SATÜRN

Satürn büyüklük bakımından Jüpiter’den sonra ikinci büyük gezegendir. Eski zamanlardan bu yana gözle izlenebilen en uzak gezegendir, ve Jüpiter, Venüs ve Mars’tan daha siliktir. Teleskopla gözlenmeye başladıktan sonra çevresindeki halkalarıyla herkesi büyülemiştir. Satürn 291/2 yıllık döngüsü ve en uzakta bulunan yörüngesiyle yalnız, yavaş, soğuk, melankolik ve zamanı yöneten olarak düşünülmüştür. Satürn en dıştaki limitin, bizim gerçekliğimizin sınırının işaretidir. Bazıları Satürn’ü “en büyük kötü” kabul ederek, hayatın (Güneş) düşmanı olarak görürler. Çinliler Satürn’ün Toprak elementini temsil ettiğini düşünürlerdi. Satürn’ün Çincedeki ismi kötü ruhları defetmeyi çağrıştıran “Bastıran Yıldız”dı. Şeytanları kovarken onun yardımı istenirdi. Satürn’ün ağır hareketi ona yaşlı bir karakter verir, bu nedenle bütün kültürlerde Satürn yaşlı adam olarak kişileştirilir. Yavaş Satürn aynı zamanda bilim dünyasında gerekli olan disiplinli, sabırlı ve temkinli yaklaşımı göstermektedir. 

Yukarıdaki resim ortaçağda yapılmış, Satürn’ü yaşlı adam olarak gösteren bir resimdir. Resimdeki arabanın sol tekerleğinde Oğlak burcu, sağ tekerleğinde Kova burcu görülmektedir. Uranüs’ten önce Satürn Kova’nın da yöneticisi olarak kabul ediliyordu.  

Tarihte Satürn’le özdeşleştirilen tanrılar genellikle ölüm, zaman döngüleri, karanlık, anlaşmazlık, mücadele, tarım, hasat, sosyal düzen tanrısı olarak bilinirlerdi.

Chiun (veya Kewan, Kaimanu) Babil’de bir tanrı olarak Satürn’ün adı. Israiloğulları tarafından ona tapıldığı düşünülüyor. Satürn haftanın yedinci gününe adını verir, ki o gün yani Saturn’s day (Saturday=Satürn’ün günü=Cumartesi) Musevilerin kutsal dinlenme günüdür.

Cronus (veya Chronos, Kronos) Yunanlıların zaman ve dünyevi zaman döngüleri tanrısı. Başlangıçta hasat tanrısıydı. Babillilerin Chiun tanrısıyla özdeş olduğu söylenmektedir.

Kakkab Pes (Domuz yıldızı) Satürn’ün Fırat bölgesindeki adı. Fıratlıların iki temel tanrısından biri Ninip-Ber’di. Ber “Domuzun Efendisi”ydi ve Satürn gezegeninin tanrısıydı. Mitolojide bu hayvan “fırtına ve karanlığın Domuzu” olarak geçmektedir.

Ninib (veya Ninip) Fıratlıların mücadele tanrısı. Özellikle Kronos ve Satürn’le bağlantılıdır.

Ninurta Satürn’le ilişkilendirilen Babil ölüm tanrısı.

Saturnus İtalya’nın mitolojik kralı. Romalılar onu Yunanlı Kronos ile özdeş tutuyorlardı. Satürn gezegeni Romalılar tarafından Saturnus’te tarım tanrısı olarak kişileştirilmişti. Medeniyetin ve sosyal düzenin kurucusuydu. Saturnus isminin sowing (tohum ekmek) den geldiği söylenmektedir. (Sowing=sero, sevi, satum). Onun zamanında İtalya altın çağını yaşamıştı.

SATÜRN’ÜN SEMBOLÜ

Yarım dairenin (ruh, zihin) haçın (madde) yatay çizgisinin altında bulunması maddenin veya fiziksel kısıtlamaların ve sınırların ruh ve zihnin içsel ifadelerininden önce geldiğinin göstergesi oluyor. Alan Leo’nun ifadesine göre “somut ruh maddesel koşullarla sınırlanıyor”. Satürn’ün glifi fiziksel olanın kısıtlarını ve kaderini sembolize ediyor. Büyümek ve bilinçlenmek için, insan ruhu, zihin olarak evrimleşerek, bu kısıtlara sızarak oradan geçmek zorunda.

Satürn’ün sembolu Jüpiter’in sembolünün tersidir. Bu iki planet insanın psişik yapısında karşıtlar olarak işlev görmektedir. Jüpiter genişleme, Satürn kısıtlama ile bağlantılıdır. Jüpiter’de insan enerjisini ve arzusunu hevesli biçimde ifade eder ve ilerleme ve kendisini yansıtma ihtiyacının farkındadır. Satürn’de insan enerjilerini ciddi ve disiplinli biçimde ifade eder ve istikrar, sabır ve kendine hakim olma ihtiyacının farkındadır.

Satürn’ün sembolu Kronos’un orağı ile özdeşleştirilmiştir. Doğum haritasında Satürn’ün egemen ve gerilimli olmasının hüzün, acı, öfke dolu hayalkırıklığı, kronik hastalıklar, katı ve sert bir yapı ve cimrilikle özdeşleştirilebileceği doğrudur. Ama yaşamın bu yönünün ve olumsuz davranışların maliyeti her zaman olumlu ve yapıcı davranışlar olmuştur. Satürn yaşama şekil veren prensibi temsil eder. Satürn’ün sembolünde madde en yüksekte durmaktadır. Yani kişinin yaşamın maddesel boyutuna yapıcı ve hedef saptamış biçimde uyum sağlama potansiyelini göstermektedir. Satürn bütün insanların içinde potansiyel bir inşaat işçisi, mimar, düşünür veya tasarımcı olduğunu ifade eder. “Maddenin haçı”, zaman zaman dayanması zor bile olsa, karakterin gelişmesi için çok gereklidir.

