Venüs-Neptün Karesi

Dün İkizler’deki Venüs ile Balık’taki Neptün arasında gerilimli bir kare açı gerçekleşti. İkizler’deki Venüs aklı, mantığı, bilgi alışverişini idealize ederken, Balık’taki Neptün’ün idealize ettiği şey kendini aşmak ve tüm varoluş ile birliği hissetmektir.

İkizler’deki Venüs için dinlemek, soru sormak, bilgi toplamak ve anlamak önemlidir. Balık’taki Neptün ile bu bilgiler beklentilere göre çarpıtılabilir, aldatıcı ve karmaşık olabilir. Açının etkin olacağı birkaç günlük süreçte fantezilere, özlemlere ve gerçek dışı hayallere, beklentilere dikkat etmek gerekir. Neptün’ün netlikten uzaklaştıran ve gerçekleri olduğu gibi algılamayı engelleyebilecek etkisi altında, kişi hiçbir şey yapmadan kendisini kurtaracak birisini bekleyebilir, aşırı özveride bulunup kurban durumuna düşebilir ya da kendisi kurtarıcı rolünü üstlenebilir. Büyük beklentiler, hayal kırıklığı ve aldanmaya açık bir yapıyı getirir. Evrenle, her şeyle birlik olma arzusu, sınırsızlık ve herhangi bir şeyle yüzleşmeyip kaçmak kaotik durumlara neden olabilir.

Gerçeklerden kaçmadan önümüzdekileri doğru değerlendirmek gerekir. Geçmişe ya da geleceğe odaklanmadan “an’da” kalmak ve “o an” ne gerekiyorsa onu yapmak sorunlarla baş etmeyi sağlayabilir. Duygularımızın ve sezgilerimizin bize neler söylemeye çalıştığını anlamak problemlerin çözümünü kolaylaştırabilir. Birlik bilincini idrak, kabulleniciliği ve akışta kalmayı yani kendimizi aşmayı sağlayacaktır.

Venüs finansal konuları da sembolize ettiği için maddi konularla ilgili belirsizliklere karşı dikkat etmek gerekir. Maddi/manevi olarak gerçeklerin yerini hayaller, illüzyonlar ve varsayımlar alabilir. Riskli yatırımlara ve finansal işlemlere temkinli yaklaşmak yerinde olacaktır.

Astroloji Dergisi/ Yazan: Hülya ÇELEBİ

Tablo: surrealist photography, Photographers Tina Tryforos and John Spannos.

Kaynakça: Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close