Yaz Saati

TÜRKİYE’DE YAZ SAATİ UYGULAMALARI

Bu tablo 2 yıllık bir çalışma sonucunda Oya Vulaş tarafından bütün belgeler taranarak hazırlanmıştır.

Şimdiye kadar hazırlanan en kesin ve güvenilir tablodur.

Yine de sizin elinizde buradakilerle çelişen dokümanlar varsa, bildirin inceleyelim ve düzeltelim.

Amacımız en güvenilir tabloyu hazırlamaktır.

Yaz saati uygulamalarının Türkiye’deki durumunu öğrenmek ve eklere ulaşmak için

sayfanın altındaki linklere gidebilirsiniz.

başlangıç tarihive saatibitiş tarihive saatiuygulamaekleraçıklamalar
01.07.1940   saat  00.0006.10.1940   saat 00.001 saatek 1 ve 2 
01.12.1940   saat 00.0021.09.1941  saat 00.001 saatEk 3,Ek 4, 5 ve 5a Açıklama 1
01.04.1942   saat 00.0008.10.1945   saat 00.001 saatEk 6 ve 7Açıklama 2
01.06.1946   saat 00.0001.10.1946   saat 00.001 saatEk  8 
20.04.1947   saat 00.0005.10.1947   saat 00.001 saatEk 9- 9a   Ek 10-10a 
18.04.1948   saat 00.0003.10.1948   saat 00.001 saatEk11- 11aEk 12-12a 
10.04.1949   saat 00.0002.10.1949   saat 00.001 saatEk 13-13aEk 14 
16.04.1950   saat 00.0008.10.1950     saat 00.001 saatEk 15- 15a 
22.04.1951   saat 00.0007.10.1951   saat 00.001 saatEk16-16a 
1952’den 1962‘ye kadar yaz saati  yok  Ek 17-19Açıklama 3
15.7.1962   saat 00.0030.10.1963   saat 00.001 saatEk 20-22Açıklama 4
15.5.1964   saat 00.0001.10.1964   saat  00.001 saatEk 23   
1965’ten 1973 yılına kadar yaz saati uygulaması yok.  –Ek 24-28Açıklama 5
03.06.1973   saat 01.0004.11.1973   saat 02.001 saatEk 29 
31.03.1974   saat 02.0003.11.1974   saat 02.001 saatEk 30 
22.03.1975   saat 02.0002.11.1975   saat 02.001 saatEk 31 
21.03.1976   saat 02.0031.10.1976   saat 02.001 saatEk 32 
03.04.1977   saat 02.0016.10.1977   saat 02.001 saatEk 33, 33a ve 33b 
02.04.1978   saat 02.0031.07.1983   saat 02.00Sürekli 1 saatİleri uygulamaEk 34, 34a ve 35Boylam değişimiyle GMT+3 saat dilimine geçiş;Açıklama 6
31.07.1983   saat 02.0002.10.1983   saat 02.001 saat daha (sürekli ileri uygulamasına ek  olarak)Ek 36, 36a ve 36 bGMT+4 saat dilimi;Açıklama 7
02.10.1983   saat 02.0001.11.1984   saat 02.00Sürekli 1 saat ileri uygulamasına devam Sürekli ileri saat  (GMT+3)
01.11.1984    saat 02.00(31 Ekim 1984 tarihli Boylam değişikliği kararı)1 saat geriEk 37- 37aGMT+2 saat dilimine ve 1978 öncesi uygulamaya dönüş;  Açıklama 8
20.04.1985   saat 01.0028.09.1985   saat 02.001 saatEk 38 
30.03.1986   saat 01.0028.09.1986   saat 02.001 saatEk 39 – 39a 
29.03.1987   saat 01.0027.09.1987   saat 02.001 saatEk 40 
27.03.1988   saat 01.0025.09.1988   saat 02.001 saatEk 41 
26.03.1989   saat 01.0024.09.1989   saat 02.001 saatEk 42 
25.03.1990   saat 01.0030.09.1990   saat 02.0001 saatEk 43 
31.03.1991   saat 01.0029.09.1991   saat 02.001 saatEk 43 
29.03.1992   saat 01.0027.09.1992   saat 02.001 saatEk 43 
28.03.1993   saat 01.0026.09.1993   saat 02.001 saatEk 44 
20.03.1994   saat 01.0025.09.1994   saat 02.001 saatEk 44a-b 
26.03.1995   saat 01.0024.09.1995   saat 02.001 saatEk 44 
31.03.1996   saat 01.0027.10.1996   saat 02.001 saatEk 45 
30.03.1997   saat 01.0026.10.1997   saat 02.001 saatEk 45 
29.03.1998   saat 01.0025.10.1998   saat 02.001 saatEk 46 
28.03.1999   saat 01.0031.10.1999   saat 02.001 saatEk 46 
26.03.2000   saat 01.0029.10.2000   saat 02.001 saatEk 46 
25.03.2001   saat 01.0028.10.2001   saat 02.001 saatEk 47,47 a-b 
31.03.2002   saat 01.0027.10.2002   saat 02.001 saatEk 48 
30.03.2003   saat 01.0026.10.2003   saat 02.001 saatEk 48 
28.03.2004   saat 01.0031.10.2004   saat 02.001 saatEk 48 
27.03.2005   saat 01.0030.10.2005   saat 02.001 saatEk 48 
26.03.2006   saat 01.0029.10.2006   saat 02.001 saatEK 48 
25.03.2007   saat 03.0028.10.2007   saat 04.001 saatEk 49 
30.03.2008   saat 03.0026.10.2008   saat 04.001 saatEk 49 
29.03.2009   saat 03.0025.10.2009   saat 04.001 saatEk 49 
28.03.2010   saat 03.0031.10.2010   saat 04.001 saatEk 49 
28.03.2011    saat 03.0030.10.2011   saat 04:001 saat Ek 50 
25.03.2012    saat 03.0028.10.2012   saat 04:001 saat Ek 50
31.03.2013    saat 03.0027.10.2013   saat 04:001 saat Ek 50 
(c) Oya Vulaş-www.astrolojidergisi.com

