YENGEÇ’TE DOLUNAY

Bugün, 7 Ocak 2023’te, Yengeç’te yeni yılın ilk Dolunay’ı gerçekleşiyor. Bu Dolunay, iç dünya, özel hayat, duygusal ihtiyaçlar, güvenlik duygusu, ev, ebeveynler, aile, geçmiş ve geçmişten getirilen alışkanlıklar ile ilgili konuları vurgulayabilir. Ay Yengeç’te kendi yöneticiliğinde, güçlü konumda; dolayısıyla duygusal ihtiyaçları karşılamak, kendini ve etrafındakileri korumak, kollamak, şefkat göstermek ve duygusal tepkileri tanımak oldukça önem kazanıyor. Aynı gün Oğlak’ta geri hareketteki Merkür ve Güneş kavuşuyor; geniş bir orbla ise yanlarında Pluto var. Dolayısıyla, Merkür bu Dolunay’da oldukça etkili. Güneş-Merkür kavuşumu, tüm iletişim kanallarını ve becerilerini vurguluyor. Günlük trafiğin yoğunlaşmasıyla, birçok işle aynı anda meşgul olabiliriz. ‘Önemli’ veya bilgilendirici konuşmalar, toplantılar, mesajlar, eğitim faaliyetleri veya -özellikle Merkür’ün gerilediğini düşünürsek – bu Dolunay sürecinde geçmişten beri ya da bir süredir kafamızı karıştıran bazı konularla ilgili yeni bir ‘bilinç’ kazanmak, birçok konuya farklı çözümler getirmek ve kararlarımızı yeniden düşünmemizi sağlayacak gelişmeler yaşamak söz konusu olabilir. Zihinsel faaliyetlerimiz artacağından, sorunlara hızlı, etkin çözümler getirmek veya etkili konuşmalar yapmak kolaylaşabilir. Merkür’ün eşlik ettiği Dolunay’ın Yengeç-Oğlak aksında gerçekleştiğini düşünürsek, duyguların ve ‘sezgilerin’ mesajlarına kulak vermek veya özellikle duygusal ihtiyaçları (Yengeç’e özgü olarak) dikkate almak önem kazanabileceği gibi, kararlarımızı bir gerçeklik testinden geçirmek ve uzun vadede işimize yarayacak planlar yapmak da isteyebiliriz. Bu süreçte, özellikle fikirlerimiz sorgulandığında ya da onlara meydan okunduğunda, münakaşa etmekten veya her söyleneni üzerimize alınmaktan ziyade, karşımızdakini veya bir olayı doğru anlamak üzere sorular sormak ve ‘sorgulamak’ oldukça önemli.

Dolunay’a geniş bir orbla da olsa dahil olan Pluto, kararlılığa, azme, etkili stratejilere/planlamalara, düşünsel anlamda bir konuyu sondajlamaya (bir konunun aslını/gerçeği anlayana kadar deşmek-araştırmak), psikolojik kavrayışa, iç görüye ve ikna gücüne işaret ediyor. Yoğun dikkat, keskin bir algı, zihinsel disiplin veya kişisel irade gerektiren bir şeye odaklanmak kolaylaşabilir. Geçmişe yönelik değerlendirmeler yaptığımız veya kararlarımızı sorguladığımız bu dönemde, bazı mevzuları kararlılıkla ve ‘kökten’ çözme dürtüsü hissedebiliriz. Bazı durumlara bakış açımızın değiştiği veya bir takım konulara verdiğimiz değeri//önemi azaltan veya tamamen ‘yok eden’ gelişmeler yaşayabiliriz. Oğlak’taki bu kümeleşmenin düzenleyicisi Satürn Kova’da, ayrıca Balık’taki Neptün de, Yengeç’teki Ay’a üçgen açı, Oğlak’taki Güneş-Merkür kavuşumuna altmışlık açı yapıyor. Olayların görünür ve aşikar olduğu bir zamana işaret eden Dolunay, özellikle özel yaşam, kariyer ve yaşam hedefleri ile ilgili yaşadığımız bazı sorunları iyice belirginleştireceğinden, bu dönemde, ‘gözlemci’, objektif ve tarafsız bir yaklaşım işimize yarayabilir. Özellikle eskiden bu güne bizi sınırlayan/engelleyen koşullar veya insanlar ile ilgili olarak çok daha radikal ayarlamalar yapabilir veya kendi bağımsızlığımızı ve bireyliğimizi daha net ifade eden sınırlar koyabiliriz. Aşırı sertleştiğimizi veya duyarsızlaştığımızı düşündüğümüz noktalarda ise esnemek, koşullara/insanlara karşı daha ‘kabullenici’ bir yaklaşım geliştirmek ve akışa göre hareket etmek akıllıca olabilir.

Yengeç’teki Ay’ın Sabian sembolü cümlesi ise şu şekilde: Tohum büyüyerek bilgi ve hayat oluyor” Sembol, yeni fikirlerin olgunlaşması, hamilelik, çocuk yetiştirmek, bilgi hazinesi, bilgi ağacı, öğretmenlik, ustalık, üretkenlik ve aydınlanma ile ilgilidir. Bu sembol, tohum atmak (başlangıçlar), tohumun toprağın altında çatlaması için gereken karanlık süreç (hazırlanmak), topraktan çıkıp filiz vermek( gün ışığına çıkmak- uyanmak) ve büyümek (olgunlaşmak- kendini gerçekleştirmek) gibi aşamalardan bahseder.  Bu aşamalara benzer herhangi bir süreçteyseniz de, sizi sabırsızlığa ve dürtüselliğe karşı uyarır. Sembol, aslında bir şeyin tohumunu çoktan ektiğinizi söyler fakat uzunca bir süredir bu tohumu, emeğinizle ‘sulamanıza’  ve sabırla beklemenize rağmen tohum bir türlü baş göstermez. Fakat her tohumun kendine has bir büyüme süreci ve ihtiyaç duyduğu iklim/hava koşulları vardır. Sembol, böyle bir durumda, mevsimin ve koşulların değişmesiyle ortaya çıkan bir olaydan bahseder; toprağın altında, ‘gizliden gizliye’  süren bu faaliyetin sonucunda, uzun süredir beklediğiniz bir şey artık  gün ışığına çıkmak üzeredir. Bu aslında, zorlu ve karanlık bir yolculuktan sonra gelen ‘aydınlanma’ ile de ilgilidir. Diğer yandan, sembol, olgunlaşmak üzere olan bir şeyin habercisidir. Bu durum, sizin oldukça fedakarlık yaptığınız ve kendinizi adadığınız bir şeydir. Hatta bazen kendinize doğru işler veya doğru kişiler için mi özveride bulundum diye sorabilirsiniz. Sembolün mesajı, tohumda ne varsa onun ortaya çıkacağı, ağaçta onun görüneceğidir; dolayısıyla sembol acısıyla tatlısıyla size her şeyin ‘yerli yerinde’ olduğunu söyler ve sabırla beslediğiniz, yetiştirdiğiniz şeylerin meyvelerini yemek üzere olduğunuzu müjdeler…

Astroloji Dergisi/Gözde Kara

Kaynaklar:

*Astroloji Dersleri, Barış İlhan

*https://sabiansymbols.com/

Close