ŞANS NOKTASI (PART OF FORTUNE)

ŞANS NOKTASI (PART OF FORTUNE)

BÖLÜM 1

Astrolojide bir haritayı yorumlarken temel unsurlar olarak gezegenlerden faydalanırız. Daha detaylı incelemek için ikincil unsurlar olarak sanal noktaları kullanırız. Bu noktalar Arap noktalarıdır.

Arap astrologları, Helenistik Dönemden miras kalmış olan klasik astroloji bilgilerini geliştirerek; bazı matematiksel hesaplar yaparak astronomik cisimler olmayan yaşamla ilgili bu noktaları belirlemişlerdir. Arap Noktaları için kullanılan Latince “Pars” kelimesi veya “Lot” kelimesi; kaderden kişinin hissesine düşen pay, parça veya nokta anlamına gelir. Arap noktasının doğum haritasındaki pozisyonu; haritadaki iki noktanın arasındaki farkın haritadaki üçüncü bir noktaya (çoğunlukla yükselen noktasına) eklenmesiyle elde edilir. Yaklaşık 150 tane olan bu noktalardan en bilineni ve belki de en yararlısı Pars Fortuna’dır. “Fortuna” kelimesi; şans, talih ve kısmet demektir.  

Pars Fortuna ya da Part of Fortune; Kısmet Payı veya Şans Noktası anlamına gelmektedir.  

Daire içindeki çapraz çizgilerle sembolize edilir.  

KLASİK MİTOLOJİDE FORTUNA  

Fortuna, Roma Mitolojisi’nde kısmetin, şans ve kaderin Tanrıçasıdır. Jüpiter’in ilk doğmuş kızıdır ve o da Jüpiter gibi cömert ve eli açık olarak bilinmektedir. Bereket ve çoğalmanın sağlayıcısı olarak onurlandırılmıştır. [1]

Thyce, Yunan Mitolojisinde Fortuna’nın muadili olan Tanrıçadır. Kader, şans ve başarı anlamına gelir. İyi bir kentin talihini ve genel olarak refahını ve kaderini belirleyen şans tanrıçasıdır. Hermes ve Afrodit’in kızı olmasının yanı sıra başka kaynaklara göre Okeanos’un kızı olarak da bilinir. [2]

ŞANS NOKTASI NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

Şans noktası; Güneş, Ay ve yükselen burç dereceleri üzerinden hesaplanır. 

Şans Noktası,  temel olarak kişinin fiziksel anlamda çevresindeki dünyayla nasıl ilişki kurduğunu, kişinin beden ve sağlık durumunu,  kısmetinin bir parçasını, kişinin refahını ve aynı zamanda kariyerini belirtir. Ay’dan çıktığı için; feminen, pasif ve yanıt vericidir; kişinin başına gelenleri ve tutkuları da göstermektedir. [3]  

Şans Noktasının bulunduğu yer, haritada kişiye kısmetli olduğu alana işaret eder. Bazıları için bu iyi kısmet, para bolluğu, bazıları için toplumda tanınma ve övülme, bazılar için ise aşk, sağlık ve bol şansı ifade eder. [4]  

Hesaplama, Güneş ve Ay arasındaki yayın ölçülmesi esasına dayanır. Ay’ın veya Güneş’in pozisyonları birbirlerinden çıkarılır ve sonuç Yükselen derecesine eklenir. Modern Astroloji’de, Şans Noktası için, gündüz ve gece haritalarına göre iki farklı formül kullanılır.

Gündüz Haritaları için Şans Noktası = Yükselen + Ay – Güneş

Gece Haritaları Şans Noktası = Yükselen + Güneş – Ay  

Burç derecelerini boylam cinsinden yazmak için burçlara aşağıdaki değerleri ekleriz:

Koç : +0, Boğa : +30,  İkizler: +60, Yengeç: +90, Aslan: +120, Başak: +150, Terazi: +180, Akrep: +210,

Yay: +240, Oğlak: +270, Kova: +300, Balık: +330  

Örneğin bir kişinin yükseleni 20 derece Başak, Ay’ı 4 derece Koç ve Güneş’i 17 derece Kova diyelim. Yükselen 20 derece Başak, Alçalan 20 derece Balık demektir. Güneş ufuk çizgisinin altında yer alacağından bu harita için gece haritası formülünü kullanmamız gerekir:

Yükselen 20 Başak + 150 = 170 derece        

Güneş 17 Kova + 300 = 317 derece

Ay 4 Koç+ 0 = 4 derece

Şans Noktası = 170 + 317 – 4 = 483 derece.  (Bu rakam 360’dan büyük olduğu için toplamdan 360’ı çıkartırız) 

Sonuç 483 – 360 = 123. Şans Noktası 3 derece Aslan’dır.

Başka bir örnekte Güneş 9 Yengeç, Yükselen yine 20 derece Başak ve Ay 4 derece Koç olarak alırsak bu defa gündüz haritası formülünü kullanmamız gerekir:

Yükselen 20 Başak + 150 = 170 derece       

Güneş 9 Yengeç + 90 = 99 derece

Ay 4 Koç + 0 = 4 derece

Şans Noktası = 170 + 4 – 99 = 75 derece.  (Bu rakam 360’dan düşük olduğu için başka bir şey yapmamıza gerek yok) Şans Noktası 15 derece İkizler’dir. [5]  

ŞANS NOKTASI’NIN HESAPLANMASINDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Şans Noktası’nın hesaplanması konusunda tarih boyunca farklı görüşler savunulmuştur. Bunun en büyük kaynağı tarihteki önemli otoriterlerden biri olan Ptolemy’nin gece haritaları için de gündüz formülünü kullanmış olmasıdır. Ptolemy ve Lilly dışında klasik yazarların çoğunluğu ve ortaçağ astrologları gündüz haritaları için gündüz formülünü, gece haritaları için gece formülünü kullanmaktadır. [5]  

Vettius Valens’in, ‘Anthology III’ kitabında Nechepso ve Ptosiris’in fikirlerinden alıntılar yapması ve gece haritalarında gece formülünü kullanırken sadece Ay’ın ufkun altında olduğu gece haritalarında gündüz formülünün kullanılması gerektiğini söylemesi bir dönem kafa karışıklığına neden olmuştur. Ancak Valens gece haritası örneklerinde söylediği gündüz formülünü kullanmamıştır.  [6]  

Klasik astroloji yazarlarının çoğu ve gece ışığının önemini vurgulamak için gece haritalarında formülü tersine çevirmişlerdir. Formülü tersine çevirmenin gerekçesi sekt kavramına dayandığı için mantıklıdır ve felsefi olarak da tutarlıdır. Güneş gündüz veya gece haritası olma durumuna göre sekti belirler; ve klasik astroloji doğumun gündüz veya gece olması durumuna büyük bir önem verirken; modern çağlarda astroloji sekt kavramını unutmuştur. [6]

