10 Ekim, Venüs-Satürn Karşıtlığı

Uzun süredir Aslan burcunda bulunan Venüs, dün Başak burcuna geçti ve bugün geri giden Satürn ile karşı karşıya geliyor. Başak burcundaki Venüs düşük olduğu için sevgiyi doğal, akıcı, kabullenici biçimde ifade etmek güçleşebilir. İlişki kurma biçimi gerçekçi, temkinli ve işlevselliği öne alan bir tarzda olabilir. Satürn Balık’ta ise bilinçli aklın isteklerini bırakmak söz konusudur. Hayatın belki hüzünlü ve kabullenilmesi zor, yadsınamaz kaosu karşısında, çaresizliğe rağmen çabalamayı ve evrenin işleyişine güvenmeyi talep eder. Şimdi bunun karşısına geçen Başak’taki Venüs ile belki de kusurlardan ayrıştırarak karşıtlıkları uzlaştırmanın olamayacağı gerçeği ile yüzleşilebilir. Bilinçli akla göre hayatın yerine göre kusurlu işleyişini, olduğu gibi kabullenip sevebilmek için çaba göstermemiz gerekebilir. Dikenler batsa bile gülü olduğu haliyle kusurlu addetmeden, dikenlerinden kurtulmaya çalışmadan sevebilmek, merhamet ve şefkat göstermek için çabalamak gerekebilir. Bu karşıtlık sürecinde sevgiyi ve uyumu yaratmak için işlevselliği ortaya koymak, faydalı/faydasız arasında bir ayrıştırma yapmak, pratik, yarar sağlayacak çözümlere yönelmek, barışı çekmek için yetersiz kalabilir. Bu durum çaresizliğe, yalnızlık hissine yol açabilir. Ancak barışı yeşertmek için her şeye rağmen çaba göstermek yine de bu açıya verilebilecek olumlu bir yanıt olabilir.

Venüs Başak’tayken, Satürn Balık gibi akışkan bir yapı karşısında ayrıştırma yapmak kolay olmayabilir. Bu anlamda verimli/verimsiz, faydalı/faydasız, işe yarar/yaramaz arasındaki sınırlar akışkanlaşabilir. Venüs Başak’ın karşıtlıkları bir araya getirip düzen sağlamak için kullanabileceği bu tanımlar yetersiz kalabilir. Uyumu ve ahengi yaratmak, karşıtlıkları uzlaştırmak için Venüs Başak’ın metodik şekilde parçaları bir araya getirme çabası düzenin bir türlü sağlanamadığı hüzünlü bir tabloya benzetilebilir. Oysa sorumluluk alınırsa, eldeki parçalarla, yetersiz ve belki kusurlu bile olsa bir uyum yaratmak için çaba gösterilebilirse sade fakat kalıcı ve gerçek bir sanat eseri çıkarmak mümkün olabilir.

Astroloji Dergisi/Yazan: Deniz Bayraktar Bural

İllüstrasyon: Adrienne Rozzi

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close