Venüs Uranüs Karşıtı (6 Kasım 2022)

İştahın gezegeni Venüs ile bireyleşmenin gezegeni Uranüs arasında bir karşıt açı gerçekleşiyor. Bu açı, insanın kendine çektiği şeylerin, bireyleşmesini engellediğini gösterir. Meylettiği şeyler, kendi farklılığına, orijinalliğine ve özgünlüğüne aykırıdır. Canının çektiği, haz duyduğu şeyler onun bağımsızlaşmasına engel olur. Çekim gücünü kullanması, özgürlüğü ile çelişir. Cezbettiği şeyler, onun serbestliğine uygun değildir.

Akrep’teki Venüs ile Boğa’daki Uranüs’ün karşıtına verilecek olumsuz yanıt, kendisine zarar verecek şeylere iştah duyup, bu zararlı unsurları kendine çekebilmek için bütün yerleşik değerlere karşı çıkmaktır. Bu zararlı şeylere iştah duyarken deneyimin sonuna kadar gider, aşırılıklar sergiler, “ya hep ya hiç” yaklaşımı geliştirir. Bu şekilde hayatı siyah-beyaz olarak gören ve aşırıya taşan bir iştah, “pis, çirkin, kötü” diye niteleneni kendine çekebilmek için tüm mevcut geleneksel değerleri yıkar; ama yerine bir şey koyamaz. Güçlü olmaya iştah duysa da, kendini güçlü hissedemez. Her şeyi kontrol etmeye çalışır, ama kontrol edemez. Bu durumda güçsüz, aciz, “ölmüş” duruma düşmemek için her şeye isyan eder, tüm değerleri yıkar. Bir nevi ölmemek için kendini öldürür. Güçüz duruma düşmemek için kendi gücünü yok eder. Dolayısıyla kendi değeriyle ve yetenekleriyle teması keser. Kendi kaynaklarını, kabiliyetlerini, donanımı kaybeder. Kendine ait olana sahip çıkamaz, başkalarına yük olur.

Akrep’teki Venüs ile Boğa’daki Uranüs’ün karşıtına verilecek sağlıklı cevap, yoğun ve tutkulu bir şekilde çekim duyduğu şeylere sahip çıkmak, böylece kendine özgü bir değer anlayışı oluşturmaktır. Bunun için önce kendi derinliklerine bakması gerekir. Böylece bilinen, alışılmış değer sistemlerinden farklı bir değer anlayışı geliştirebilir. Venüs Akep’te, diğer insanların bakmak istemediği, “pis, kötü, çirkin” dediği, bu sebeple derin katmanların altına bastırdığı, sakladığı, gizlediği şeye bakmaya iştah duyar. Bu şeye bakar, onu görür, onunla yüzleşir, onu arıtır, arındırır, ıslah eder, rejenere eder ve tekrar sisteme/kendine bütünler. Böylece Boğa’daki Uranüs, bilinenden farklı, daha özgür, kendi bireyliğine daha uygun, daha bütün bir değer sistemi kurar. Barış İlhan’ın ifadesiyle “kendi zevkine göre yaşamın tadını çıkarma özgürlüğü” geliştirir. Venüs Akrep’te aynı zamanda diğer insanla veya kendinden büyük şeylerle gücünü birleştirmeye, bütünleşmeye iştah duyar. Bir sinerji yaratır. Böylece ortak para, kaynak, enerji, zaman, fikir havuzları oluşturulur. Bu kaynaşmış güçle, Boğa’daki Uranüs kendine özgü para kazanma yöntemleri geliştirir. Kendine özgü yeteneklere, kaynaklara sahip çıkar. Hem her bir unsurun kendine has yeteneğine sahip çıktığı, bu yeteneği kullandığı, hem de hiçbir unsurun tek başına başaramayacağı büyüklükte işler orkestra şeklinde, kaynaşarak, güçlerini birleştirerek, sinerji yaratarak ortaya konur.

Venüs Uranüs’le karşıtını 17 derece Akrep-Boğa ekseninde gerçekleştirecek. Doğum Haritanızda 17 derece sabit burçlardaki (Boğa, Akrep, Aslan, Kova) gezegenler iştahın bireyleşmeyi engellemesi etkisini alacaklar.

Astroloji Dergisi/Yazan: Efe Erten

Resim: Aysem Aksoy/Midjourney Ai artwork+PicsArt

Kaynakça

Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Tompkins, Sue, Astrolojide Açılar: Horoskopta Gezegensel İlişkileri Anlama Rehberi, Barış İlhan Yayınevi, 2008

Close