Venüs Balık’ta – 27 Ocak 2023

“Yaratılanı severim, Yaradan’dan ötürü.” Yunus Emre

Bugün Venüs 20 Şubat’a kadar ilerleyeceği Balık burcuna girerek güçleniyor. Artık bağımsızlık temasından ve herkese aynı mesafeden arkadaşça, dostça yaklaşan sevgi tarzından ziyade (Venüs Kova) kabullenicilik, anlayış, merhamet ve yaradılışın tümünü sevmek önemli hale geliyor.

Sevgi, barış, ilişkiler konularıyla ilgili şefkat, duyarlılık, fedakârlık ve duygusallık geliştirmek, muhtaç durumdakilere yardım ederek alma verme dengesini kurmak, ilhamını sanatsal yaratıcılığa dökerek uzlaşı ve ahenk sağlamak gerekebilir.

Balık’taki Venüs sevgiyi ve sevgi alışverişini idealize eder. İlişkiler konusunda fantezilere, özlemlere ve gerçek dışı hayallere dikkat etmek gerekir. Kişi hiçbir şey yapmadan kendisini kurtaracak birisini bekleyebilir, ilişkide aşırı özveride bulunup kurban durumuna düşebilir ya da kendisi kurtarıcı rolünü üstlenir. Platonik ilişkiler, aldanma/aldatma söz konusu olabilir. Bir ilişkiyi kendi özlemlerine göre algılamak ve ilişkinin gerçeklerini görmemek hayal kırıklığı ve aldanmaya açık bir yapıyı getirir. Hiçbir şey yapmadan her şeyi Tanrı’ya ya da başka insanlara havale edebilir ve işleri sürekli erteleyebiliriz. Evrenle, her şeyle birlik olma arzusu ve sınırsızlık ve herhangi bir şeyle yüzleşmeyip kaçmak kaotik durumlara neden olabilir. Kendi değerimizi ne kadar özverili ve merhametli oluşumuza ya da başkalarının bize değer verişine bağlayabiliriz. Venüs bu konumda parasal konularda pratik ve düzenli olmayabilir. Maddi/manevi olarak gerçeklerin yerini hayaller, varsayımlar ve illüzyonlar alabilir.

Tanrısal bir sevgi anlayışı, yaratıcı bir hayal gücü, sezgisellik ve tüm yaradılışla birlik olmak Venüs’ün Balık’taki olumlu ifadeleridir. Zorunluluklardan kaçmadan önümüzdekileri doğru değerlendirmek gerekir. Geçmişe ya da geleceğe odaklanmadan “an’da” kalmak ve “o an” ne gerekiyorsa onu yapmak, duygularımızın ve sezgilerimizin bize neler söylemeye çalıştığını anlamak problemlerin çözümünü kolaylaştırabilir.

Paulo Coelho’nun dediği gibi; “Biz kozmik bir yolculuktaki gezginleriz, yıldız tozuyuz, girdaplarda dönüyoruz ve dans ediyoruz ve sonsuz anaforlarız. Hayat ebedidir. Biz birbirimiz ile karşılaşmak, tanışmak, sevmek ve paylaşmak için bir an’lığına durduk. Bu değerli bir an. Bu sonsuzluk içinde küçük bir parantez.”

Astroloji Dergisi/ Yazan: Hülya Çelebi

Resim: Surrealism and Visionary art: Indra Grusaite

Kaynakça: Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close