8. Ev

“Ölümün ruhunu gerçekten kavrayabilmek istiyorsanız,

kalbinizi tam anlamıyla hayatın gövdesine açın.

Çünkü, hayat ve ölüm, tıpkı nehir ile deniz gibi, Bir’dir.”

– Halil Cibran

Geleneksel İsmi: Ölüm Evi

İlişkili Burç: Akrep

İlişkili Gezegen: Pluto, Mars

Sınıflandırması: Su, halef, dişil

Karşıtı : 2. ev

Yönü: Batı-Güneybatı

Anahtar Kelimeler: Ölüm ve sonrası, okült, krizler, derin dönüşümler, yeniden doğma yeteneği, psikoloji, terapi, arıtmak, örtülü ve derin olan her şey, sırlar, tabular, dedektiflik, ruhun varlıkları, en derin cinsel deneyimler, miras, vergi, sigorta, borçlar, paylaşılan kaynaklar, eşinizin veya ortağınızın varlıkları ve paraları, ortak paralar, başkalarının değerleri, kaynakların veya enerjilerin ortak potada toplanması. Primal dürtüler, hayvani yönümüz. Klasik astrolojiye göre yeraltına giriş kapısı.

2. ev benim paramı, benim değerlerimi gösterirken, tam karşısındaki 8. ev bizim paramızı, bizim değerlerimizi gösterir. 7. evde ortaklık kurulmuş, taahhüt gerçekleşmiş, 8. evde kaynaklar birleştirilmiştir. Eşin kazandığı para, ortaklıkta kazanılan para söz konusudur. Ancak konu sadece para değildir, bizim diğerleriyle nasıl bütünleştiğimizdir. Sen şunu önemsiyorsun, ben bunu, nasıl bir ortak nokta bulabiliriz? sorusu gündemdedir. Burada değerler devreye girer. Güç savaşları bu evde temsil edilir. Seks, bir insanın diğeriyle bütünleşmesi, orgazm esnasında ölüme benzetilebilecek bir bilinç kaybının yaşanması anlamıyla bu evin kapsamındadır.

Ölüm 8. evin konusudur. Bu, hayatın sona ermesi olabileceği gibi, insanın kendini dönüştürmesi, yeniden doğması da olabilir. Evlilik, ortaklık gibi yakın ilişkiler insanların değişmesine neden olur. Ben olarak sürdürülen yaşamdan, biz olarak sürdürülen yaşama geçilmiştir. Bir anlamda yeniden doğulmuştur. Ayrıca sevdiğimiz kişilerin ölmesi, onları yitirmek de bizim değişmemize neden olur. Belki içimizde bir şeyleri öldürür, yeniden doğarız. Kendimizi yeniden yaratırız.

8. evdeki yaratıcılık çok önemlidir. Yaratıcılık bir çok kaynakta 5. evin konusu olarak görülmekle beraber, 8. evde yoktan var etmek, yıkmak, yeniden yapmak güdüsü vardır (büyücülük). 5. evde daha ziyade hobi niteliğinde bir yaratıcılıktan söz edilmektedir. 8. evde ise yaratmak zorunludur. İçgüdüsel bir yıkma, yeniden yapma isteği söz konusudur.

Psikolojik astroloji, 8.evi, içsel dönüşüm ve büyüme evi olarak nitelendirir. Onun ilgi alanı, büyümenin önünde duran engelleyici faktörlerin temizlenmesidir. Gerçek dönüşüm, bu evle ilgili dersler uygun biçimde hazmedildikten sonra ortaya çıkan yaratıcılık patlamasının ardından gelecektir.

Kendine özgü mizaçları, değer yargıları, kaynakları, ihtiyaçları ve biyolojik saatleri olan iki farklı insanın, kaynaşma noktasında yaşayacakları deneyimleri açıklar. Başka bir insanın iç dünyasının derinlikleriyle bağlantı kurmak, bir tür ölümü gerektirir. Çünkü kendi egomuzun peşini bırakıp, sıkı bir özdeşlik kurarız. Seks ve yakınlık yoluyla, normal olarak kendimize kapalı yönlerimizle karşılaşır, kendi iç dünyamızı paylaşırız. Kendimizi aşıp başka bir özle bir-olma halini deneyimleriz. Başarı için, egomuzun sınırlarını kırıp peşini bırakmaya gönüllü olmak anahtardır. İlişkiler, değişimin katalizörleri olduğundan, 8.evdeki enerjiler, çocukluktaki veya sonrasındaki ilişkilerden kaynaklanan sorunları yüzeye çıkartır, temizler ve dönüştürür. 8.evdeki deneyimler vasıtasıyla, kendi karanlıklarımızla yüzleşir, çözümlenmemiş akıldışı korkularımızın, bizi engelleyici ve artık kurtulmamız gereken davranışlarımızın farkına varırız.

Eğer, 8.evin konularında başarısız olursak, o zaman, yine bu evdeki yerleşimlere başvurarak, ayrılma seçeneklerini değerlendirmeye yöneliriz. Buradaki burçlar ve gezegenler, bir kaybın nasıl kabul edildiğini belirler. Zorlu görünümler travmatik ayrılmalar ve problemli boşanma anlaşmaları konusunda uyarır. Bu durumda muharebe mahkeme salonuna taşınacaktır.

Yılların bize kattığı olgunluk ve bilgelikle, bu geçmiş kalıntıların bazılarını temizleyebiliriz. Armağanımız, kendimizi daha iyi tanımak, içimizdeki karanlıkla ayıdınlığı, iyi ile kötüyü bütünlemek, gereksiz yükleri geride bırakmaktır.

