Venüs Satürn Karesi (7 Kasım 2022)

Bugün Akrep’teki Venüs ile Kova’daki Satürn arasında zorlayıcı bir kare açı meydana geliyor. Sabit burçlarda meydana gelen bu açının etkili olacağı birkaç gün boyunca barış ve uyumu sağlamak konusunda dirençle karşılaşılabilir, ılımlı bir ilişki kurmak için çaba göstermek gerekebilir. Sevgide yetersizlik, reddedilmişlik, ilişki kurmakta zorlanma, değersizlik ve yalnızlık ile sevgiye ve kadınsı olan şeylere katı bir tutum sergileme söz konusu olabilir ve barış için gerekli adımların atılması güç olabilir.

Venüs Akrep’te zarar gördüğü bir burçtadır. İştah fonksiyonu yararlı olanı kendine çekmekten uzaktır. Aşırılıklar ve güç oyunları ile sevgiyi hissetmek ve güvenmek zor olabilir. Güzellik, rahatlık, ahenk ve ılımlılığın ifadesi Venüs Akrep burcundayken zorlaşabilir. Her türlü deneyimin sonuna kadar gitmek, ya hep/ya hiç prensibi ile sevgiyi bir ölüm kalım savaşı gibi görerek ilişki kurmaya çalışmak söz konusu olabilir.

Satürn yöneticisi olduğu Kova burcunda geçerliliğini yitirmiş eski modelleri reddetme ve yapılandırma sorumluluğu verir. Bilim ve teknoloji alanında yeni fikirler, buluşlar, zamanın ötesinde düşünceler için uygun bir konumdur. Herhangi bir şeyin yapısını oluşturup, onun bütünlüğünü muhafaza etmekte bilinenin dışında modeller geliştirilebilir.

Venüs’ün Satürn ile yaptığı kare açı, yoğun, tutkulu ve nüfuz edici bir ilişki kurma biçimi ile geçerliliğini yitirmiş eski modelleri reddetme, yeniliğe yol açacak teorileri yapılandırma sorumluluğu arasındaki mücadeleyi anlatıyor gibi. Bu açı ile, güç odaklı kurulmuş bir ilişki biçiminde barışı yapılandırmak ve muhafaza etmek sekteye uğrayabilir. Para akışının gecikmesi, azalması, değer kaybı ile aşırı yoğun istek ve arzuların önünde engeller, gecikmeler ve kısıtlamalar görülebilir. Venüs’ün Akrep burcunda olması nedeniyle aşırı yoğun ve kaynaşık bir ilişkide, eşitlikçi, tarafsız yaklaşımlarla barışı sağlamak zorlaşabilir. Bu nedenle barışın, uyumun engellenmesi söz konusu olabilir ve/veya barışın sağlanması için çaba göstermek ve sorumluluk üstlenmek gerekebilir. Kalıcı barış için yenilikçi ve ileriye götürecek olanın sorumluluğunu üstlenip çaba göstermek yerine, olayları/kişileri manipülasyon ve güç oyunları ile kontrol edip sadece kontrolü yitirmemek için sözde bir barış ve uyum sağlanmaya çalışılabilir. Görünenin altındakilere bakmaktan veya güçsüz gözükmemek için kendimizi hayata olduğumuz gibi vermekten korkmak nedeniyle, uyum kuramadığımız ilişki biçimlerine çekilebiliriz.

Bu açı olumlu kullanılabilirse, derin ilişki ve bütünleşmeden gelen bir doyum hissi ile kısıtlı ve zorlayıcı şartlarda bile alışılmadık yöntemlerle sevgiyi, barışı ve uyumu yeşertebilmek ve muhafaza edebilmek mümkün olabilir. Başkalarının kötü, pis, tabu dediklerine herkesin farklılığına saygıdan kaynaklanan eşitlik duygusu ile yaklaşarak bunları bilinenden farklı yöntemlerle arıtmak, dönüştürmek ve barışın yapılandırılması için bu şekilde çaba göstererek gerekirse gücü teslim ederek mücadele etmek söz konusu olabilir.

Astroloji Dergisi /Yazan: Deniz Bayraktar Bural

Resim, Burning Desire – Barry Shereshevsky

Kaynaklar:

Barış İlhan – Astroloji Dersleri -Barış İlhan Yayınevi

Hajo Banzhaff & Anne Haebler – Astrolojinin Anahtar Sözcükleri-Barış İlhan Yayınevi

Close