Venüs Boğa Burcuna girdi…

Venüs Koç burcundaki yolculuğunun sonunda Pluto ile kare açı yaparak 17 Mart’ta yöneticiliğini yaptığı Boğa burcuna geçti. Venüs Koç burcundayken arzularımız ile kendimize çektiğimiz durumlar bizi zora sokmuş olabilir. Şimdi Venüs 11 Nisan’a kadar yönetici olduğu Boğa burcundayken gölge yönleri de dahil olmak üzere çekim gücü artıyor.

Bu süreçte iştah duyulan şeyleri kendimize maddesel olarak çekebiliriz. Sevgi, fiziksel veya maddi olarak ifade edilebilir. Sebat ederek, istikrarlı bir şekilde iştah duyulan şeylerin peşinden gidilebilir. Barış ve uyumu yaratmak için üretken, somut çözümler ortaya konabilir. Sabırla, sevgi ve uyum yaratılmaya ve muhafaza edilmeye çalışılabilir. Barışı muhafaza etmek için tüm kaynaklar seferber edilebilir. Boğa burcu beş duyu ile ilgili olduğundan, tensel haz, tat almak, elle tutulur gözle görülür olan güzellikler arzulanabilir.

Gölge yönüyle lükse ve konfora düşkünlük, para sevgisi, para ile sevgiyi sağlamlaştırmaya yönelik ilişki biçimleri söz konusu olabilir. İştah duyulan şey ölçüyü aşacak şekilde aşırı derecede sahiplenilebilir. Bu durum kıskançlık ve açgözlülük olarak kendini gösterebilir. Maddesel olarak yetmeyecek endişesiyle elindekini vermek istemeyebilir, cimrilik söz konusu olabilir. Kendi öz değerini sahip olduklarıyla ölçebilir. Kaynaklarını verimli bir şekilde kullanamazsa, sevgiyi sahip olmakla ilişkilendirebilir ve bu durum uyumu bozabilir. Oysa sahip olmaya çalışıp, sıkıca tutunup bırakmamak yerine, sevginin kaynağının kendi içinde ve daimi olduğuna güvenirse, ahengi her koşulda yaratabilir. Ne pahasına olursa olsun muhafaza etmek yerine sevginin yeşermesi ve büyümesi için kaynaklarını, doğal yeteneklerini kullanır. Sahip olduğu maddi/manevi değerleri ilişkilerine uygularsa, sevgi büyür, gelişir, ilişki zenginleşir. Almayı da vermeyi de bilir. Boğa burcunda çekim gücü artan Venüs’ün ilişki kurma biçimi ağır ve temkinlidir çünkü güvence önemli bir kavramdır. Sonrasında ise ilişki kurduğu şeylere güçlü bir şekilde bağlanır ve sağlamlaştırmak ister. Kalıcı barışı, sevgiyi ve ahengi yaratmak ve korumak için emek sarf eder. Bunu yaptıktan sonraysa bırakmak konusunda gönülsüz olabilir.

Astroloji Dergisi/Yazan: Deniz Bayraktar Bural
.
Resim: Taurus – Teresa Goodin
Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close