Venüs Yay’da – 16 Kasım 2022

Venüs, Akrep burcundaki yolculuğunu tamamlayıp, 10 Aralık 2022’ye kadar kalacağı Yay burcuna giriyor. Venüs, barış, uyum, iştah, cazibe, çekim gücü, ilişki kurma fonksiyonlarını bu süreçte Yay burcu ile ifade edecek. Venüs, ateş elementi üçlüsünden biri olan Yay burcundayken ilişki kurma biçimi, daha dürtüsel, coşkulu, hevesli, deneyimi ön plana çıkaran, bağımsız ve çok yönlü bir tarzda olur. İştah, ölçüsüzce artabilir. Paraya karşı kayıtsız ve belki gelir/gider konusunda aşırı iyimser bir tavır, kazançları korumayı zorlaştırabilir. Venüs, Yay burcundayken, ilişkiye yaklaşım biçimi, yeni bir deneyime başlama şeklinde olduğu için, bu süreçte deneyim ve çeşitliliğe çekilebiliriz. Bu noktada, deneyimin asıl anlamını kavramadan ilişkiden kopmak ve bir başka deneyime çekilmek de söz konusu olabilir.

Öte yandan, bu süreçte ilişkilerde uyumsuz gibi görünen parçalar, iyimser ve hoşgörülü bir yaklaşımla bütünleştirilebilir. Farklılıkları kabul eden bir tarz ile ilişki kurulabilir, sevgi bu şekilde deneyimlenebilir. Bu durumun aşırıya kaçması ve kurulan bağa ulvi bir anlam yüklenmesi ile, Yay burcunun gölge yönleri devreye girebilir. Bu durumda, ilişkide sadece ‘doğru’lar abartılabilir ve mevcut problemler görmezden gelinip yarın bunların düzeleceği umulabilir. Bu durumda, uzun vadede uyum yaratacak olan adımların atılmasına gerek bile görülmeden, gelecekte barışın kendiliğinden sağlanacağına inanılabilir. Bir diğer gölge yönüyle, kibirli bir yaklaşım ile ahlak kumkumalığı yaparak, peşin hükümlü ve yargılayıcı bir şekilde ilişki kurulabilir. Bunun sonucunda, mevcut bilinen doğrunun tek gerçeklik olduğu kabul edilerek, bütünün barışı ve uyumu için atılması gereken adımlar görmezden gelinebilir.

Olumlu açıdan, Venüs, Yay burcundayken farklı kültürlere, inançlara, dinlere karşı gösterilen hoşgörü ve anlayış, barışçıl bir ilişki için uygun zemini hazırlayabilir. Barışa duyulan inanç ve hoşgörü ile farklılıkları kabullenici bir felsefeyle, resmin bütününe geniş bir perspektiften bakarak, birbirinden farklı gibi görünen unsurlar arasında ilişki kurulmaya çalışılabilir. Böylece, kısa yoldan yargıya varmadan, bu farklılıkları deneyimleyerek ve sentezleyerek barış ve huzur sağlanabilir.

Astroloji Dergisi/Yazan: Deniz Bayraktar Bural

İllüstrasyon: Stephanie Pui-Mun Law

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close