar gizli öğretilerde ve hayatı çevreleyen sırlarda, ölümde ve ölümsüzlükte (Akrep) önemli sembollerdir. Athena Yunalılar’ın Akıl Tanrıçası olarak anıldığı halde sadece zekadan kaynaklanan aklı temsil etmemektedir. Tanrıçalara özgü, içgüdüsel, feminen sağduyunun sembolü de Athena’dır. O’nun kutsal kuşu Baykuş da bunu sembolize etmektedir. Baykuş her zaman aklı ve sağduyuyu temsil eden bir sembol olarak bilinir. Athena söylencesiden de anlıyoruz ki burada söz konusu olan akıl, sadece saf zekadan ziyade içselleşmiş bir bilgi ve anlayıştan oluşmaktadır. Yunanlılar Athena’yı tanımlarken Entellektüel Akıl Tanrıçası tanımını yapmaktadırlar, ancak bu yaklaşım Athena’yı tanımlamaktan ziyade, Yunanlılar’ın entellektüelliği yüceltmek istemesinden kaynaklanmaktadır.

Athena’nın bilgisi sadece beyinsel fonksiyonlara bağlı değildi. Pratik kullanıma yönelik faydalı bilgilerdi. Mesela söylenceye göre Poseidon ile Athena ilah olabilmeyi hak etmek için bir yarışmaya katılırlar. İnsanlık için en faydalı şeyi yaratan birinci olacaktır. Poseidon atı, Athena ise zeytin ağacını yaratır. Yarışmayı kazanan Athena olur. Bu gün bile Athena’nın adı Yunanistan’ın başkenti olarak yaşamaya devam etmektedir. Dokumacılığı, yemek pişirmeyi, çömlekçiliği, matematiği, atlı arabayı, “ Büyük Ayı” yı ve gemi yapımını icad eden, bütün faydalı sanat dallarının Tanrıçası Athena olarak kabul edilir.

1599 Yılında yapılan bir resmin yorumu günümüz feminist literatüründe bile Athena-Pallas’ı ataerkil yapının sembolü olarak yorumlamaktadır. Gökyüzünde de Pallas, dört büyük asteroid içinde Zeus’a (Jüpiter) en çok yaklaşabilendir. Bir anlamda Jüpiter’in gölgesinde kalmaktadır. Athena hukukun ve adaletin koruyucularındandır.

Bütün bu gelişmelerden de anlayacağımız gibi Athena çok yetenekli, zeki, cesaretli, buluşçu ve endüstriyel bir Tanrıçadır. Doğum haritasında Athena’nın en önemli fonksiyonu strateji, muhakeme ve sağduyudur.

Haritadaki burcuna ve evine bakarak Athena’nın ne tip fonksiyonlarının ön plana çıktığını yorumlayabilirsiniz. Sizin içinizdeki Athena stratejist mi, savaşçı mı, entellektüel mi, icatçı mı, endüstriyel mi veya hayatın sırlarını bilen mi ?

Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nin haritasında Athena, Kova burcunda ve Ay ile kavuşum halinde görülüyor. Bu da bize gelişen süreç içinde Amerika’nın icatçı ve yetenekli bir şekilde teknoloji kullanabilme kabiliyetini gösteriyor. (Ocak 2003 gündeminde bu yeteneklerini savaşçı platformda deniyor olabilir mi acaba ?)

Aynı zamanda yetenekli teknisyenlerin endüstriyel ülkeler arasında başı çekme özelliğine işaret ediyor ve bir diğer anlamıyla da kadınlara yönetim ve liderlik alanlarında fırsatlar vaad ediyor olabilir. Çin’e baktığımızda Athena’nın Başak burcunda olduğunu görüyoruz. Bu da Çin’in karşımıza çalışma gücüyle, yaratıcı kabiliyetiyle, verimli üretim gücüyle, minyatür el sanatlarıyla ve makine yedek parça fabrikalarıyla çıkmasını açıklıyor.

Athena’nın fazla vurgulandığı haritalarda karşımza fazlasıyla zırhına bürünmüş, gizli gururu ön planda olan birisi çıkabilir. Hatta harita sahibi bir kadınsa o zaman “ zırhlı bir Amazon’la” karşı karşıya olabiliriz. Tabii ki bu Athena’nın en sağlıklı ifadesi değildir. Önemli olan Athena’nın derinlerde barındırdığı olgun ve kıvrım kıvrım aklıyla bağlantıda kalabilmektir.

Haritada Athena’nın muhakeme biçimini yorumlayabilmeniz için, kişinin Baba sembolizmini nasıl özümsediğine dikkat etmelisiniz. Belki fazla dominant Athena, kişinin babası tarafından bazı projeksiyonlara tabi olduğunu anlatıyor olabilir. Bu durumda kişi ya projeksiyonlara uyacak ya da red edecektir. Özellikle erken yaşlarda Uranüs transiti alıyorsa, red etmesi gündemde olabilir. Bu durumda kişinin gerçek hedefi, kalkanını ve zırhını kendi kaderiyle yüzleşebilmek için bırakmayı öğrenmesi olabilir. Bütün hayatlarını babalarının gölgesinde veya projeksiyonunda yaşamış olanlar için aslında istedikleri hayatın bu olmadığını keşfetmeleri bir şok olabilir. Bu durumda kendi sağduyularıyla irtibata geçip, uzun zamandır giydikleri zırhı bırakabilmeleri kişisel becerilerine bağlıdır.

Yakın ilişkiler kurmak ve aşk, Athena’nın en zayıf olduğu alanlardır. Üzerindeki zırh bu konudaki zorlukları sembolize etmektedir. Pek çok Titan ve Tanrı O’na evlenme teklif ettiği halde O hiçbirini kabul etmemiştir. Erkek egemen dünyada başarı ve yetenekleriyle mücadele veren kadınları sembolize ettiğini söyleyebiliriz. Belki bir kadının haritasında 1980’lerin “Süper Kadını” mesajını taşıyor olsa da erkeklerin haritasında eğer kuvvetli bir pozisyondaysa o erkeğe şevkat ve hassaslık kattığını söyleyebiliriz.

Pallas-Athena gökyüzünde Mars ve Jüpiter arasındadır. Kendi yörüngesinde bir tam dönüşü 5 yılda tamamlar. Kendi içsel sağduyunuzla ve yeteneklerinizle kontağa geçebilme şansınızı öğrenmek için bu döngüyü izlemeye alabilirsiniz.

 Hazırlayan: Meltem Ersoy

Kaynakça:
Emma Bella Donath, Asteroids in the Birth Chart.
Ariel Guttman & Kenneth Johnson, “MYTHIC ASTROLOGY”, Llewellyn Pub.

Close