20. yüzyılın en önemli astrolglarından olan Dane Rudhyar da Şans Noktası hakkında çalışmalar yapmış ve gündüz ve gece haritaları için ayrı formülleri göz önünde tutmamıştır. 1946’da yayınladığı ‘The Moon- The Cycles of Fortune and Life’ adlı eserinde Şans Noktası’nın gece haritası için olan formülünün Ruh Noktasının formülü olarak kullanımını kabul etmiştir. Daha sonra revizyonlar ve genişletmelerle ‘The Lunation Cycle’ adlı eserini yayınlamıştır. [1]  

RUH NOKTASI (PART OF SPIRIT)

Klasik astrologlara göre Şans Noktası resmin yarısıdır. Şans Noktası ve Ruh Noktası birbirini bütünler. Şans Noktası’na Fortuna denilirken, Ruh Noktası’na da Daemon denilmektedir. Daemon ilahi güçle bağlantılı olan ve kendi nesillerini koruyucu ruh anlamına gelmektedir. Bu iki nokta ışıkların yani Güneş ile Ay’ın, gündüz ile gecenin temel kutuplaşmasını yansıtır.  Güneş ışığı verirken, Ay ışığı yansıtır: Güneş maskulenken, Ay feminendir. Bunlar ufuk çizgisine göre hep simetriklerdir. [3]  

Firmicus Maternus 3. Yüzyılda ‘Mathesis’ adlı eserinde şöyle der:

“Şans Noktası hayatın kalitesini, Ruh Noktası ise ruhun özünü gösterir. Ruh Noktası, Güneş’in noktasıdır ve onu Ay’ın noktası olan Şans Noktası’ndan ayırmak doğru değildir”. [7]

Ruh Noktası’nın formülü Şans Noktası’nın formülünün tam tersidir. Ruh Noktası için, gündüz haritalarında Şans Noktası’nın gece formülünü; gece haritalarında da Şans Noktası’nın gündüz formülünü kullanırız.

Gündüz Haritaları Ruh Noktası = Yükselen + Güneş – Ay

Gece Haritaları için Ruh Noktası = Yükselen + Ay – Güneş

Şans Noktası Ay’ın noktası iken, Ruh Noktası Güneş’in noktasıdır. Ruh Noktası, kişinin yönelimlerini, yapmak istediği şeyleri ve aktif olarak yaptıklarını gösterir. [6]  

Ortaçağ Dönemi’nde Şans Noktası ve Ruh Noktası anlamları konusunda bir karışıklık söz konusudur. Şans Noktası’nın şans, bolluk, bereket ve sağlık ile olan bağlantısı Helenistik döneme dayanır. Ortaçağ döneminde de bu anlamı devam ettirilmiştir.

Ptolemy’e göre Şans Noktası, hayatın kalitesini, kalan mirasların miktarını, iyi ve kötü talihin sürecini gösterir. Ptolemy, ‘Tetrabiblos’da Ruh Noktası’ndan bahsetmemiştir ve Ruh Noktası bu şekilde büyük ölçüde unutulmuştur. [3]  

Vettius Valens, 2. Yüzyılda ‘Anthology IV’ adlı eserinde Şans Noktası için şunları yazmıştır:  

“Büyüyen ve küçülen ay fazlarından dolayı hayatın değişikliklerini ifade eden Ay, Şans Noktası ile bağlantılı olan geleneksel bir gezegendir. Şans Noktası ve Ay, hayata beden olarak bağlıdır.  Ay, dünyaya çok yakın olup etkisini bize gönderdiği için, kozmik olarak kader, beden ve nefes olarak bedenimizin dişil kısmını oluşturur. Şans Noktası’yla feminen yönümüz açığa çıkar.” [8]

Valens ayrıca ‘Anthology IV’ kitabınında bir çoçuğun doğum haritasında aklını kullanıp kararlar alabileceği yaşa gelinceye kadar Şans Noktası’nın etkili olduğunu; çünkü çocukluk döneminin etki yaratmaktan ziyade etki altında kalınan dişil dönem olduğunu vurgulamıştır.

Antiochus of Athens 2. Yüzyılda ‘The Thesaurus’ adlı kitabında şöyle demiştir:

“Şans Noktası, kişinin bedenindeki herşeyi, hayatından memnuniyetini, hastalıklarını, zihnini ve dostluklarını simgeler.” [9]

Paulus Alexandrinus 4. Yüzyılda ‘Late Classical Astrology’ adlı eserinde şöyle yazmıştır:

“Şans Noktas, bedeni ilgilendiren herşeyi kişinin tüm hayatı boyunca gösterir; kişinin mülkiyetlerini, şöhretini ve imtiyazlarını belirlemede önemli rol oynar.” [10]

Rhetorius of Egypt 6. yüzyılda, ‘Astrological Compendium Containing The Explanation and Narration of the Whole Art of Astrology’ adlı eserinde şöyle demiştir:

“Şans Noktası; kişinin bedeninin her şeyini, hayattan memnuniyetini, hastalıklarını, zihnini ve dostluklarını simgeler. Güneş’in Noktası ise, kişinin zihnin ve karakterinin özelliklerini, egemenliğini, servetini, zaferini ve dinini gösterir”. [11]

Abu Ali Al Khayat 9. yüzyılda,  Şans Noktası’nın Valens gibi kazanç alanı olduğunu söylemiş ve Mathernus’un fikirlerini benimsemiştir.

Ortaçağ döneminde Araplardan etkilenen astrolog Guido Bonatti ‘Book of Astronomy’ kitabında ‘Treatise 8: Revolutions and Parts’ bölümünde Abu Mashar’dan alıntılar yapmış ve Şans Noktası’nın ruhu ve bedeni yönettiğini vurgulamıştır:

“Şans Noktası; kişinin hayatını ve aynı zamanda bedenini, ruhunu, gücünü, kısmetini, maddesini ve başarısını simgeler. Her meselenin üzerinde önemi vardır; ancak zengin ve büyük kişiler üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha fazladır. Herkesin durumuna göre farklı davranır. Buna Ay Noktası da denilmektedir ve iyi şansı temsil eder. Bu nokta ve ışıklar iyi etki aldıysa iyi şeyler olur.” [12]

Klasik Astroloji metinlerini günümüz astrologlarının faydalanması için çeviren Robert Hand ve Project Hindsight çalışmalarında, Şans Noktası’nın doğum haritasındaki pozisyonunun, kendi yönetici gezegeniyle ve haritadaki benefik ve malefik gezegenlerle olan ilişkilerinin Şans Noktası’nın kalitesi hakkında bize bilgiler verdiğini belirtmişlerdir. Şans Noktası’nın sadece bir nokta olmadığını ve Fortuna Sistemini de oluşturduğunu vurgulamışardır. Bu bilgiler şu şekildedir:

Şans Noktası Güneş’in yanısıra Ay ve Yükselen’i de kapsadığı için yaşamın, fiziksel bedenin ve kişilerin yaşamlarındaki fiziksel ve sosyal ilişkilerin göstergesidir. Refahı sembolize eder. Eğer Şans Noktası iyi durumdaysa kişinin kendi yaşamı ile fiziksel ve sosyal dünya arasındaki ilişki kişiyi destekler ve iyi onun yaşam koşullarına sahip olmasını sağlar.

