VESTA (HESTİA)

Vesta’ya önce biraz geriye dönük bir hatırlatmayla başlamak istiyorum.

Yunan Mitolojisi Titanlar’ın anne ve babası olan Uranüs ve Gaea ile başlar, Gaea’nın yönlendirmesi ile Titanlar Uranüs’ün liderliğini devirip, genç erkek kardeşleri (Kronos) Satürn’ü başa geçirirler. Satürn kız kardeşi Rhea ile evlenir ve bu birliktelikten 6 tane Tanrı doğar. Zeus, Hera, Hades, Poseidon, Demeter ve Hestia (Vesta). Kronos’dan sonra başa geçen Zeus; Athena, Apollo, Artemis, Ares, Hepaestus, Hermes, Dionysos ve Afrodit’in babasıdır. Bu saydığımız Tanrı ve Tanrıçaların hepsi Olimpos Dağı grubundandır ve bizim güneş sistemimizdeki planetlerle eşleşirler.

Roma uygarlığının yükselmesiyle Yunan mitolojisindeki isimler Romalıların koyduğu isimlerle değişime uğramıştır. Hestia Vesta olmuş; Demeter Ceres olmuş; Hera Juno olmuş; Poseidon Neptün olmuştur. Bu grubun içinde yer alan bütün Tanrı ve Tanrıçalar burçların yöneticileri olmuşlardır. Sadece iki burcun yöneticilerine isim verilememiştir. Bunlar Boğa Burcu ve Başak Burcudur. Bu konuya daha ilerideki derlemelerde değineceğim. Bu günkü konumuz Başak Burcunun yönetici kadrosunda mitolojik bir arketip oluşturan Vesta, diğer adıyla Hestia’dır.

KALBİNİZİN TANRIÇASI VESTA

Hemen hemen bütün eski kabilelerde köyün merkezi veya evin merkezi kainatın merkezinin bir sembolü olarak kabul edilirdi. Bu tip inanışların temelinde insanoğlunun mikrokosmos olarak görülmesi yatmaktadır. İnanışa göre biz hepimiz birer minyatür evreniz. Köyün içindeki evlerde yanan ateş, ailemizin sembolize ettiği evrenin görünen bir merkezi olarak değerlendiriliyordu. Vesta’nın Yunanca ismi olan Hestia’nın tam kelime anlamı “Yürek” dir. Yüreğinizdeki ateş yaşam enerjinizin sembolik merkezidir. Kalbinizdeki ateş var olma enerjinizi yeniler ve size yaşamınızı sürdürmek için ihtiyacınız olan ilhamı verir.

Sözünü ettiğimiz enerjiyi bu günkü aile ortamında herkes televizyon başına toplanmışken algılamanız çok zor olacaktır. Ancak kendinizi şömine başında veya kamp ateşi etrafında toplanmışken hayal edin. Ateşi seyrederken düşüncelerinizi berraklaştıran, kendi içinizdeki bütünlüğü yakalamanızı kolaylaştıran sakinleştirici etkisini kolayca farkedebilirsiniz. Bu süreçte beyninizin sol tarafından ziyade sağ yanı çalışmaktadır. Belki bu anda ilk insanın özüne birazcık yaklaşabildiğinizi hissedebilirsiniz. Vesta’nın niyeti konsantrasyonunuzu arttırmak, ruhani yanınızı güçlendirmektir. Bu yüzden bizim en yoğun dikkatimizi sağlamaya çalışır.

Hestia, Kronos ile Rhea’nın doğan ilk çocuğudur. Dolayısıyla Kronos kustuğunda son çıkandır. Bu yüzden Vesta hem başlangıcı hem de sonu ifade eder. Sonsuza kadar bakire, sessiz sakin bir şekilde ruhani doğasına sadık kalmak için yemin etmiştir. Olimpos’taki hiç bir kavgaya karışmamak için hep ayrı durmuştur. Dionysus Olimpos’un Tanrıları arasına katılacağı zaman Titanlardan birinin kendi yerinden feragat etmesi gerekiyordu. Çünkü Olimpos’da sadece 12 Tanrıya yer vardı. Vesta kendiliğinden ayrılmak isteyerek saygınlığını sarsılmaz derecede kuvvetlendirmiştir. Ayrıca bunu yapmasının bir nedeni de Olimpos’un bitip tükenmez kıskançlıklarından usanmış olmasıydı.

