Pluto Kova’da – 23 Mart 2023

Dünyadaki dönüşüm, insanlar iyileştiğinde ve diğer insanlara yatırım yapmaya başladığında gerçekleşir. – Michael W. Smith

Dönüşümün, ölüm ve yeniden doğumun gezegeni Pluto uzun bir aradan sonra (Kova’dan en son 1777- 1799 yılları arasında geçti) bugün tekrar Kova burcuna giriyor. 11 Haziran 2023’e kadar Kova’da ilerledikten sonra tekrar Oğlak burcuna dönüş yapacak ve 22 Ocak 2024 tarihi itibariyle 2043 yılına kadar Kova’da ilerleyecek. Artık kişisel sorumluluk, öz disiplin, görev duygusu ve kader anlayışındaki dönüşümden (Pluto Oğlak) ziyade insanlık için yeni fikirlerin geliştirilmesi sürecinde ve entelektüel düşüncede dönüşüm önemli hale geliyor. Pluto artık insanlığa odaklanma zamanını; insanî konularda dönüşüm ve reformları vaat ediyor.

Kova burcu, yenilerini getirmek için eski değerleri yıkar. Eşitlik sağlamak için sınıf ayrılıklarını ortadan kaldırır. Bağımsızlığı amaçlar. Bireyin özgürlüğünü hedefler. Katılaşmış yapıları yıkarken icatları ve buluşlarıyla sosyal iyileşmeyi, devletin medeniyetin modernleşmesini ve yapıcı bir şekilde gelişmesini sağlar. Teoriler geliştirerek ve elektronik, teknolojik yeniliklerle insanlığı yeniden biçimlendirir. Dolayısıyla insanlığa katkıda bulunur. Pluto Kova’da iken tüm bu süreçlere derinlik katar. Plutonik güç üç değişik süreçle bağlantılıdır: genellikle içsel veya dışsal bir güce direnerek her şeyi olduğu gibi tutmak; halihazırda mevcut olanın biçimini değiştirmek, yani dönüşüm; artık gerekli veya yararlı olmayanı elemek, bir tür ölüm. Bu süreçlerin hepsi yararlı veya zararlı olabilirler. Önemli olan sürecin amacı ve niyetidir. Bu teorileri esaslı kılmak için Pluto’nun odaklanma, bir şeyin özündeki gerçeğe nüfuz etme, araştırma, sondajlama gibi özellikleri ortaya çıkar. Kovanın toplumu ileriye götüren yeniliklere katkıda bulunurken kaynakları tarafsızlık, herkese eşit mesafede durmak, insanları sınıflara ayırmamak, herkese eşit özgürlük hakkı tanımaktır. Zira köleliğin kaldırılmasına yönelik dünyadaki ilk düzenleme 1777 yılında (5 Nisan 1777 Pluto Kova’da) Amerika Birleşik Devletleri’nin Vermont eyaletinde gerçekleşmiştir.

Kova’daki Pluto uç noktada büyük kargaşalar anarşi ve isyana da işaret edebilir. Uygulanamayacak, uçuk kaçık teoriler ve reformlarıyla her şeye isyanı yükseltebilir. Gerçek anlamda bireyleşmeden toplum tarafından kabul edilme arzusuyla boyun eğme görülebilir. Bu durum ortaya çıkan güç savaşları ve acizlik deneyimleriyle kişinin dönüşmesine katkı sağlar. 2023-2043 yılları arasında Pluto, gerekli olan değişiklikler için ıslahat hareketi başlatabilir. Önümüzdeki 20 yıl boyunca insanî konularda reformlar söz konusu olacaktır. Bu süreçte esas olan kendi özgürlüğüne sahip çıkarken bir yandan da başkalarının özgürlüğünü baskılamadan herkesin eşitliğini, özgürlüğünü ve toplumsal yararını gözetmektir.

Pluto, kollektif bir gezegen olma özelliği nedeni ile, insanlıkla alakalı ve toplumsal bir burç olan Kova’da, kişisel olmaktan ziyade içinde bulunduğu sosyal grubu ve toplumu dönüştürmeye yönelik olarak davranan bir bilince işaret eder. Pluto’nun Kova süreçlerinde, dünyada neler olduğuna dair geçmiş dönemlere bakmak, önümüzdeki dönemde bizi ne gibi gelişmelerin beklediğine dair fikir verebilir.

5 Nisan 1777 – 27 Aralık 1798 arasındaki döneme baktığımızda:

1777, James Watt ilk gerçek buhar makinesini icat etti.

1778, Franz Mesmer tıbbi amaçlar için hipnozu kullandı.

1781, Immanuel Kant’ın (1724-1804) “Saf Aklın Eleştirisi” eseri yayınlandı.
1781, Sir William Herschel Uranüs gezegenini keşfetti.

1782, James Watt’ın rotasyonlu buhar makinesi fabrikalarda kullanıldı.

1783, Marquis de Jouffroy d’Abbans ilk buharlı gemiyi yüzdürdü.

1783, Montgolfier’ler; sıcak hava balonuyla insanlı uçuş gerçekleşti.

1784, Fransız kolonilerinde köle ticareti kaldırıldı.

1789, Fransız İhtilali; feodal düzenin kaldırılması ve İnsan Haklarının ilanı.

1792, Fransa cumhuriyet ilan ediyor.

1792, Cartwright, buharla çalışan dokuma tezgâhını icat etti.
1792, Danimarka köle ticaretini kaldıran ilk ülke oldu.

1792, Eli Whitney’in çırçır makinesi patentini aldı. Eli Whitney’in Çırçır makinesinin patentini almasıyla birlikte kapitalizmin seyri değişmiştir.

1793, Fransa’da metre sistemi kullanıma girdi.

1796, Jenner çiçek aşısını bulundu.

1797, İsviçre Devrimci Halk Hareketinin sonunda İsviçre Cumhuriyeti (Helvetia Cumhuriyeti) kuruldu.

1799, Alessandro Volta, ilk Voltaik pili icat etti.

3 Şubat 1532 –31 Ocak 1553 arasındaki döneme baktığımızda:

1539, Fransız ordu cerrahı Ambroise Pare yapay el ve kol icat ediyor.

1545,Trento Konsili: Karşı reformun başlangıcı. (Karşı Reformasyon (Katolik Uyanışı veya Katolik Reformasyonu), Katolik Kilisesi’nin Protestan Reformasyonu’na Trento Konsili (1545-1563) ile başlayan ve Otuz Yıl Savaşları’nın (1648) sonunda biten karşı hareketiydi. (https://tr.wikipedia.org/))

1543, Andreas Vesalius: “De Humani Corporis Fabrica Libri Septem” (İnsan Vücudunun Yapısı Üzerine Yedi Kitap) kitabı yayımlanmıştır.

1543, Nikolas Kopernik De revolutionibus orbium coelestium libri VI (Göksel cisimlerin devirleriyle ilgili 6 kitap) eserlerinde Dünya’nın hareketinden ve Güneş merkezli sistemden bahsederek önemli gelişmelerin kapısını açtı. Dünya’nın Güneş’in etrafında döndüğü sonucuna varıyor.

Astroloji Dergisi/ Yazan: Hülya ÇELEBİ

Tablo: Tomasz Alen Kopera, Aquarius

Kaynakça: Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

www.astrolojidergisi.com/ Pluto ve Güç Teması/ Kaynak: Planets in Solar Return, Mary Shea

Close