Venüs Mars Karşıtı-1 Aralık 2022

Barışın gezegeni Venüs, savaşın gezegeni Mars ile meydan okuyucu bir karşıt açı gerçekleştiriyor. Bu açı, barışın savaşçı eğilimler tarafından tehdit edildiğini gösterir. Saldırganlık sulhu bozar. İğneleyici hareketler huzuru kaçırır. Kırıcı ve yıkıcı davranışlar sükûnu darmaduman eder.

Yay’daki Venüs, farklı düşüncelere, kültürlere ve bakış açılarına açılmaya iştahı gösterir. Hayatın içinde tecrübe etmeye değer verir. Yaşamın içinde deneyim edinerek organizmaya faydalı şeyler çeker. Bunun sonucunda kendi yaşam felsefesini oluşturur. Uzaklardaki ve gelecekteki potansiyeli ele geçirmeyi canı çeker.

İkizler’deki Mars, merak ve öğrenmek için harekete geçer. Aynı anda pek çok şeyin peşinde koşmaya çalışır. Bir seferde pek çok projeye başlar. Enerjisini dağıtır. Değişken davranış ve kararsız hareket gösterir. Aklıyla ve diliyle mücadele eder.

İkizler’deki Mars ve Yay’daki Venüs’ün karşıtına verilecek sağlıksız yanıt, aslında canı dürtüsel, coşkulu, hevesli, deneyim içeren bir şeyi çekmesine rağmen, bu şeyi tamamen akılla, mantıkla, rasyonaliteyle, kelimelerle, düşünceyle ve dille elde etmeye çalışmaktır. Ancak coşku akılla elde edilemez. Bu öfke yaratır. Bu uyumsuzluk değişken davranışlara ve kararsız hareketlere yol açar. Bir başka tehlike, kendi doğrusunu tek doğru görmek, kendi inancı konusunda fanatik olmak, yargılayıcılık ve ahlak kumkumalığıdır. Bu tutum, karşı tarafı dinlemeden, onun ne diyeceğini tahmin eden, bilmişlik taslayan, ve daha henüz o şeyle karşılaşmasına rağmen sanki o şeyin uzmanıymış gibi o şeyi öğretmeye çalışan hareketlerle birleştiğinde etrafa fil dişi kulesinden hükümler dağıtan ancak kendisi bunlara uymayan; hayatın içinden geçmemiş katı yargılarda bulunan ve karşısındakini dinlemeden bu önyargılı kalıplarına sokan bir model ortaya çıkar. Yalan, dedikodu ve iftira bu sürecin parçası olabilir. Bu sebeple barış, savaş tarafından bozulur. Huzur kaçar Ahlakçılık-görecelilik ekseninde fırtınalı ilişkiler cereyan edebilir. Bu fırtınalar, etnik farklılıklar, kültür farklılıkları, inanç uyuşmazlıkları, ideolojik kırılmalar, gelenek-görenek uçurumları içerebilir. Ahlaki, etik, inançsal, dini, felsefi, ideolojik, etnik, kültürel, yöresel, geleneksel konularda yapılan iğneleyici, kırıcı, yıkıcı ve kaba saldırılar, arkadaşça sevgiyi, eşitliği ve kardeşliği bozar. Hırçın ve acımasız davranışlar sebebiyle uzlaşılamaz. Yapıcı olan her şey tarumar edilir. Yay’daki Venüs ile İkizler’deki Mars’ın bir tehlikesi de, vaad edebileceğinden daha fazlasını vaat edip, açılamayacağı kadar açılıp, genişleyemeyeceği kadar genişleyip daha sonra bunun yapılamayacağını anladığında orada durup sorunla ilgilenmektense hemen başka bir konuya atlamak, kolay pes etmek, maymun iştahlılık ve gelgeç gönüllülüktür. İş tamamen terk edilebilir. Bu etki altında döneklik ve sözünden dönme riski söz konusudur.

İkizler’deki Mars ve Yay’daki Venüs’e verilecek sağlıklı cevap, farklı fikirlere, görüşlere, bakış açılarına açılıp, bunları soru sorarak, dikkatlice dinleyerek, tarafsız bir şekilde şahit olarak, büyük bir merakla farklılıklar hakkında bilgi toplamak, öğrenmektir. Yay’daki Venüs, bu hayatın içinde tecrübe ederek öğrenmek ister. Kendisinden çok farklı olanın bu hayatın içinde içine katılır. Onun gibi yaşar. Onun gibi yer. Onun gibi uyur. İkizler’deki Mars daha önce hiçbir ön-bilgisi olmadan, hiçbir güce bağlanmadan, hiçbir korkusu olmadan, önryargısız bir şekilde dinler, bilgi toplar. Böylece bu hayatın içinde bizzat tecrübe ederek “hayat pek tabi böyle yaşanabiliyormuş” bilgisine ulaşır. Daha hoşgörülü, toleranslı ve bilgece bir yaşam felsefesi oluşturulur.

Venüs, Mars ile karşıtını 18 derece İkizler ve Yay burçlarında gerçekleştirecek. Doğum Haritanızda 18 derece değişken burçlarda (İkizler, Yay, Başak, Balık) bulunan gezegenler “barışın savaş tarafından tehdit edilmesi” etkisini alacaklar.

Astroloji Dergisi/ Yazan: Efe Erten

İllüstrasyon: “The History of Joseph and His Brethren”, 1869, Owen Jones

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Close