PLANET DEVİNİMLERİ / JÜPİTER

yaklaşık 12 (11.88) yıl

JÜPİTER DEVİNİMİ

Jüpiter’in ilk deviniminde insan fiziksel olarak gelişmekte ve dünyayla ilişki kurmayı öğrenmektedir. Ilk yıllarda çocuğun alanı odasıyla, eviyle, annesiyle sınırlıdır ve onlarla bütünleşmiştir. Ancak biraz büyüyünce dünyanın bu kadar olmadığını fark eder. Merakla ona buna saldırır, yalnız başına evin dışına çıkmak ister. 3 yaşındaki kare açıda her şeye sahip olmak, bu dışarıdaki dünyayı kendi kontrolü altına almak, onunla bütünleşmek arzusundadır. Ancak kısa sürede herşeye sahip olamayacağını, oyuncaklarını diğer çocuklarla paylaşmak zorunda olduğunu, kendi başına bir yere gidemeyeceğini öğrenir. 6 yaşında gerçekleşen karşıt açıda okula gider. Artık aileden biraz kopmuş, okuldaki arkadaşları ve öğretmeni ile ilişkilerinde yeni şeyler öğrenmektedir. Bu ayrılık bazılarına zor, bazılarına heyecanlı gelir. 9 yaşında (ikinci kare) çocuk tamamıyla arkadaşlarıyla beraber olmak isteğindedir. Bir yetişkin gibi davranarak büyüdüğünü ispatlama çabasındadır. Ancak ülkemizde bu yaştaki çocuklar sınav savaşına girmeye başlarlar.

Jüpiter’in ikinci devinimiyle, 12-14 yaş arasında, çocuk yetişkin bir kadın veya erkek olmayı öğrenmektedir. 12 yaşındaki kavuşumda insanın vücudunda değişiklikler başlar. Cinsel karakteristikler oluşmaktadır. Bu, yetişkinler dünyasına, kadın-erkek, anne baba olmaya hazırlık niteliğindedir. 15 yaşındaki kara açıda ne yetişkin ne de çocuk olan insan özgürlüğünü ilan etmek arzusundadır. Cinselliği keşif isteği yoğundur. Ancak bunun da bir sınırı olduğunu şu veya bu şekilde çok geçmeden anlar. Karşıt açının gerçekleştiği 18 yaş genel olarak aileden ayrılma yaşıdır. Üniversiteye gidilir, evlenilir, çalışmaya başlanılır, aileyle aynı evde oturulsa dahi ilişki minimumdadır. Dünyayla ilişkide kadın veya erkek olarak yer almaya çalışılır. Ancak henüz kişinin tam olarak yetişkin olduğu söylenemez, yetişkin olmayı öğrenmektedir. 21 yaşındaki kare açıda bazıları için okul biter, iş hayatı başlar. Genel olarak herkes bu yaşta evlenmekle veya evliliği düşünmektedir. Evlilerin çocuğu olur veya belki de şöyle demek daha doğru, çocuk konusu gündemdedir, çocuk sahibi olmaya çalışılır, çocuk istemeyenler kürtaj yaptırabilir. Birkaç yıl önce evlenenler belki hüsrana uğrayıp eve dönerler. Evlenmeyi düşünmeyenler kendi evlerinde yalnız yaşamak isterler.

Jüpiter’in üçüncü devinimi 24 yaşındaki kavuşum açısıyla başlar. Bu devinimde kişi artık tamamen bir yetişkin olarak kendine bir yol çizer. Karı-koca, ebeveyn olmayı ve iş hayatını öğreniyordur. Akademisyenler dışında artık okul hayatı sona ermiştir. Ya bir işe girilir, ya bir iş kurulur. Evlenilir, anne-baba olunur. Kişinin seçtiği bu hayat nasıl olursa olsun 27 yaşındaki kare açı şöyle bir düşündürür. O zamana kadar çocuk sahibi olmayanlar, bu yaşta olabilirler. Iş seçimi doğru olmayanlar yeni fırsatlara doğru uzanabilirler. Evliliklerini yanlış temellerüzerine oturtanlar, sorgulamaya başlayabilirler. 30 yaşındaki karşıt açı 24 yaşında verilen kararların kişi için uygun olup olmadığını ortaya koyar. Yaşamda bazı değişiklikler yapmak zorunlu olabilir. Boyunuzu aşan riskli işlere giriştiyseniz o dönemde, parasal veya değil, çeşitli sorunlar yaşayabilirsiniz. Bazı kişiler veya koşullar isteklerinizin, hayatı yeniden deneyimleme arzunuzun önünde durarak sizi engelleyebilirler. Ancak genel olarak bir iyimserlik duygusu hakimdir. 33 yaşındaki ikinci kare geçmişten kalan ayarlamalar için son fırsattır. Tekrar iş, para, çocuk, evlilik konuları gündeme gelebilir.

Jüpiter’in dördüncü devinimi 36-48 yaşları arasında gerçekleşir ve kişinin orta yaşı kabullenme, olgunluğu öğrenme dönemidir. 36 yaşında yepyeni bir dönemi başlar. O güne kadar iş hayatında tecrübe kazananlar artık dünyaya kendi damgalarını vurmak isteğindedirler. Iş yerinde yükselmek, kendi işini kurmak, kısaca iş hayatında otorite, danışılan kişi olmak için yoğun bir uğraşı başlar. O güne kadar çocuğunu büyütmek için işe ara vermiş kadınlar, artık çocuk okula başladığı için kendilerini boşlukta kalmış hissetmektedirler. Aynı duygu ev kadınları için de söz konusudur. Bir şeyler yapmak, dünyaya faydalı olmak isteği artar. Diğer yandan anne-baba yaşlanmaktadır, çocuklar kadar onlara da bakılması, özen gösterilmesi gerekir. Onların yaşlandığı, yakında bizimle olmayacakları gerçeğini kabullenmek zor gelir. Ayrıca, yalnız onların değil, bizim de yaşlanmakta olduğumuz fark edilir. Vücutta yağlanmalar, performans düşüklüğü, çabuk yorulma alarm vermektedir. Yılda bir check-up, spor salonlarına abonelikler başlar.

