Venüs Oğlak’a Giriyor- 10 Aralık 2022

Bugün Venüs Oğlak burcuna giriyor. 03 Ocak’a kadar burada kalacak.

Bir toprak burcu olan Oğlak somut, hedefe yönelik, yapılandırma ve sorumlulukla ilgili olduğundan bu süreçte sevgi, barış, ilişkiler konularıyla ilgili sorumluluk almak, emek sarf ederek adım adım alma verme dengesini kurmak, çabayla uzlaşı ve ahenk sağlamak gerekebilir.

‘’Başarı” ve “saygınlık” konusu mühim olduğu için Venüs Oğlak’tayken daha gerçekçi, taahhüt içeren bağlar kurmak isteyebiliriz. Disipline olup, çalışıp belirlediğimiz hedeflere ulaştığımızda, hem kendimizi yeterli hisseder hem de kendimize sevgimiz saygımız artar. Venüs’ün Oğlak geçişi boyunca statüye verilen değer artabilir. Geçerliliği ispatlanmış, güvenli, geleneksel, toplumsal olan yapılara ve kurallara değer verebiliriz. Olgun, yaşını almış, toplumda saygı gören ve otorite sahibi kişilerle otorite ve kontrol gibi temaları deneyimleyebiliriz. Sevgi, ilişki ve sosyal zevkler konusunda daha geleneksel ve hatta tutucu olabiliriz. Azla yetinip tasarruf ettiğimiz, basitliği ve sadeliği seçtiğimiz bir süreç deneyimleyebiliriz. Finansal ve maddi başarıları önemseyebiliriz.

Oğlak’taki Venüs gölge yönüyle ilişki kurma ve sevgiyi alıp verme sürecinde doğruyu yapma takıntısıyla ya da korkusuyla, hiçbir şey yapmamaya neden olabilir. Sevgide ya da ilişkide temkinli yaklaşarak istekleri bastırma ve ilişkiyi kontrol etmeye çalışma görülebilir. Kendi değerimizi görmemiz zorlaşabilir. Sevgisiz ve sevgide yetersiz ve kısıtlı hissedebiliriz. Aşırı kontrolcülük, sorumluluk, karamsarlık, katılık ve güvensizlik sonucu bağların kopmasına, ilişkilerin tek düze, sıkıcı ve kuru bir hale gelmesine karşı dikkatli olmak yerinde olur. Bu süreçte barışçıl ve ılımlı olmak zorlaşır. Başarılı, saygın ve otorite olma arzusu, hırsı ölçülü davranmayı, başkalarıyla bağ kurmayı, uzlaşmayı engeller. Bağları sürdürmek için emek ve çaba gerekir.

Astroloji Dergisi/ Yazan: Hülya Çelebi

Resim: The goat girl , 1871, Edouard Louis Dubufe

Kaynakça: Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close