Şans Noktası’nın yer aldığı ev ve burcun nitelikleri, kazanç elde etme olanaklarının hangi konulardan olacağına işaret eder. Bu burcun yöneticilerinin durumunun ve asaletleri; şans noktasına açı yapıp yapmadıkları veya bu açıların doğası bize kişinin refahı hakkında fikir verir. Eğer Şans Noktasının yöneticisi güçlüyse maddi olarak yüksek kazançlara ve varlıklara işaret eder. Eğer Güneş ve Ay bu noktaya iyi açılar yapıyorsa kişinin zenginlikleri verimli olur.

Firmicus Mathernus’a göre Şans Noktası ile aynı burçta olan benefik ve yücelen gezegenler varsa (ki o burç oldukça önemlidir) ya da bu gezegenler Şans Noktası ile açı oluşturuyorsa Şans Noktası iyi durumdadır.  Şans Noktasının bulunduğu burcun yönetici gezegeni benefik bir gezegense; ya da bulunduğu burç yücelen bir gezegen tarafından yönetiliyorsa bu durumlar Şans Noktası’nın iyiliğine katkı sağlar.

Şans Noktası ile aynı burçta malefik bir gezegen varsa ve bu malefik gezegen zararlı durumdaysa, Şans Noktası iyi durumda değildir. Bu malefik gezegene kare, karşıt ve kavuşum açılar varsa Şans Noktası çok iyi durumda değildir. Bu tip göstergeler fakirlik veya kötü sağlık anlamına gelmez, sadece kişi daha çok çalışacak ve başarma yolunda daha zor yollardan geçecektir anlamına gelir. Varlıkların elde tutulmasını olumsuz etkiler, paralar geldiği gibi gidebilir veya heba edilebilir. Bu iki durumun dışında sonuçlar hala olumlu olabilir.

Şans noktası Satürn tarafından yönetiliyorsa ve Jüpiter’den iyi bir açı alıyorsa, kişi miraslardan yana şanslıdır, özellikle süperior (ulvi) gezegenlerden gelen açılar, hele bu açılar köşelerden geliyorsa veya dexter açılar ise (üstten gelen açılar) mirası güçlendirir. Satürn iyi bir pozisyondaysa ve asaleten güçlü olup yükselenle iyi bir açı kuruyorsa, kişi emlak, bağ bahçe ve doğa içinde yer alan evlerden yana şanslıdır.

Maddi refah ve iyi yaşam koşulları için de Şans Noktası tek başına gösterge olarak alınamaz. Şans Noktası dışında 2. Ev ve 10. Evler ve o evlerin yöneticilerine bakmak gerekir. İyi sağlık koşulları için de Şans Noktası tek başına yeterli olmadığı için Yükselen’e, Yükselen’in yöneticisine, Ay’a ve Ay’ın yöneticisine de bakmak gerekir. 6. Ev ve 8. Evler ve o evlerin yöneticileri de etkilidir. [5]  

ŞANS NOKTASI VE FORTUNA SİSTEMİ

Şans Noktası, gezegenler veya Ay Düğümleri gibi sadece birer nokta değil; aynı zamanda bir ev sisteminin de başlangıcıdır. Modern Batı astrologları, Şans Noktasını birinci evin başına koyup Yükselen olduğunu düşünerek diğer evleri de eşit ev sistemine göre dizdiklerinde, evler karakteristik olarak bölünmüş olur. Ancak klasik astrologlar daha farklı yapmıştır. Şans Noktasını birinci ev olarak gösterdikleri ikincil harita sistemine Fortuna Sistemi demişlerdir.

Şans Noktası burcu Fortuna Sistemi’nin ilk evidir. Fortuna Sisteminin ilk evi 0 dereceden başlayıp 30 dereceye kadar gider ve Şans Noktası bulunduğu derecede bu ev içinde yer alır. Şans noktası ile aynı burçta yer alan herhangi bir gezegen de yine ilk evde yer alacaktır. Şans noktası bir derece değil, o derecenin yer aldığı burçtur. Burçlar evlerden ayrı tutulmadığından, evler yani alanlar, diğer burçların birinci evdeki burçla olan ilişkisine bağlı olarak çıkan rollerdir. Benzer biçimde Yunanlılar bu haritaya Athla Çemberi demişlerdir. Klasik yazarlar aynı zamanda Şans Noktasının ve ondan çıkan ev sisteminin bedenle, sağlıkla ve duygusal ihtiyaçlardan oluşan tepkilerle bağlantılı olduğunu söylemişlerdir.

Vettius Valens; Şans Noktasının horoskopun gücüne sahip olduğunu, yani hayatın kendisi demek olduğunu vurgulamıştır. Şans noktasından itibaren 10. burcun toplum önündeki şöhretin;  7. burcun Alçalan’ın; 4. burcun yeraltında kalan kaynakların ve geri kalan diğer burçların da haritadaki diğer alanların gücüne sahip olduğunu belirtmiştir.

Şans Noktasının burcu ve onun yönetici gezegeni meslek konusunda;  Şans Noktasından itibaren 10. burç da aynı zamanda mesleğin hizmet ettiği fiili sosyal rolü, para yaratma şeklini tarif etmek açısından oldukça önemlidir.

Şans Noktasından itibaren 11. burcun kişinin ne kadar iyi ve nasıl şekilde para kazanacağını belirlemede özel bir rolü vardır. Şans Noktası’ndan itibaren 11. burçta kötücül gezegenlerden biri varsa ve bu gezegen yönetici veya yücelmedeyse kişinin para kazanırken sahtekarlık ve haksızlık yapacağının göstergesidir. Varlık evinin yöneticisi ile Şans Noktasının yöneticisinin yanık durumda olması, kişinin mal varlığının azalmasının ve kötü sonuçların göstergesidir.

Astroloji yaparak para kazanan astrologların Merkür’ünün Şans Noktası ile aynı burçta olduğu veya Şans Noktası’nın yöneticisinin Merkür olduğu veya Merkür’ün Şans Noktası’ndan itibaren 11. burçta yer aldığı veya Şans Noktası’ndan itibaren 11. evin yöneticisinin Merkür olduğu görülmektedir.

