Venüs İkizler’de

Sevgi nedir? Kendimizin ötesinde tasavvur ettiğimiz, korktuğumuz veya umduğumuz her şeye karşı güçlü bir çekimdir.

~ Percy Bysshe Shelley

Venüs’ün 8 Mayıs’a kadar sürecek İkizler yolculuğunda, sevgiyi tanımlamak, bilmeye ve öğrenmeye çalışmak, zihinsel bir düzlemde bağ kurmak söz konusu olabilir. Barış, huzur ve ahenk, iletişim kurarak, fikir alışverişinde bulunarak ve konuşarak yaratılabilir. İkizler burcu ile temsil edilen yaşam alanlarında iştahımız çok yönlü olabilir. Sosyalleşmeye, konuşmaya, bilgi toplamaya iştah duyulabilir. Ancak, ne kadar bilirsem o kadar değerliyim demek hem dinlemeyi, hem de yeni şeyler öğrenmeyi zorlaştırabilir. Sevgi bağının sadece konuşarak, üzerinde düşünerek kurulacağı zannedilerek sevginin sadece entelektüel boyutu ile ilgilenilebilir.

Venüs İkizler burcundayken bağ kurmak için her çeşit bilgi, hızla bir şey ile ilişkilendirilebilir. Eldeki malumatla, neyin ne olduğunu tam olarak öğrenmeden barış sağlanmaya çalışılabilir. Ancak ordan burdan elde edilen bu yüzeysel bilgi ile, dinlemeden, varsayımlarla ilişki kurmak konusunda dikkat edilmesi gerekebilir. Maymun iştahlılıkla toplanan bu bilgiler ile hiçbir şeyi tam olarak öğrenmeden ilişki kurmak, derin bağ kurmayı zorlaştırabilir. Bu çok yönlü yüzeysellikte barış köklenemez. Gerçek anlamda ahengi ve uyumu yaratmak zor olabilir. Olumlu olaraksa, sağlıklı bir merak duygusuyla, dinleyerek, bilgi toplayarak, öğrenmeye çalışarak, tarafsız, objektif bir tavırla ve tatlı bir üslupla barış sağlanabilir.

Venüs’ün 8 Mayıs’a kadar sürecek olan İkizler burcundaki yolculuğunda düzenleyicisi Merkür Boğa burcunda. Sabit bir burç olan Boğa’da özellikle Venüs İkizler’in bildiğini sanarak ve kendi düşünce kalıbı çerçevesinde ilişki kurmaya çalışmasına dikkat etmekte fayda olabilir. Yanlış bilmenin değerini düşüreceği, kendi bildiğinden farklı bir fikirle güvenlik alanının tehdit edileceği zannıyla, yeni fikirleri duymak, bunları dinlemek zor gelebilir.

Özellikle Merkür’ün 20 Nisan’dan sonraki geri hareketi ile barışı somutlaştırmak için yüzeysel bilginin ötesinde, kalıbın dışına çıkarak düşünmek önem kazanabilir. Bu süreçte her ne kadar bilindik ve aşina olunan fikirlerle düşünmek konforlu gelse de, barışı sağlamlaştırmak söz konusuysa, mevcut düşünce kalıplarını yeniden değerlendirmek, üstünden geçmek iyi olabilir. Barışı sağlamak için neler yapılabileceği gerçek anlamda merak edilirse, tarafsız ve objektif bir şekilde veri toplanabilir. Zihin, barışı sağlamlaştırmaya yönelik düşünebilirse, yeni fikirleri ve düşünceleri merak ederek, dinleyerek, sorarak anlamaya çalışabilir. Bu sayede barışa yönelik gerçekçi hükümler verebilir. Güzel sözler ile uzlaşmacı bir tutumla barışa aracı olunabilir.

Astroloji Dergisi/YazanDeniz Bayraktar Bural

Resim: Pınar Du Pre – Mona Lisa II, 2019

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close