SATÜRN’ÜN TEMEL FONKSİYONU

Satürn’ün temel fonksiyonu öz disiplin, kendini kontrol, kendini gerçekleştirme, kendi hayatının sorumluluğunu üstlenme ve şekil verici süreçlerdir. Kendini kontrol metod, amaç, yalnız kendine güvenme/dayanma, disiplin, gerçekçi ve yapıcı düşünce gerektiren şekil verici süreçler kanalıyla geliştirilir. Yapıcı maddesel değerler formüle etme ve yaşama gerçekçi ve uygulanabilir bir yaklaşım geliştirme ihtiyacı büyüktür. Fikirlere pratik ve amaç dolu bir form verilir, plan yapılır. Enerji ve düşünce bir hedefe odaklanır. Ekonomik ve verimli davranılır. Enerjiyi ve büyümeyi kontrol etmek ve yönetmek için gerekli sınırlar çizilir. Gerektiğinde ciddi, sorumlu ve kararlı olunur. Tüm bunların benlik duygusuna katkısı büyüktür. Geliştirilen benlik duygusu, farkına varılan doğuştan gelme özellikler ve bu özelliklerin gerçekleştirilmesi bir bakıma kişinin hayat yolunu veya kaderini seçmesine ve gerçekleştirmesine yardım eder. Eğer bu yapılmazsa kişi korkuları, endişeleri ve suçluluk duygusu nedeniyle kendi kendini engelleyen bir sürece girebilir. Bu sürecin en yaygın sonuçlarından biri depresyondur.

Yapıcı özellikleri: Kendine güven, öz disiplin, ciddiyet, derinlik, sabır, sağduyu, temkinlilik, güvenilirlik, organize etmek ve yönetmek yeteneği, azimlilik, kesinlik, kusursuzluk, dakiklik, derin düşünmek, tasarlamak, ağırbaşlılık, çalıkanlık, dikkatlilik, ayık ve kendine hakim olmak, sadık olmak, görev bilincine sahip olmak, tutuculuk, iç gözlem, bilinçlilik, tutumlu olmak, dayanıklılık, analitik ve metodik olmak.

Yıkıcı özellikleri: Güvenilmezlik, bağnazlık, kuşkuculuk, vesveselilik, karamsarlık, melakoli, bunalım, kadercilik, sansürlemek, soğukluk, kalpsizlik, inatçılık, utangaçlık, sinirlilik, dar kafalılık, kendini baskılamak, aşırı maddeci olmak, cimrilik, yetersizlik, titizlik, kötü niyetlilik.

Satürn’ün en önemli fonksiyonu insanın kendi hayatının otoritesi olmasını talep etmesidir. Yaşamda kendini gerçekleştirmek ancak iç dünyana uygun bir dış dünya oluşturmana bağlıdır.

SATÜRN ve BAĞLANTILARI

MESLEKLER: Kömür endüstrisi, ekskavator, lehimci, muslukçu, işçi, emekçi, çömlekçi, tarımcı, inşaat endüstrisi, çimento sanayi, hurdacı, deri malzemeleri sanayi, mimar, baca temizleyicisi, hapishanede çalışanlar, dondurmacı, antikacı, rahip, keşiş, rahibe, mezarcı, tarihçi, saatçi, yüklenici.

BİTKİLER: Tellikavak ağacı, arpa, horozibiği, kurtboğan, kayın ağacı, pancar, siyah kızılağaç, alıç, yaban eriği, kantaron, karakafes otu, servi ağacı, karaağaç, keten, viola, köknara benzer çam ağacı, kenevir, banotu, çobanpüskülü, sarmaşık, muhabbetotu, muşmula, sığırkuyruğu, meşe ağacı, soğan, çam ağacı, sinirotu, kavak, gelincik, haşhaş, patates, ayva, sedefotu, çavdar, kara deliği, ıspanak, devedikeni, söğüt ağacı, porsuk ağacı.

RENKLER: İndigo, siyah, gri, koyu kahve; aynı zamanda koyu maviler, koyu benekli gölgeler, kurşun rengi, mor, adaçayı yeşili.

METALLER, MİNERALLER: Kurşun; ayrıca kömür, metal posası. Hantal ve ağır maddeler, cüruf.

DEĞERLİ TAŞLAR: Safir, lapis lazuli; “siyah, donuk ve küllü renkli, parlatılamayan ve çirkin” taşlar.

HAYVANLAR: Yılanbalığı, denizde yaşayan omurgasız ve kabuklu hayvanlar, yarasa, baykuş, kedi, eşek, tavşan, köstebek, fare, kurt, ayı, timsah, deve, keçi, maymun, kaplumbağa, leylek, turna kuşu, pelikan, aslan, tüm yılanlar ve zehirli yaratıklar.

TATLAR: Soğuk, ekşi, acı.

BİÇİMLER: Sert, düzgün hatlar; düz kısa çizgiler; kasılmış biçimler.

HAFTANIN GÜNÜ: Cumartesi, Saturday (İngilizce), Sonnabend (Almanca), Sabato (İtalyanca), Samedi (Fransızca), Saeternesdaeg (Anglo-Sakson) 

Hazırlayan: Barış İlhan

Kaynak:

Jeff Mayo, The Planets and Human Behavior

Geoffrey Cornelius and Paul Devereux, The Secret Language of the Stars and Planets

Close