Diğer önemli bir ev de Fortuna’dan itibaren 7. burcun olduğu 7.evdir. İlişkilerle alakalı olmaktan öte asıl olarak Şans Noktası’na karşıtlığından dolayı önemli bir göstergedir. Eğer 7. evde Şans Noktasına partil karşıt açı yapan veya çok yakın açıda olan bir nokta bulunuyorsa etkisi daha da kuvvetlidir. Şans Noktası beden ile alakalı olduğu için Şans Noktası’na karşıtlık bedenin fiziksel rahatsızlığı veya hastalanması ile bağlantılı olabilir. [5]

BÖLÜM 2

ŞANS NOKTASI VE DOĞUM HARİTASINDAKİ AY FAZLARI

Şans Noktası doğum haritasının Yükselen’iyle bağlantılı olarak Ay Fazları Döngüsünden doğmuş bir noktadır. Ay’ın Güneş’ten uzaklığına bağlı olarak değişir. Güneş, sabit ışık kaynağı yani sonsuz alemdir. Ay, sabit olmayan ışık kaynağı, yani değişen alemdir. Yükselen ise bedenin ay-altı alemine açılan kapısıdır. Bu nokta ay fazını dünyaya indirerek sonsuz alem ile değişen alem arasındaki ilişkiyi ay-altı alemdeki dünyevi evlere yansıtır. [3]

20. yüzyılın en önemli astrologlarından olan hümanist astrolog Dane Rudhyar (1895-1985)  Şans Noktası ve Ay’ın Döngüsü hakkında yaptığı çalışmalarından 1946’da yayınladığı ‘The Moon- The Cycles of Fortune and Life’ adlı eserinde bahsetmiştir. Daha sonra revizyonlar ve genişletmelerle ‘The Lunation Cycle’ adlı eserini yayınlamıştır.

Ekvator kuşağında doğmuş bir gündüz haritası için; Yeni Ay’da, Şans Noktası Yükselen’le kavuşum halindedir. Ay ışığını arttırdıkça Şans Noktası birinci, ikinci ve üçüncü  evlerin içinden geçer. İlk dördün fazında, Ay Güneş’e kare açı yaptığından Şans Noktası da Yükselen’e kare açı yapar. Şans Noktası dördüncü evin kıyısına yakın olur. Ay büyümeye başladıkça Şans Noktası, dördüncü, beşinci ve altıncı evlerin içinden geçer. Dolunayda, Alçalan’a yani yedinci evin kıyısına kavuşum halindedir. Ay ışığı azalmaya başladıkça Şans Noktası yedinci, sekizinci ve dokuzuncu evlerden geçer. Son dördünde, Ay Güneş’e kare açı yaptığından Şans Noktası onuncu evin kıyısına yakın olur. Son dördünden sonra ay ışığı azalmaya devam eder ve Şans Noktası onuncu, onbirinci ve onikinci evlerden geçer. [13, sayfa 61]

Gece haritası için yeni ay ve dolunayda Şans Noktası’nın yeri aynı kalıp; ilk dördün ve son dördün fazlarında ufuk çizgisise göre gündüz haritasının simetriğidir.

Dane Rudhyar, Şans Noktasının ev yerleşimi hakkında ‘The Lunation Cycle’  adlı eserinde aşağıdaki bilgileri vermiştir:

ŞANS NOKTASI 1. EVDE: Kişi, yeni ayda veya yeni aydan hemen sonra doğmuş demektir. Hayatın koşullarını güçlü ve bağımsız bir şekilde karşılar; kendi tarzıyla göze çarpar.  Eğer kendisini ve kendisine has eserlerini görünecek şekilde ortaya koyarsa büyük bir başarı ve mutluluk elde eder. Bu gururdan ziyade; hayatın koşullarını tek başına göğüsleyebilme gücü demektir. Tehlikesi diğerlerinden ayrı kalma ihtimalidir. Örnekler:  Başkan Johnson.

ŞANS NOKTASI 2. EVDE: Kişi, yeni ayda veya hilal fazında doğmuştur. Hatta ilk dördün fazında bile olabilir. Kendi kişisel varlıklarını, manevi değerlerini, Tanrı vergisi kabiliyetlerini kullanma konusunda sabırlı ve dayanıklıdır. Finansal başarı elde etme mücadelesinde büyük bir dürtüye sahiptir. Kendine parayı, mülkü, birikimi çektiği zaman mutlu hisseder. Parasal güvenlik meselesi bu kişi için önemlidir. Bu konum para için iyi bir konumdur. Güneş’i ve Ay’ı altmışlık açı yapıyorsa iyi bir idareci olabilir. Örnekler: Büyük eğitimci Dr. Maria Montessori.

ŞANS NOKTASI 3. EVDE: Kişinin yakın çevresiyle,  kardeşleriyle ve komşularıyla ilişki ve iletişim kurma ihtiyacı ve bunları karşılama kabiliyeti vardır. Kişi, başkalarına fikirlerini ve duygularını aktardığında çok mutlu hisseder. Bu doğal eğilim engellendiğinde zihin gerginleşir; acımasız ve yıkıcı olur. Herşey isteklerin ve ideolojilerin etrafında döner.  Genellikle öğretmenlerin, yazarların, konuşmacıların, gazetecilerin ya da kendilerini kelimelerle ifade eden kişilerin haritalarında bu konuma rastlanır. Örnekler: Besteci-piyanist Franz Liszt, Joseph Stalin, Conrad Adenauer.

ŞANS NOKTASI 4. EVDE: Kişi, yuvası ve köklerinde kendisini güvenli ve istikrarlı hissettiğinde mutlu olur. Yuvası sağlam ve destekleyici olduğunda profesyonel kimliğini ortaya koyup 10. Evdeki doyuma kavuşabilir. Kendi ataları, vatanları ve toprakları konusunda vatanseverdir. Bu konum kişinin hayatının son üçte birlik kısmında varlıklı olacağını gösterir. Örnekler: Walt Whitman, Balkan Kennedy.

ŞANS NOKTASI 5. EVDE: Kişinin yaratıcı ve duygusal enerjisi çok yüksektir. Sanatsal faaliyetlere ve maceraperest girişimlere ilgi duyar. Spekülatif konular, şans oyunları ve çocukları açısından talihlidir. Kumar oynama dürtüsüne sahiptir. Sanat, tiyatro, drama, müzik, edebiyat ve icatlar konusunda güçlü yetenekleri vardır. Kendisini içgüdüsel ve egosal olarak sergilediğinde,  takdir ve alkış toplamaya ihtiyaç duyar. Örnekler: Besteci George Gersh ve besteci Charles Ives.