AÇIKLAMALAR

1- Bu tarihte iki ayrı düzenleme yapılarak önce (ek 4’teki) 2/16595 sayılı kararname ile 20 Eylül 00.00’da saatlerin bir saat geri alınması kararlaştırılmış ama iki gün sonra Resmi Gazete’de yayınlanan 19.9.1941 tarih  ve 2/16616 tarihli (ek 5’teki) Kararnameyle değişiklik yapılarak kış saati yukarıdaki gibi ilan edilmiş. (Ek 5a’daki) 20 Eylül 1941  tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan haber de uygulamanın böyle olduğunu açıkça gösteriyor. 

2– 01 Nisan 1942’den sonra herhangi bir yaz saati kararına rastlamadım. 1942-1945 aralığında  1 saatlik sürekli uygulama var görünüyor. 01 Nisan 1942’de ileri alınan saatler ancak Ekim 1945’te geri alınmış.

3– 1952 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yaz saati uygulamasının kalktığını kesinlemektedir. Buna göre, 5 Aralık 1946 tarihli karar iptal edilmiş. (Ek 17a) Bu yıldan itibaren on yıllık devrede yaz saati uygulaması olmadığını gazetelerde çıkan haberlerle de anlıyoruz. 1954 Tarihli bir gazete haberi ve 27 Ocak 1963 tarihli Milliyet Gazetesi’nin “Yaz Saati 29 Ekim’de Bitecek” başlıklı haberinde dönemin Başbakanı İsmet İnönü’nün (gazete sayfasının sol sütununda yer alan ve) 1962-63 yılları ile önceki 5 yıl arasındaki enerji tasarrufunu kıyaslayan beyanı da bunu doğrulamaktadır.

4-1962’de uygulanan yaz saati kışın da sürdürülmüş ve ancak 1963’te bitirilmiş.

5-Abdi İpekçi 16 Nisan 1967 tarihli Milliyet gazetesindeki köşe yazısında “… iki yıldır sonuçsuz kalan uyarılar”dan bahsettiğine göre, 1965-66 döneminde uygulamanın olmadığını anlıyoruz. Yine 7.5.1973 tarihli köşe yazısında uygulamanın yıllardır yapılmadığını belirtmiş. Danıştay’ın 1965 yılında aldığı ve yaz saatinin hukuka aykırılığına dair bir karara dayanan Hükümet uygulamanın kanuni olmadığını ayrıca ihtiyaç da olmadığını ileri sürerek bu dönemlerde yaz saati uygulamamış.

