Merkür Boğa’da İlerliyor…

”Fikirlerini değiştirmeyenler, yalnız ölülerle, delilerdir. ”

– Lowell

Nisan başındaKoç’tan Boğa’ya giren Merkür spontane, hızlı, rekabetçi ve meydan okuyucu düşünme tarzının yerine yavaş, somut, uygulanabilir, güvenliğe yönelik düşünme şekline işaret etmeye başladı.

Aklın, algılamanın ve iletişimin gezegeni Merkür, 21 Nisan’dan 15 Mayıs’a kadar geri gidecek, sonra da ilerleyip 11 Haziran’da Boğa burcundaki yolculuğunu bitirecek. Boğa’da olduğu süre içinde maddi konular, maddesel güvenlik zihni meşgul edebilir, dolayısıyla mevcut bir durumu sağlamlaştırmak ve dayanıklı kılmak isteyebiliriz. Bilinen modellerde ve denenmiş yöntemlerle düşünme, yeni fikirlere ve soyut kavramlara şüpheyle yaklaşmaya neden olabilir. Zihnin burada odaklandığı şey; sahip olduğu doğal yeteneklerini, özelliklerini ve kaynaklarını geliştirmektir. Böylece bunları verimli ve üretken bir şekilde kullanarak maddi güvence, huzur ve konfor sağlamak mümkün olabilir. Bir konu üzerinde bilinen modellerle ve denenmiş yöntemlerle uzun uzun düşünüp, karar vermek söz konusu olabilir. Yavaş ve temkinli verilen karar sağlamdır ve bu kararı değiştirmek zordur. Yeni fikirlere ve soyut kavramlara şüpheyle yaklaşmak zihinsel yaratıcılığı ve esnekliği kısıtlayabilir. Zihinsel anlamda konsantrasyon ve gerçekçi değerlendirmeler yapmak için iyi bir dönemdir. Boğa’daki Merkür’ün iletişim tarzı rahatı, güvenliği ve huzuru sağlamaya yönelik olduğu için uzlaşmacı ve sabırlıdır. Düşüncelerde aşırı muhafazakarlığa dikkat etmek gerekir. Zihinsel açıdan esneyemeyen, inatçı, tek taraflı ve sübjektif bir yapının içine hapsolmuş bir zihin dar kafalılığa neden olabilir. Aşırı pratik ve gerçekçi düşünme tarzı yaratıcılığı baltalayabilir. Rahatını, konforunu ve maddi güvenceyi düşünme konusunda aşırıya kaçmak söz konusudur. Düşünme konusunda tembellik görülebilir. Kendine zarar veren durumlarda dahi düşüncelerini değiştirmemekte direnen, sabit fikirli bir zihnin kurbanı olmamak gerekir. Zira “sabit fikir sahibini hapseder.” der Friedrich Nietzsche ve ekler: “doğrular ve yanlışlar yoktur, sadece yorumlar vardır.”

Astroloji Dergisi/ Yazan: Hülya Çelebi

Tablo: Are you trapped by your mind- low Tox life

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close