ŞANS NOKTASI 6. EVDE:  Kişi, Dolunaydan az evvel doğmuştur. Bir proje tamamlanmak ve mükemmel olmak üzeredir. Kişi, çalışma, kişisel gelişim ve teknik olarak mükemmele kavuşma yoluyla mutlu olur. Günlük hayatın rutin detaylarıyla uğraşmak zorunda olmadan verimli bir şekilde fonksiyon görmeye önem verir. Yardıma ihtiyaç duyanların hayatlarını geliştirmeyi ve bu yolla hizmet etmeyi sever.  Hayvan hakları için savaşabilir ya da işgücüyle ilgili topluluklara liderlik yapabilir. Huzursuz toplum tarafından geleneklere meydan okunduğunda bir takım krizlerle büyür. Genellikle doktorların, hemşirelerin, veterinerlerin, askerlerin veya gemicilerin haritalarında bu konuma rastlanır. Örnekler: Filozof Count Hermann Keyserling,  J. P. Morgan.

ŞANS NOKTASI 7. EVDE: Kişi, dolunaydan sonra doğmuştur. Her kişide ve her koşulda hep en iyiyi görmeyi isteyecek kadar idealisttir. Hayattaki amacını bilmek ve ilişkiler yoluyla aydınlanmak ister. İlişi kurduğu kişiler ve ortakları kanalıyla parlar. Ancak insan bilincinin üstündeki arzu ve özlemleri ile ilgili ilişkilere odaklanmış olabilir. Bu konum varlıklı kişilerle ortaklığa veya evliliğe işaret eder.

ŞANS NOKTASI 8. EVDE: Kişi ölüm, yeniden doğum, değişim ve dönüşüm konularında güçlüdür. Banka, miras, vergi, borç, başkalarının kaynakları, kontratlı sözleşmeler içeren ilişkilerde uzmandır. Bu kontratlar çoğunlukla değişen, yeniden yapılan ve çözülen anlaşmalardır.  Okült konularda, inceleme, araştırma, sondajlama ve çözüm üretme konularında kabiliyetlidir. Çok iyi sır tutar, insanları ikna eder. Başkalarının kabiliyetlerini ve kaynaklarını idare eden menejerllik ve temsilcilik işleri de yapabilir. Örnekler: Hintli guru Meher Baba, Modern Japonya’nın kurucusu Mikado Mutsu-Hito, Wendell Wilkie.

ŞANS NOKTASI 9. EVDE:  Kişi kendini seyahatlar, dinler, felsefeler, yüksek öğrenim, psikolojik fikirler, spiritüel kavramlar, yayıncılık ve kişisel genişleme konularında ifade eder. Kişinin kısmeti evinden uzaklardadır. Uzaklardaki kişilerden fayda sağlar. Başka insanlara yardım etmek amacıyla sosyal veya psikolojik konularda yaptığı çalışmalar kendisine bir sezgi ve kavrayış yaratır. Bu kişi doğal bir kahin gibidir. Sürekli olarak eğitimini attırmakta ve ufkunu genişletmektedir. Örnekler: Devlet adamları Jefferson, Bismarck,  Lenin, Hitler, Carl Jung.  

ŞANS NOKTASI 10. EVDE: Kişi toplumdaki rolünü yerine getirmesi gerektiğini içten içe bilir. Profesyonel olabileceği bir alan seçer. Dış dünyada görülebilen, pozisyonu yüksek olan ve ünvanlara sahip bir konuma ihtiyaç duyar. Toplumda kariyer edinme, hırs, başarı ve sorumluluk açısından tanınma ve görülme şansı vardır. Çok çalışmaktan ve çabadan korkmaz ve mutlaka ulaşacağı hedefleri vardır; bu hedefler geçmiş nesiller tarafından formüle edilmiş olabilir. Örnekler: Victor Hugo, Dante, Mussolini, Albert Einstein.

ŞANS NOKTASI 11. EVDE: Kişi zihni, hayalleri, umutları, hedefleri ve dünyaya bakışı açısından yaşadığı zamanın ilerisindedir. Bu kişi arkadaşlıklar, fedakar topluluklar, insancıl değerler konularına önem verir. Kişi toplumun bir bütün olarak faydalanabileceği işler yapmak ister.  Kendisini çevresinin sosyal ve kültürel değerlerini geliştiren ve dönüştüren bir devrimci gibi görebilir. İnsanlık ve yaşadığı topluluk için daha iyi şartları arzulayan biridir. Ancak kişinin insan evriminin ritmiyle bağdaşmayan sadece boş hayal ve idealleri ile kompleksleri de olabilir. Örnekler: Darwin, Mahatma Gandhi.

ŞANS NOKTASI 12. EVDE: Kişi, balzamik fazda doğmuş olabilir. Kendi karmasının çözülmesini veya dönüşmesini sağlayacak özel bir fırsata sahiptir. Kişinin başarıları yeni bir döngünün tohumu olabilir. Kişisel olarak ölümsüz olabilir. Bu kişinin medyumvari özellikleri veya kehanet yeteneği olabilir. Rüyaları ona mutlaka yanıtlar verir. Spiritüellik, mistisizm, ilüzyon ve fantezi konularındaki doğal yetenekleri vardır. İyi kısmetinin farkında olmayabilir; düşmanlarından bile fayda görebilir.  Örnekler:  Luther, Thomas Paine, Washington, Kant, WilliamJames, Pope Paul VI. [13, sayfa 74-79]

ŞANS NOKTASI BURÇLARDA

Şans Noktası, doğum haritasında üç boyutlu hassas bir noktadır; ancak gezegen değildir. Bu noktanın bulunduğu burç, kişinin mutluluğu tadacağı, tecrübe kazanacağı, kısmetli hissedeceği konuları gösterir. Bulunduğu ev kadar önemli değildir.

Biliyoruz ki herbir gezegen ve burç için pozitif ve negatif nitelikler vardır. Şans Noktası, içinde bulunduğu burcun sahip olduğu gölge yönleri hafifletir. [4]  

Dane Rudhyar, Şans Noktasının burçlardaki konumu hakkında ‘The Lunation Cycle’  adlı eserinde aşağıdaki bilgileri vermiştir:  

ŞANS NOKTASI KOÇ: Koç’taki Şans Noktası insiyatif gücüyle cesurca, özgüvenli,  kendinden emin şekilde atılganlığı deneyime dökmeyi destekler. Önsezilerinin rehberliğiyle, kendisini aktivatör olarak görüp kendi kişiliğini ifade edebileceği yaratıcı ve yenilikçi işler yaptığında, mutluluğu ve başarıyı kazanır. Sınırlandığında mutsuzlaşır. Örnekler:  Isaac Newton, Louis Pasteur, Albert Einstein, Frederic Chopin, Will Levington Comfort.

ŞANS NOKTASI BOĞA:  Boğa’daki Şans Noktası temkinli, kendinden emin ve pratik olmayı destekler. Sosyal kollektif veya okült gücü sever. Ancak somut maddi sonuçlar elde ettiğinde, verimliliği ve dayanıklılığı sağladığında mutluluğu ve başarıyı kazanır. Örnekler: Martin Luther, Goethe, Benjamin Franklin.

