Pluto ve Güç Teması

Pluto’yu anlayabilmek için önce güç konusunu ve bunun üç farklı odak noktasına ve üç değişik yaşam sürecine yönelebilecek olan çeşitli tezahürlerini anlamak gerekir. Bu yönelimlerin ve süreçlerin hepsinde zorluklar ve karmaşalar yaşanabilir, çünkü bunların hepsi sadece fiziksel düzeyde deneyimlenmezler. Zihinsel, duygusal ve ruhsal düzeylerde de deneyimlenirler. Bu zorlu durumlarda güç üç değişik hedefe odaklanabilir: kişinin kendisine, diğerlerine ve/veya koşullara. Yani:

-Kendini kontrol

-Başkalarını kontrol

-Durumları kontrol

Kişinin kendisini kontrol etmesi bunlar arasında en yararlı olanıdır. Başkalarını kontrol en zararlı olanıdır. Durumları kontrol etmek ise söz konusu koşullara göre değişir. Pluto’nun haritadaki ev konumu yaşamın hangi alanında bu kontrol konularının yaşanacağını gösterir. Güç konularının şiddeti ve etkileri Pluto’nun diğer gezegenlerle açılarına bakarak değerlendirilir.

Güç kendisini aynı zamanda üç değişik süreç kanalıyla gösterir:

-Aynı kalmak (içsel ve dışsal güce direnmek)

-Elemek (hayatın -yararlı olmayan- bir alanını bırakmak, ölüm)

-Dönüşüm (form değiştirmek; zaten mevcut olan değişimi aktif olarak yaşamak)

Her şeyi olduğu gibi tutmaya çalıştığınızda, bir gücün sizi değişmeye zorladığını ve sizin değişime direndiğinizi söyleyebiliriz. Bir güç savaşı çıkabilir. Elemeyi seçtiğinizde yaşamınızın bir yönü üzerinde kontrolü bıraktığınızı veya onunla teması kestiğinizi söyleyebiliriz. Değişimi seçtiğinizde dıştaki bir güce teslim olduğunuzu veya faal biçimde dönüşüm peşinde olduğunuzu söyleyebiliriz.

Üç Odak Noktası

Odak noktalarından biri olan kendini kontrolün yararlı olduğunu söyledik. Pluto’nun içgörülerini ve tekniklerini kendinizi kontrol için kullanırsanız bu çok olumlu bir öğrenme süreci olur. Ancak kendinizi aşırı kontrolden, kendiniz inkar etmekten uzak durmanız gerekir. Kendinizin ve evrensel prensiplerin farkına vardıkça, doğru kararları verme ihtimaliniz artar. Kendi kaderinizin kaptanı olursunuz. Bu farkındalık güce, güç de farkındalığa yol açar.

Ancak bu psikolojik içgörüleri kendi büyümesini engellemek için kullananlar çok değerli bir enerjiyi harcarlar. Olumsuz bir model oluşturup, bu psikolojik bilgileri yaşam ve kendileri hakkında daha önce alışık olunan temalara ekleyip çarpıtırlar ve bunu dönüşüme karşı bir silah olarak kullanırlar. Böylece aynı kalmayı sağlarlar. Çelişen farkındalıkları yüzeye çıkartmayıp, bastırıp yanlış yorumlarlar. En olumsuz durumlarda Plutonik güç ve yaratıcılığı engellerler.

Kişisel büyümeyi engellemek kişinin dikkatini kendisinden uzaklaştırıp, başkalarını kontrol etmeye çalıştığı durumlarda da geçerlidir. Bu odak noktası her durumda yanlıştır. Büyümek her zaman içeride başlar, dolayısıyla sizin odak noktası olmanız gerekir. Dışsal bir mücadeleye odaklanmak gereksizdir ve üretken değildir. Kişinin kendisini ve reaksiyonlarını kontrol etmesi başkalarını kontrolden daha az enerji gerektirir. Dolayısıyla güç savaşı ve başkalarını kontrol kişinin bütün kaynaklarını kullanır (tüketir). Başkaları için karar vermek durumunda kaldığınızda bile (ör. çocuklar, hastalar), bu sizin bu deneyimler kanalıyla büyüeceğinizi gösterir. Yani bu deneyimleri kendi farkındalığınızı arttırmak için kullanmalısınız. Burada üstlendiğiniz rollere dikkat edin.

Yaşam koşullarını kontrol etmek güç savaşlarına neden olabilir. Ancak bazı durumlarda kişinin (bir başkasının kişiyi, ailesini veya yaşamını kontrol etmeye çalışması v.b) yaşam yolu ve bilinci için güçlü olması gerekebilir (tek seçenek kontrol olabilir). Bazı adaletsizliklerin düzeltilmesi gerekebilir. Her zaman içinde bulunduğunuz mücadelenin farkında olmanız zorunludur. Genellikle karşınızdaki insanı hatalı olduğuna ikna etmeye çalışmak, bir durumu düzetmekten daha zordur. Daha kolay yolu seçin. Örneğin eğer ofiste işler çok karışıksa ve patronunuz bunları düzeltmek için bir şey yapmak istemiyorsa, onu ikna etmeye çalışmayın. İşleri düzetmeye veya bir üstteki insanla konuşmaya çalışın. Eğer zorunlu değilse, uzun ve herkesi kilitleyen mücadelelerden uzak durun. Güç savaşları sizin bakış açınıza bağlı olarak, yararlı veya zararlı olabilirler. Dış dünyada kazanabilir veya kaybedebilirsiniz. Ama siz kazandığınızda bir başkası kaybetmiş olur. Oysa güç savaşı sayesinde iç dünyanızda kazandığınız farkındalıklar sizin dış dünyanızda da yararlı olacak yaratıcı değişimler doğurabilirler. Pluto size bu içgörüleri sağlar. Asıl büyüme süreci kişinin kendisiyle başlar ve kendisinde biter.

