Satürn Balık’ta Geri Gidiyor (17 Haziran-4 Kasım 2023)

Satürn Balık burcunda geri gitmeye hazırlanıyor. Yapıyı ve sınırı (yaşamımızın sınırı, görüş açımızın sınırı, bedenimizin sınırı (deri), davranışlarımızın sınırı vb.) temsil eden Satürn’ün temel prensibi; sınırlandırarak, kısıtlayarak, konsantre ederek ve somutlaştırarak yapılandırmaktır. Kişisel düzeyde kişinin kendini aslına uygun bir şekilde yapılandırmasını simgeler, insanın kendi hayatının otoritesi olmasını talep eder.

Yılda bir kez 4,5 ay geri giden Satürn, geri hareketi esnasında yeryüzünden bir süreliğine geri çekilerek, bu prensibin içsel olarak deneyimlenmesine olanak sağlar. Yaşamda kendini gerçekleştirmek ancak iç dünyaya uygun bir dış dünya oluşturmakla mümkündür. 4 Kasım’a kadar sürecek olan bu süreçte neye işaret edeceği Satürn’ün kişisel haritalarda hangi yaşam alanını temsil ettiğine bağlı olarak değişse de planlama, eksikleri tamamlama, iç dünyanın sınırları ile dış dünyanın sınırlarını dengeleme zamanına işaret ediyor. Yani Satürn iç dünyaya uygun bir dış dünya dizayn etme dönemine vurgu yapıyor. Bunu da yeniden yapılandırma, sınırları yeniden belirleme, yeniden zamanlama, yeniden hedef belirleme, eksik kalan işleri tamamlama şeklinde değerlendirebiliriz. Kendimizi yalnız ve kimsesiz hissedebiliriz. Ancak sınırlarımızı belirlemek, “hayır” diyebilmek, idrak ettiklerimizi iç dünyamızla birleştirmek, dış dünyadaki dağınıklıktan ve çeşitlilikten biraz sıyrılmak fayda sağlayacaktır. Bu süreçte ayrıca aşağıda belirtilen özelliklerden bir ya da birkaçını deneyimleyebiliriz.

+ İçsel çaba, güç ve dayanıklılık

+ Konsantrasyon

+ Gönüllü çekilme

+ Yalnız çalışabilme

– Değişime direnç

– Aşırı kontrol

– Depresyona eğilim

– Otoriteyle baş etmekte zorluklar

Astroloji Dergisi/ Yazan: Hülya ÇELEBİ

Fotograf: @starwalkapp

Kaynakça: https://www.facebook.com/ Barış İlhan/ Satürn Geri Gidiyor/14 Mart 2015

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close