ŞANS NOKTASI İKİZLER: İkizler’deki Şans Noktası erişmeyi ve iletişim kurmayı destekler. Zihin hızlıdır ve bilgiye açtır. İletişim kabiliyetlerini ve öğrenme yeteneklerini kullandığında mutluluk ve başarıya kavuşur. Derin aydınlanma felsefi ve dini çalışmalar veya kapsamlı organizasyonlar yoluyla olabilir. Hapsedilmiş hissi veya entelektüel kargaşadan mutsuz olur. Örnekler: Rudolf Steiner, Henry Wallace, Dmitri Shostakovich.

ŞANS NOKTASI YENGEÇ: Yengeç’teki Şans Noktası, sıcak, besleyici ve anaç olmayı destekler. Kendi yuvasında ya da iyi tanımlanmış ve odaklanmış bir faaliyette duygusal güvenceyi bulduğunda mutluluk ve başarıyı hisseder. Bu yuva sevgisi milliyete, sosyal bir sınıfa ya da dini bir organizasyona kadar çeşitlilik gösterebilir. Normal bir tatmin kişisel ve belli bir görüş açısı takip edildiğinde yakalanır. Aydınlanma ise sosyal ve manevi bütünlük yoluyla bireysel kimliğin oluşmasıyla olur. Örnekler: Karl Marx, Adolf Hitler, Czar Nicholas.

ŞANS NOKTASI ASLAN: Aslan’daki Şans Noktası gösterişli, ihtişamlı, lider ve cömert olmayı destekler. Kendini dramatik ve yaratıcı bir şekilde ifade ettiğinde, çevresi tarafından takdir edildiğinde mutluluğu ve başarıyı hisseder. Yüksek ideallere hizmet edildiğinde ve hayat enerjisi kollektif değeri olan yaratımlara, icatlara ve vizyonlara dönüştüğünde mutluluk yaratıcı sevinç haline gelir. Örnekler:  Victor Hugo, Sigmund Freud, Lenin.

ŞANS NOKTASI BAŞAK: Başak’taki Şans Noktası analitik, mütevazi ve mükemmelliyetçi olmayı destekler. Entelektüel analiz, kendini eleştiri, içe dönme ve engelleri aşmada krizleri kullanma yoluyla mutluluk ve farkındalık hisseder. İşin tekniğine, usul ve esaslarına göre yapılmasına olan güvenle, detaylara hakim olup, yararlıyı yararsızdan ayrıştırdığında, mükemmeli hedefleyerek hizmet ettiğinde başarıyı ve mutluluğu yakalar.  Mutlak sadakat ve teslimiyetin aydınlanma ve farkındalık için gerekli olduğu görülür.  Örnekler: Mahatma Gandhi, Benito Mussolini.

ŞANS NOKTASI TERAZİ: Terazi’deki Şans Noktası hoşluk, adalet ve uyum sağlamayı destekler. Ortaklıklar, yakın ilişkiler veya evliliklerde ölçüyü tutturduğunda, dengeyi sağladığında mutluluğa ve başarıya ulaşır. Yakın ilişkilerin ve sosyal trendlerin gerektirdiği davranış biçimleri veya manevi güçler kişiliği ihlal edebilir. Toplumla karşı karşıya kalındığında oluşan psikolojik belirsizlik ya da aşırı hassasiyet yüzünden yüksek ideallerle hatta Tanrı ile özdeşleşmek arzusu söz konusudur. Sosyal tutumları abartılı olarak kabul ederek içsel güvenliği bulma eğilimi görülebilir. Örnekler: Mikado Mutsuhito, Franz Liszt.

ŞANS NOKTASI AKREP: Akrep’teki Şans Noktası sırlar ve yoğun duyguları destekler. Mutluluk ve başarı gücün doğru kullanmıyla iç içe geçmiştir. Güçle kastedilen cinsel güç veya kollektif insan enerjileri ile derin kimlik oluşumundan yaratılan güçtür. Birleşme veya ortaklıkların oluşturduğu nihai meyve ile ilgilenir. Her türlü entrika veya gizli planla görünenin altındakileri ortaya çıkardığında başarılı ve mutlu hisseder. Aydınlanma manevi bir gücün kazanılmasıyla oluşan içsel bereketlenme ile olur. Örnekler: Gordon Byron, Carl Jung, Walt Whitman.

ŞANS NOKTASI YAY: Yay’daki Şans Noktası maceraperest ve yayılmacı olmayı destekler. Zihni ve felsefi olarak sınırların ve geleneklerin ötesinde uzak ufuklara açıldığında, farklı kültürleri ve felsefeleri deneyimlediğinde mutluluğu ve başarıyı kazanır. Bazı büyük işlerle fanatiklik boyutunda ya da perspektif ve gerçeklik duygusundan yoksun bir şekilde ya da tamamiyle soyut olan genel prensiplere yönelik olara uğraşma eğilimi vardır. Aydınlanma; edebiyatta, entelektüel formülasyonda ve bilimsel araştırmada var olan soyut kavramları yatarıcı bir forma dönüştürmekle gerçekleşir. Örnekler: John Gadbury (astrolog), George Sand (edebiyatçı ve sosyal devrimci), Baudelaire (şair).

ŞANS NOKTASI OĞLAK:  Oğlak’taki Şans Noktası ciddi ve çalışkan olmayı destekler. Derinlik, ciddiyet ve aşkınlık yoluyla başarı ve mutluluk gelir. Kişisel hayat genişlemekten ziyade derinleşir ve kalitesi artar. Sosyal veya manevi sorumluluk duygusu çok hakimdir.  Bu durum, kendine özgü bir misyona inanmaya ve yeni bir bağımsız birey olarak cisimlenme kapasitesine kadar uzanabilir yani toplumda örnek teşkil etmeye varabilir. Çok çalışma, kararlılık ve azimle hedeflerine ulaştığında başarı ve mutluluğa kavuşur. Örnekler: Nostradamus,  kadın hakları aktivisti Annie Besant, filozof yazar Ralph Waldo Emerson, Abraham Lincoln.

ŞANS NOKTASI KOVA: Kova’daki Şans Noktası idealist, yenilikçi ve farklı olmayı destekler. Tüm meslek, mizaç veya kader farklılıklarına rağmen topluma fayda sağlayacak bir mütevazi, yapıcı ve yıkıcı bir icatla topluma katkı sağladığında mutluluğu ve başarıyı hisseder. Örnekler: Dante, Franklin D. Roosevelt, Joseph Stalin, müzisyen Richard Wagner.

