VENÜS TERAZİ’DE – 29 Eylül 2022

Sevgiyi, nasıl ilişki kurduğumuzu, zevklerimizi ve iştahımızı gösteren Venüs, 29 Eylül 2022 itibariyle kendi yöneticiliğinde olduğu Terazi burcuna giriyor ve 23 Ekim 2022’ye kadar burada ilerleyecek. Venüs Terazi’de kendi ifadelerini doğal olarak gösterebildiği bir konumda olduğundan ‘güçlü’. Bu konumda Venüs, barışı, işbirliğini, ahengi, nezaketi ve adaleti sever; estetik/sanatsal duyarlılığa ve ‘öteki insan’ bilincine sahiptir. Venüs’ün bir hava burcu olan Terazi’deki transiti boyunca – Güneş’in de Terazi’de ilerdiğini düşünürsek- daha sosyal ve başka insanlarla daha fazla iletişime geçme ya da ilişki kurma eğiliminde olacağız. Venüs’ün bu konumu ayrıca her türlü konuda daha fazla ‘estetik’ ve ahenk arayışında olacağımızı da gösteriyor. Buradan görsellikle ilgili bir estetik yönelimini düşünebileceğimiz gibi, yaşadığımız yeri güzelleştirmek ve oraya ahenk/uyum getirmek şeklinde bir ‘estetik’ algılayışı da düşünebiliriz. İlişkilerimizde uzlaşmaya/işbirliğine daha açık olabilir ya da buralardaki pürüzleri gidermek adına, sen-ben dengesi kurmak, yani eşitliği ve adaleti sağlamak gibi konular vurgulanabilir. Venüs buradaki gölgeleri, karşısındaki insanın isteklerini görmeden ve onu anlamaya çalışmadan ölçüsüzce vermek,başkalarının kararlarına/onaylarına göre karar değiştirmek (kararsızlık), ne olursa olsun sevilmek istemek, kendi haklarını savunmak için çatışması gerekse bile suları bulandırmamak, güzelliğe takıntı, yüzeysellik ve tembellik şeklinde kendisini gösterebilir.

Venüs Terazi’de ilerlerken, öncelikle 1 Ekim’de Koç’taki Jüpiter ile karşıtlık yapacak. Bu gerilimli açı, doyumsuzluk, savurganlık, zevki/hazzı abartmak,ilişkilerdeki alma-verme dengesinin bozulması (ölçüsüzce talep etmek/ölçüsüzce vermek) tembellik, kişiye ruhen/bedenen ‘zarar‘ veren şeylere çekim duymak ve bunları abartmak,hakları savunmak adına çatışmak gerekse bile boyun eğmek (Sahte huzur ve uyum), tuttuğumuz ‘tarafa’ bağlı olarak aşırı tahammül ve aşırı tahammülsüzlük göstermek, adaleti bozmak (çifte standart) veyaönyargıların uyumu engellemesi gibi temalar gündeme gelebilir. Venüs, 14 Ekim’de Kova’daki Satürn ile, 18 Ekim’de ise İkizler’deki Mars ile üçgen açı yapacak. Bu açılar, genel anlamda yaşamdaki zevklerimiz ve sosyal/profesyonel ilişkiler konusunda daha aktif ve ciddi olabileceğimizi gösterebilir. Kimlerle görüştüğümüze, kimi/neyi sevdiğimize, iştahımıza, neye çekim duyduğumuza ve parayı nasıl harcadığımıza ‘dikkat’ edebilir ve daha ‘seçici’ davranma eğiliminde olabiliriz.

Venüs, Terazi’den çıkmadan önce, 20 Ekim’de Oğlak’taki Pluto ile kare açı yapacak; 22 Ekim’de ise Terazi’nin 29.derecesinde Güneş-Venüs kavuşumu gerçekleşecek. Öncü burçlardaki (Terazi- Oğlak) Venüs-Pluto karesi, bir nevi ‘mücadele’ ile ilişkilendirilebilir; bu mücadeleyi ise ‘değer’ verdiğimiz şeyler/insanlar üzerinden yapabiliriz. Bu açı, neyi bırakıp neyi elde tutmamız gerektiğini (ne değerli ne artık değerini yitirdi) bize apaçık gösteren olaylara işaret edebilir. 22 Ekim’de gerçekleşecek Güneş – Venüs kavuşumu, ‘anaretik’ (yıkıcı) bir derecede. Terazi’deki Güneş’in ve Venüs’ün Pluto ile açılarını da düşünürsek, alma-verme dengesindeki ‘ölçüsüzlükler’, adalet, hak-hukuk ve eşitlik gibi temalarla ilgili bazı krizler yaşayabiliriz. Bu ‘krizlerin’ amacıise, bizi maddi/manevi anlamda doğru bir dengeye getirmek, bir durumda alabileceklerimiz ve verebileceklerimiz konusunda ‘gerçeklik’ kazanmak, kendimizin veya karşımızdakinin tam olarak ne istediğini anlamak veya bir konuda- belki işbirliği/güçbirliği kanalıyla- uzlaşma/adalet sağlamak olabilir. Sınırlarımızı zorlayıp zorlayamayacağımız alanları belirlediğimiz bir dönemden geçebiliriz…

Astroloji Dergisi/Gözde Kara

Kaynaklar:

*Astroloji Dersleri, Barış İlhan

Close