Vesta Astreoidlerin içinde en parlak olanıdır. Bu da O’nun mukaddes ateşin koruyucusu imajına uymaktadır. Prometheus ateşi insanoğluna vermek için Tanrılardan çalmış olabilir (bknz Uranüs) ancak ateşin canlı kalmasını sağlayan Vesta’dır. Bazı astrologlar Vesta’yı Başak burcunun yöneticisi olarak tanımlarken bazıları da mukaddes ve ruhani ateşi temsil ettiği için Yay ve Akrep burcunun yöneticileri arasında Vesta’ya yer vermektedirler. Aslında Vesta’nın temsil ettiği ateş ihtiraslarımızı yaşamamız için bizi motive eden bir enerjidir. Joseph Campbell’in dediği gibi Vesta içimizdeki saadetin takipçisidir.

Haritanızda Vesta’nın bulunduğu ev ve burç odaklanacağınız yeri ve ulaşmak için izleyeceğiniz yöntemi belirleyebilir. Belki de burası kendinizi tanımlarken kullanacağınız en önemli özelliğinizi gösterebilir. Mesela ünlü Astrolog Dane Rudhyar ‘ın Vesta’sı Kova burcundadır ve kendisi insanmerkezli astrolojinin öncülerindendir. Ülkelerin haritalarından örnek vermek gerekirse, Fransa’nın Vesta’sı Aslan Burcundadır. Bu ülkede aşk, sanat ve güzellik her şeyin üzerinde taktir görür. İngiltere’nin Vesta’sı Oğlak burcundadır, bu konum ülkenin geleneklerini ne kadar onurlandırdığını bize göstermektedir.

Haritada sağlıklı bir şekilde konumlanmış Vesta kişinin içindeki ateşi ne kadar kolay odaklayabildiğini ve bu gücü kolaylıkla belli bir ideali ve hedefi için kullanabildiğini gösterir. Bu bakış açısına göre haritada zor bir konumda olan Vesta kişinin yönelim ve konsantrasyon eksikliği içinde olabileceğini gösterecektir. Bu kişinin içindeki ateş zayıf yandığı için kalabalık önünde farklı bir kişilik sergilemekten çekinebilir. Kendisi olmakta zorluk çekebilir. Veya başkalarının kendisinden yararlanmalarına karşı koyamayabilir. Aynı zamanda bu durum zayıf bağışıklık sisteminin habercisi de olabilir. Vücut dışarıdan gelen mikroorganizmalarla savaşmakta aciz kalabilir, tıpkı kendisini fiziksel veya ruhani anlamda ele geçirmek isteyenlere karşı zayıflık hissettiği gibi.

Cinsel tacize maruz kalmış insanların haritalarında bazen Vesta’nın Mars’a, Jüpiter’e veya Pluto’ya güçlü açılar yapmakta olduğunu görürüz. Vesta Satürn kontakları güçlü babayı gösterebilir ve çocuk babadan korkarak yaşar. Çocukken taciz edilmiş kişiler veya eşleri tarafından taciz edilenlerin haritalarında hemen fark edilen ancak zor durumda olan bir Vesta görebiliriz. Bu durumdaki bir Vesta savaşmak için hevesli ve hazır olamayacaktır. Bu insanlar başkalarının gölgelerinde yaşamaya daha meğilli olacaklardır, fakat zaman ilerledikçe doğal olarak kendi ruhlarını güçlendirerek ve hedeflerine ulaşmak için belli bir disiplin içine girip özgürlüklerine kavuşabilirler.

Vesta Astreoidler içinde yörüngesi Mars’a en yakın olanıdır. Bu özelliği nedeniyle Mars’la ilintili bazı özelliklerine değinilir. İkisi de cinsel kutuplaşmayı ve bu alandaki muhtemel problemleri işaret edebilir.

Sonuç olarak Vesta harita analizinde kişinin ruhsal yönelimine işaret edecektir. Yani kişi bilinçli olarak ruhani yolunu izliyor mu? Ya da kolayca yüreğinin götürdüğü yere gidebiliyor mu? Vesta ilginin ve yönelimin kolayca odaklanmasına yardımcı olur. O içinizdeki ateşin koruyuculuğu için çok heveslidir. Fakat belki de hayatınızda geliştirdiğiniz aşırı kontrol, yıllar içinde O’nun varlığını size unutturmuş olabilir.

İleride Vesta’yı burçların mitolojik arketiplerini işlerken tekrar göreceğiz. Özellikle Başak, Yay ve Oğlak burçlarının arketiplerinde Vesta tekrar karşımıza çıkacak.      

 Hazırlayan: Meltem Ersoy

Kaynakça:
Emma Bella Donath, Asteroids in the Birth Chart.
Ariel Guttman & Kenneth Johnson, “MYTHIC ASTROLOGY”, Llewellyn Pub.

Close