ŞANS NOKTASI BALIK: Balık’taki Şans Noktası anlaşılması zor bir şekilde komutanları veya spiritüel ve mistikleri gösterebilir. Merhamet ve kabullenicilikle daha yüksek ideallere konsantre olduğunda başarı ve mutluluk gelir. Kollektif çözülme sürecini, yeniliklere yer açılması için eski formların yıkıldığı sosyal ve kültürel kriz devresini işaret edebilir. Hayatın gücünü kendisine doğru kendisini alt etmek için çalıştırma söz konusudur. Az şeyle yetinmeyip yeni dünyaları fethetme isteğine sahip bir kişilik söz konusudur. Hayat amacını başkalarına mucize gibi gelen bireysel veya sosyal krizler neticesinde elde eder. Örnekler: Napoleon I, müzisyen Robert Schumann, mucit ve mistik Emanuel Sweedenborg. [13, sayfa 80-84]

ŞANS NOKTASI’NIN GEZEGENLERLE TEMASI

Başarı, mutluluk ve neşe kaynağını anlamak açısından Şans Noktasının gezegenlerle ilişkisi de çok önemlidir. Modern asrroloji anlayışına göre kavuşum ve karşıt açılar en çok öneme sahiptir. Kareler daha az öneme sahipken, üçgenlerin etkisi daha da azdır. Bu önem açısı olan gezegenin doğasıyla alakalıdır. En net görülen açı kavuşumdur. Şans Noktası ile kavuşumda olan gezegenin potansiyelinde artış söz konusudur. Şans Noktası karşıt açı yaptığı gezegenin kullanımına tarafsızlık ve objektiflik durumu katar. Şans Noktası kare yaptığı gezegene, Şans Noktası’nın vaad ettiği mutluluğu başaracak dürtüyü sağlar. Şans Noktası üçgen yaptığı gezegene mutluluğu ve başarıyı yakalamayı kolaylaştırma gücü verir. [4]

Uranyen astrolog Arlene A. Kramer Şans Noktası’nın gezegenlerle açılarını aşağıdaki şekilde incelemiştir.

GÜNEŞ VE ŞANS NOKTASI: Şans Noktası Güneş ile kavuşum halindeyse, kişi güneşteki aydınlanmanın gücüyle tüm varlığıyla parlar.

AY VE ŞANS NOKTASI: Şans Noktası Ay ile kavuşum halindeyse, kişinin duygusal tatmini ve duygusal güvenliğ ya da sosyal hayatındaki doyum; kişiyi mutluluk ve başarıya götüren yollardır.

MERKÜR VE ŞANS NOKTASI: Merkür’le kavuşum halindeyse, kişi mutluluk ve başarı yolunda zihinsel kabiliyetlerini ve entetellektüel yaklaşımını kullanır.  Kişi için yazlılı veya sözlü iletişim son derece kolaydır.

VENÜS VE ŞANS NOKTASI: Venüs’le kavuşum halindeyse, Venüs’ün potansiyeli çoğalır ve kişinin muzzam bir kişisel cazibesi ve hoş bir dış görünüşü olur. Uyum ve denge kişiye kolaylıkla gelir.

MARS VE ŞANS NOKTASI: Mars’la kavuşum halindeyse, Mars’ın potansiyeli pozitif şekilde artacaktır. Kişi iddialı ve öncü niteliklerini doğal olarak sergileyecek, giriştiği bir konu üzerinde net olarak odaklanabilecek ve sonuçlandırana kadar kendi başına çalışabilecektir.

JÜPİTER VE ŞANS NOKTASI: Jupiter’le kavuşum halindeyse, Jüpiter’in potansiyeli pozitif yönleriyle artacaktır.  Kişi doğal olarak iyimserdir. Tüm koşullar iyileşecek ve genel olarak kişiyi mutluluğa, berekete ve başarıya yaklaştırıp mutlu hissettirecektir.

SATÜRN VE ŞANS NOKTASI: Satürn’le kavuşum halindeyse, Satürn’ün olumlu niteliklerinin potansiyeli artacaktır. Kişinin hayata ciddi yaklaşımı, kaderini gerçekleştirmede kararlığı ve dünyaya karşı sorumluluk duygusu önem kazanacaktır.

URANÜS VE ŞANS NOKTASI: Uranüs’le kavuşum halindeyse, Uranüs’ün potansiyeli artacaktır. Kişi yenilikçi, orijinal, benzersiz ve icatçı olabilir. Bu kavuşum astrolojiyi öğrenme potansiyelini de gösterir. Kişinin aynı zamanda bilimsel teknoloji ve bilgisayar konularında Allah vergisi yetenekleri ve kabiliyetleri vardır.

NEPTÜN VE ŞANS NOKTASI: Neptün’le kavuşum halindeyse, Neptün’ü olumlu kullanan kişiye mutluluk ve başarı gelecektir. Olumlu çıkış yapılacak konular metafizik, spiritüel işler, sanat, müzik, denizle ilgili yaşam, su altını ve uzayı keşfetme konularıdır.

PLUTO VE ŞANS NOKTASI: Pluto ile kavuşum halindeyse, Pluto’nun potansiyeli pozitif yönlerde artacaktır. Kişi cinayet çözmeden atomu incelemeye kadar, genetik mühendisliğinden DNA ‘yı ustalıkla değiştirmeye kadar çeşitli konularda insanoğlunun yaşamını dönüştürmek ve geliştirmek için hayatın gizemleri konusunda çalışmalar yapılabilir. [4]

ŞANS NOKTASI’NIN TESADÜFLERİ

Tanıdıklar, eşler ve akrabaların haritalarında mutlaka Şans Noktaları ile ilgili bağlantılar vardır.

Bill Clinton 19 Ağustos, 1946’da saat 8:51 AM Hope, Arkansas’da doğmuştur.  Güneş’i 26 derece Aslan. ASC 5 derece 31 dakika Terazi. Ay’ı 20 derece 18 dakika Boğa. Şans Noktası 29 derece 49 dakika İkizler. Bill Clinton’ın Şans Noktası 29 derece 49 dakika iken süpriz şekilde Hillary Clinton’ın yükseleni 29 derece 40 dakika İkizler’dir. Farklı yıllarda farklı şehirlerde doğmuş olsalar da zamanda ve uzayda kesişen bir bağlantıları vardır. [4]

Örneğin Bradd Pitt Shawnee Oklahama’da saat 12:00 PM’de doğmuştur. Güneşi 26 derece 5 dakika Yay. ASC 13 derece 55 daikaka Balık. Ay’ı 25 derece 38 dakika Oğlak’tır. Şans Noktası 13 derece 28 dakika Koç’tur. Bradd Pitt’in Şans Noktası 13 derece 28 dakika Koç iken sürpriz şekilde eşi Angelina Jollie’nin Ay’ı 13 derece 5 dakika Koç’tur.