Üç Süreç

Plutonik güç üç değişik süreçle bağlantılıdır: genellikle içsel veya dışsal bir güce direnerek her şeyi olduğu gibi tutmak; halihazırda mevcut olanın biçimini değiştirmek, yani dönüşüm; artık gerekli veya yararlı olmayanı elemek, bir tür ölüm. Bu süreçlerin hepsi söz konusu kişiler için yararlı veya zararlı olabilirler. Önemli olan sürecin amacı ve niyetidir.

Bazen her şeyi olduğu gibi tutma gücü kişinin kendi gücünü uyandırmasını sağlayabilir. Değişimin amacı doğru değilse, direnmek olumlu bir şey olabilir. Değişim baskısı içten veya dıştan gelebilir, ve arzulanan değişimler içsel veya dışsal olabilir. Örneğin alkol tedavisi gören birisi iseniz ve yaşamınızda bunalımlı bir dönemdeyseniz, içkiye başlama baskısı hissedebilirsiniz. Bu baskı vermeniz gereken kararlardan kaçmak arzunuzdan veya beraber olduğunuz bir insandan gelebilir. Gerçekte içsel ve dışsal kaynaklar aynıdır, birbirlerini yansıtırlar, çünkü içsel ihtiyaçlar dışsal durumları çekerler. Yukarıdaki örnekte kişi alkol tedavisi gören insan olma durumunu içsel veya dışsal baskılara rağmen muhafaza etmek durumundadır. Bu olumlu bir amaçtır ve kişisel güç gerektirir. Diğer insanlar sizin hareketlerinizi kontrol etmek istediklerinde ve özgür iradenizi kısıtladıklarında da aynı kalmak olumludur. Pluto manipülatif çabaları algılamak için gerekli içgörüyü kişiye kazandırır.

Bazen aynı kalma gücü olumsuz kullanılabilir ve büyümüyi engeller. Eğer sizin büyümenizi destekleyen tüm içsel ve dışsal içgörülere direnirseniz ilerleyemezsiniz. Amaçlarınız evrensel iyilikle uyumlu olmadığında büyük olasılıkla Pluto gücünü olumsuz kullanıyor olursunuz.

Elemek süreci sembolik bir ölümü içermesine rağmen çok temizleyici (arındırıcı) olabilir. Örneğin harcama alışkanlığınızdaki fazlalıkları elemek yararlıdır. İlerlemeye zarar veren bir durumdan kurtulmak olumlu bir eleme olabilir. Bırakmak da olumlu bir karar olabilir, ancak aranızdaki çatışmayı çözmeden ve bu çatışmadan özgürleşmeden bir insanı veya bir durumu hayatınızdan çıkartmak olumsuzdur. Çünkü insanlardan ve koşullardan uzak durmaya çalışmak enerjinizi tüketir.

Dönüşüm bir durumun, bir şeyin veya bilinç düzeyinin yeni ve, umarız, daha yüksek bir ifadeye doğru değişmesi sürecidir. İşler, evlilikler ve kişinin kendi hakkındaki düşünceleri, bunların hepsi daha iyiye doğru dönüşebilirler. Ancak biz genel olarak dönüşüm sürecini psikolojik farkındalıklar ve bilinçlenme anlamında düşünürüz. Biliçdışından bilgiler yavaş yavaş veya aniden rasyonel aklın alanına çıkartılırlar ve sonuçta zihinsel, duygusal veya tinsel düzeyde bir değişim gerçekleşir. Daha önceleri ulaşılamaz olan veriler içgörü süreci kanalıyla anlaşılır hale gelir ve güç yeni farkındalık sayesinde açığa çıkar. Bu çok aydınlatıcı ve yararlı vir geçiş olabilir, ancak önemli olan bu bilgilerle ne yaptığınızdır. Eğer yeni farkındalıkla zihinsel, duygusal veya tinsel büyüme tetiklendiyse, süreç olumlu olmaya devam eder. Ancak eğer yeni ulaşılan bilgiler başkalarını kontrol etmek veya büyümeyi engellemek üzere kullanılırsa, süreç olumsuz olur. Plutonik süreç yanlış uygulandığında yaşam yolunda devam etme konusunda sorun yaratır. Bunlar çözülmeden ve dersler alınmadan yaşama devam etmek mümkün olmayabilir. Güç savaşları enerji ve zaman açısından pahalıya mal olurlar. Bazıları büyümek için zorunludur, bazılarını siz değişmemek için yaratırsınız. Savaşın kaynağını anlamaya çalışın.

www.astrolojidergisi.com

Kaynak: Planets in Solar Return, Mary Shea

Close