6– 1978 için önce, 29 Kasım 1976 tarihli Resmi Gazete’de 3 yıllık bir düzenleme yapılarak ilgili Bakanlar Kurulu Kararı (7/12677) ilan edilmiş ve buna uygun olarak ilk yılın (yani 1977’nin) düzenlemesi gerçekleşmiş. Daha sonra 31.03.1978 tarihli Resmi Gazete’de bu kararın yürürlükten kalktığı belirtilmiş ve yalnızca 1978 yılı için 02 Nisan-15 Ekim arası yaz saati uygulaması ilan edilerek 02 Nisan’da yaz saati başlatılmış ve haber olarak gazetelerde yayınlanmış. Ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın daha önce verdiği bir tasarı 29 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak kesinleşip de boylam değişikliği yapılınca, önceden ilan edilen 15 Ekim tarihi anlamını kaybetmiş. Çünkü bu değişiklikle birlikte 45 derece boylamına ve GMT+3 saat dilimine geçildiğinden,  niyet o olmasa da bu tarihten itibaren sanki sürekli yaz saati uygulaması var gibi bir sonuç doğmuş. (Yani bu durumda Solar Fire gibi astroloji programlarında seçeceğiniz time zone -3’tür)

7– 1978 tarihli boylam değişikliğinden sonra pratikte bir anlamda sürekli yaz saatine geçilmiş gibi olsa da,  31 Temmuz- 02 Ekim 1983 arasında iki ay boyunca ilave bir saat ileri uygulaması daha yapılmış. Bu konuyla ilgili bulabildiğim 30 Temmuz 1983 tarihli Resmi Gazete’nin en alt satırında kararın mükerrer sayıda ilan edildiğine dair bilgi var. (Ek 36) (Bu durumda, söz konusu iki aylık dönem için kullandığınız astroloji programında seçmeniz gereken zaman -4’tür)

8– 1984’te tekrar bir boylam değişikliği ve buna bağlı saat değişikliği yapılarak 31.10 1984  tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 01.11.1984’ten itibaren saatler bir saat geri alınarak yine 30 derece Doğu Boylamı referans alınmaya başlanmış. Yani Haziran 1978’den önceki gibi  -kış saati için-  GMT+2 saat dilimine geri dönülmüş.

Böylece yaz saati uygulamaları konusunda çok tartışmalı ve çok karışık bir dönem olan 1978-1984 arası tablo şu şekilde kesinleşmiştir:

– 02 Nisan 1978 saat 02.00’den itibaren sürekli olarak 1 saat ileri (GMT+3 saat dilimi)

– 31 Temmuz 1983 saat 02.00’den itibaren  (ilave olarak) 1 saat daha ileri uygulama (yani GMT+4 saat dilimi)

– 02 Ekim 1983 saat 02.00’den itibaren  1 saat  geri (Tekrar GMT+3 saat dilimi)

– 02 Ekim 1983 – 01.11.1984 arası sürekli 1 ileri saat uygulaması (yani GMT +3) devam etmiş.

– 01.11.1984 saat 02.00’dan itibaren saatler 1 saat geri alınarak, yine 30 derece Doğu Boylamı’na ve GMT+2 saat dilimine geçilmiş.

YAZ SAATİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE’DEKİ DURUM

EKLER

TÜRKİYE’DE YAZ SAATİ UYGULAMALARI EKLERİ

1940’lı Yıllar

Ek-1

Ek-2

Ek-3

Ek-4

Ek-5

Ek-5a

Ek-6

Ek-7

Ek-8

Ek-9

Ek-9a

Ek-10

Ek-10a

Ek-11

Ek-11a

Ek-12

Ek-12a

Ek-13

Ek-13a

Ek-14

1950’li Yıllar

Ek-15

Ek-15a

Ek-16

Ek-16a

Ek-17

Ek-17a

Ek-18

Ek-19

1960’lı Yıllar

Ek-20

Ek-21

Ek-22

Ek-23

Ek-24

Ek-25

Ek-26

Ek-27

Ek-28

1970’li Yıllar

Ek-29

Ek-30

Ek-31

Ek-32

Ek-33

Ek-33a

Ek-33b

Ek-34

Ek-34a

Ek-35

1980’li Yıllar

Ek-36

Ek-36a

Ek-36b

Ek-37

Ek-37a

Ek-38

Ek-39

Ek-39a

Ek-40

Ek-41

Ek-42

1990’lı Yıllar

Ek-43

Ek-44a

Ek-44b

Ek-45

Ek-46

Ek-47

Ek-47a

Ek-47b

Ek-48

Ek-49

Close