ÖRNEK ÇALIŞMALAR  

Çalışma1- Madonna:

Madonna’nın Şans Noktası’sı Başak burcunda ve 1. Evde yar alıyor. Kişinin kendisini ve kendisine has eserlerini görünür şekilde ortaya koyarak kısmetini yaratması söz konusudur. Haritada Şans Noktası’nın burç yöneticisi Merkür’dür. Merkür’ün haritada Başak burcunda yani yönettiği burçta ve ASC ile kavuşum halinde yer alması ve MC ile kare yapması oldukça kuvvetli durumda olduğunun kanıtıdır. Şans Noktası’nın kendi yöneticisi olan Merkür’le bir kontağı yoktur. Şans Noktası’nın term yani hudut yöneticisi Mars’dır ve Mars Boğa’da zararlı olduğu için kuvveti azdır. Ancak Mars’ın Şans Noktası ile geniş bir üçgen açı yapması olumludur. MC’in İkizler olması ve yöneticinin Merkür olması da olumlu bir durumdur. Şans Noktası’nın kişinin gülük düzeni ve yaptığı işleri simgeleyen altıncı evin yönetiicisi olana Uranüs ile yarı kare yapması Madonna’nın aykırı ve orijinal tarzıyla tanınırlığının da göstergesidir. [14]

Çalışma 2- Prenses Diana:

Prenses Diana’nın Şans Noktası Aslan burcunda ve 8. evde yer alıyor. Kişinin kendisini yaratıcı bir şekilde ifade etmesi, ihtişamlı ve cömert olması söz konusudur. 8. ev ise miras, başkalarından ya da eş yoluyla gelebilecek alanı açıklar. Diana evlilik yoluyla kısmeti ve tüm hayatı şekillenmiştir. Haritada Şans Noktası’nın burç yöneticisi Güneş (Aslan) 7. evde, evlilik evindedir. Ancak Yengeç burcundaki Güneş hiçbir asalete sahip olmadığı için peregrine durumdadır ve eşi Prens Charles’ı göstermektedir. Güneş’in Şans Noktası ile açısı yoktur. Şans Noktası’nın term yani hudut yöneticisi Satürn’dür ve noktanın Satürn’e karşıtlığı vardır. Satürn Oğlak’ta kendi yönettiği burçta yer aldığı için oldukça güçlüdür. Satürn aynı zamanda para evinin yönetici olduğundan Diana’nın zenginliğini gösteren faktörlerden biridir. Şans Noktası’nın Neptün (3. Evinin yani kendini ifade ettiği evin yöneticisi) ile kare yapması Diana’nın yaptığı yardımlarla tanınılır olmasının da göstergesidir.  [15]

Çalışma 3- Steve Jobs:

Steve Jobs’un haritasında Şans Noktası Aslan burcunda ve 11. evde yer alıyor. Kişinin zihninin ve dünyaya bakış açısının yaşadığı zamanın ilerisinde olması söz konusudur. Kendine has projelerini, umutlarını, hedeflerini yaratıcı bir şekilde (Aslan) ve toplumun bir bütün olarak yararına olacak şekilde ifade etmeye önem verir ve bu sayede mutluluğu ve başarıyı hisseder.  Şans Noktası’nın burç yöneticisi Güneş Balık burcunda 6.evde yer alır ve peregrin durumdadır ve Şans Noktası’yla açısı yoktur. 6. evde yer alması insanların rutin hayatlarına hizmet etmekle alakalıdır. Şans Noktası’nın term yani hudut yöneticisi Jüpiter’dir ve Jüpiter Yengeç burcunda yücelmekte olduğu için kuvvetlidir. Uranüs teknoloji ve icatları simgelediği için Jüpiter’in Uranüs’le kavuşumu zenginliğin elektronik, bilgisayar ve teknoloji konularından geldiğini göstermektedir. Kova’daki Merkür bulunduğu burcun üçlü yöneticisidir. Merkür’ün aklın ve ticaretin gezegeni olarak Şans Noktası ile karşıt açıda olması bu zenginliğin bu yollardan geleceğini vurgulamaktaıdr. Şans Noktası’nın üçlü yöneticilerinden olan Satürn ile kare açı yapması da kişinin kaderini gerçekleştirmede kararlık ve dünyaya karşı sorumluluk duygusu taşıdığını simgelemektedir. Şans Noktası’nın iletişim ve haberleşmeyi simgeleyen haritanın 3. evinin yöneticisi olan Pluto ile kavuşum yapması kişinin insanoğlunun yaşamını dönüştürmek ve geliştirmek için hayatın konuları üzerinde derin çalışmalar yapabileceğini göstermektedir.

Aysun Şengezer, Aralık 2015

KAYNAKÇA:

[1] Colleen Coffey, Fortuna And Daimon, Lecture of Breaking Down The Borders, 2014.

[2] Wikipedi Asnsiklopedisi. https://tr.wikipedia.org/wiki/tike

[3] David Plant, Fortune & Spirit & The Lunation Cycle: The Traditional Astrologer Magazine, Ascella Yayınları, Sayı 9, 1995, sayfa 22-23. http://www.skyscript.co.uk/fortune.html

[4] Arlene A. Kramer, Part Of Fortune Part I/ Part II, 02/2007. http://arlenekramer.net/astrology9.asp

[5] Robert Hand ve Project Hindsight Tercümeleri: Part Of Fortune, 2/16/1996 – 3/20/1996.  http://www.astro.com/astrology/in_fortune_e.htm

[6] Clelia Romano, Part Fortune and Part Of Spirit Essay, 2010. http://www.astrologiahumana.com/POFRESEARCH.pdf

[7] Firmicus Maternus, Mathesis, tercüme Jean Rhys Bram, Noyess Press, 1975, 4. Kitap, Bölüm 17.

[8] Vettius Valens, Anthology IV, Project Hindsight Yunan Eseri, Sayı XI, Bölüm 4, Sayfa 3-5.

[9] Antiochus of Athens, The Thesaurus, Project Hindsight Yunan Eseri, tercüme Robert Sccmidt, düzeltme Robert Hand, 1993, Sayfa 33.

[10] Paulus Alexandrinus and Olympiodorus, Late Classical Astrology, tercüme Dorian Gieseler Greenbaum, ARHAT Yayınları, 2001.

[11] Rhetorius, Astrological Compendium Containing The Explanation and Narration of the Whole Art of Astrology,  tercüme James Herschel Holden, American Federations of Astrologers Yayınları, 2009.

[12] Guido Bonatti, Book of Astronomy, tercüme by Benjamin Dykes, Volume II, Treatise 8: Revolutions and Parts, Cazimi Yayınları, 2010.

[13] Diane Rudhyar, The Lunation Cycle: A Key To The Understanding of Personality, The Part of Fortune as an Index of Evolving Soli-Lunar Relationship, Bölüm 4,  Aurora Yayınları, 2005, Sayfa 61-84.

[14] http://debramoolenaar.com/2014/08/08/making-money-through-your-part-of-fortune-part-iii-case-study-for-madonna/

[15] http://www.hakankirkoglu.com/c/haber.asp?id=132

*Örnek haritalar Solar Fire programıyla oluşturulmuştur.

Close