39 Yaşındaki ilk kare yukarıda sayılanlarla ilk yüzleşilen zamandır. Yaşamın gözden geçirilmesi, gerekliyse değişiklik yapılması zamanı. 42 yaşındaki karşıt açıda 36 yaşında başlanan girişimlerin sonucu alınır eğer yaşamda seçilen yol genel olarak kişinin gelişimini, açılımını engellemeyen bir yol ise bu dönemde başarı, mutluluk ve doyuma ulaşılır. Aksi takdirde yaşamı değiştirmek yaşamı değiştirmek gerekir. Gelişimi kısıtlayan evlilikler bitebilir. işte terslikler çıkabilir. Genel olarak bu yaşta kişi gerek kendi, gerekse aile büyüklerinin sağlık sorunlarıyla uğraşabilir. 45 yaş ise bu devinimin sonuna hazırlıktır. Temizlenmesi gerekenler temizlenir.

Jüpiter’in beşinci devinimi 48-60 yaşları arasında sürer. Bu dönem kişinin yaşamda çocuklardan ayrıldığı, yaşlılığa hazırlandığı dönemdir. Artık yaşamın çocukların etrafında dönmesi sona ermiştir. Çocuklar evden ayrılır, anne-baba baş başa kalır. Birbirleriyle ve dünyayla ilişkiyi yeniden tanımlamak gereği doğar. Çocukların hatırına sürdürülen evlilikler bu dönemde sona erebilir. Karı-koca ve çocuklar artık farklı bir düzeyde ilişki kurarlar. Çocuklar gereğinde anne-babaya yardımcıdır. Artık herkes yetişkin ve ebeveyndir. Anne-baba zamanı geldiğinde başkalarından yardım istemeyi öğrenecektir. Iş hayatında da yavaş yavaş emeklilik yaklaşmakta, daha ziyade danışmanlık görevi sürdürülmektedir. Kadınlarda menapoz dönemi başlamıştır. Evli olmayanlar yaşlılıkta yalnızlığı, bunun için yapılması gerekenleri düşünürler. Kısaca yanlışlıkla hayatın keyfini çıkarabilmek için yeni bir plan geliştirmek gerekmektedir. Bu dönemin en kritik zamanı 54 yaşındaki karşıt açıdır. Yaşamın geri kalanının nasıl geçeceği bu yaşta kendini hissettirir. Eğer herşey yolundaysa mesele yok. Ama eğer emekli olmak, yalnız kalmak sizi korkutuyorsa o zaman yaşamla, dünyayla ilişkide bir yanlışlık yaptınız demektir. Üzülmeyin hala vaktiniz var, değiştirebilirsiniz, değişebilirsiniz.

Jüpiter’in altıncı devinimi 60-72 yaş arasını kapsar. Artık yaşlılık gelmiş yerleşmiştir. Insanın orası, burası ağrır. Ciddi sağlık sorunları olabilir. Ölüm yaklaşmaktadır. Hala çalışanlar bu dönemde işi bırakır. Aslında bu yaş dönemi dini, inançları, felsefeleri temsil eden Jüpiter için iyi bir dönemdir. Insanların dikkati dine, Allah’a ölümden sonraki yaşam, inanca, felsefeye yönelir. Çok şey yaşamış, görmüş insan artık gençlere öğüt veren bir filozoftur, danışmandır. Otobüsler, tiyatrolar bedava veya yarı fiyatınadır. Sağlığına dikkat etmiş, bu yaşamı kendi ruhsal, duygusal gereksinimlerine göre sürdürmüş, gerek kendisiyle gerek çevresindekilerle sağlıklı ilişkiler kurmuş, kendi gelişimini kısıtlamamış kişiler için hayatın tadını çıkarmak zamanıdır. Yaşamına bu özeni göstermemiş kişileri ise mutsuz, sağlıksız, şikayeti bol bir yaşlılık beklemektedir. Bu dönemin en kritik yaşı 66’dır (karşıt açı). Hala gerekli düzenlemeler yapılabilir.

Jüpiter’in yedinci devinimi 72-84 yaşlarını kapsar. Ruhsal gelişimi tamamlama, ölümle barış yapma dönemi. Artık arkadaşlarımızın çoğu ölmüştür. Ölüm her an kapıdadır. Yaşamın tek değişmez gerçeği ile barış yapmak, onu kabullenmek, ondan korkmamak ölmeye yatmak anlamına gelmez. Nasıl olsa kaçınılmaz olanı beklerken çocuklar, torunlar, öğrencilerle hoş vakit geçirebiliriz. Öğrendiklerimizi onlara aktarabiliriz. Anılarımızı yazabiliriz, aşık bile olabiliriz. Yeni arkadaşlar edinmemizi, yeni sevinç kaynakları bulmamızı kim engelleyebilir.

Barış İlhan, Astrolojide Yetişkinlerin Buluğ Çağı, İlhan Yayınevi, 1997

Close