8.evin bir çok etiketi vardır, çoğunlukla, ‘Başkalarının Kaynakları’nı gösteren ev olarak nitelenir. Bu evdeki burçlar ve gezegenler, evlilik, iş ortaklıkları veya veraset konularındaki mali portremizi açıklarlar. Örneğin, Jüpiter, varlıklı bir kişiyle evliliğe, yüklü bir miras almaya, vergi müfettişlerinden kolaylıkla sıyrılmaya ve/veya yararlı iş ortaklıkları oluşturmaya işaret edebilir. Olumsuz görünüme sahip bir Satürn ise, evliliği izleyen gün eşin iflasına, yakın akrabaların borçlarını ödemek zorunda kalmaya, vergi müfettişleri tarafından titizlikle soruşturulmaya ya da yanlış iş ortakları seçmeye delalet edebilir. 8.evinde çok sayıda gezegen bulunan bir kişi, bankerlik, borsacılık, yatırım uzmanlığı, muhasebecilik gibi, başkalarının paralarıyla ilgili alanlarda kariyer yapabilir.

8. ev, ezoterik filozofların astral düzey dediği alanla ilişkilerimizi de gösterir. Bu evdeki burç ve gezegenler, astral düzeyde mevcut bizim en duyarlı olduğumuz enerji türlerine işaret eder. 8.evinde Mars olan kişi atmosferdeki öfkeyi kolaylıkla alırken, Venüs olan kişi sevgiyi hissedecektir. 8.ev, bir su evi olduğu için psişik enerjileri ve okült deneyimleri temsil etmekte, görünmeyene, varoluşun yüzeysel seviyesinin altında bulunana olan ilgi düzeyimizi göstermektedir.

Fiziksel ölümle ilgili bilgileri yine 8.ev verir:  Satürn, ölüm ve dönüşüm korkusu ve görünenin ötesinden korkmak anlamına gelebilir. Neptün, uyuşturucu, alkol, zehirlenme veya boğulma sonucu ölüme işaret edebilir. Uranüs, oldukça ani bir ölümü ifade edebilir.

Bununla beraber, bir yaşam süresi içinde bir çok psikolojik ölüm deneyimleyebiliriz. Bir eşin, sevgilinin veya iş ortağının kaybının ardından farkındalık artışı sonucu eski yaşam biçimini ve alışkanlıkları bırakma bu tür psikolojik ölüm deneyimleridir. Ölüm, doğada devam eden bir süreçtir. Bir biçim ölür, sonra, bir başka biçime dönüşmüş olarak yeniden ortaya çıkar. Herhangi bir seviyede, 8.ev travmalarından sağ çıkan biri bilir ki, ölüm yeniden doğuş için bir gerekliliktir. Bu gerçeği anladığımızda, yenilerine yer açmak üzere eski, artık işlevini tamamlamış yapıları yıkmak için daha aktif bir rol üstlenebiliriz.

Yoğun bir 8.ev vurgusu olan bireyler, hayatı, bir çok farklı bölümü (veya sahnesi) olan bir kitap ya da oyun gibi deneyimlerler.

Başarılı Uygulamaları: Hayatın doğal döngülerini, ölümü kabullenmek ve bu gerçeği günlük yaşamla kaynaştırmak, bilincin ölümsüzlüğünü sezmek, mantıkdışı duyguları kabullenip tanımak, sağlıklı, spontan, akıcı cinsellik.

Başarısız Uygulamaları: Ölçüsüz bir ölüm korkusu, ölümü inkar etmek, dönüşüme direnç, içgüdülerin inkarı, teslim olamamak, cinselliğin bloke edilmesi, cinsel saplantılar, dini, okült ve mistik duyguları katı bir şekilde reddetmek.

8. ev aynı zamanda çeşitli astroloji okullarına ve yaşam alanlarına göre bazı farklı temalara işaret edebilir. Bunlardan bazıları aşağıda  belirtilmiştir:

Klasik Astroloji’de:

Bu evdeki Ay, gece haritaları için son derece olumludur. Çünkü gecesel nitelikleri vurgular.(Firmicus)

Harcamalar, sefalet. (Al-Biruni)

Merhumun varlıkları, son sözleri, kimlerin mirasçı olacakları, hizmetçilerin mirastan alacakları pay, kadının (eşin) drahoması, ölümün şekli ve niteliği, düellolarda muhalifin yedeği, zihnin korku ve kederleri… Yükselen’e açı yapmadığı ve Alçalan’a yöneldiği için kişisel gücün kaybının simgesel bir ifadesi. Akrep ve Satürn yönetici. (Lilly)

Beklenmeyen miras, vasiyetler, bir eş veya ortağa ait para, mali yükümlülükler, borçlar, borç verilen para, vergiler, krediler, kayıplar. Kredi alırken en uygun zamanı belirlemek için, 2.evin yöneticisine bakılmalıdır. Güçlü ve olumlu konumda olması gerekir. Güçlü bir 8.ev yöneticisi daha çok borç verenin lehine bir duruma işaret eder. Babadan gelen varlık ve mirası 4.ev de gösterir. (Houlding)

Medikal Astroloji’de:

Üreme organlarını, ayrıca safra kesesini, böbrekleri, mesaneyi ve idrar yollarını, kasık bölgesini yönetir.

Basur, mesane ve böbrek taşları, organ fıtıkları bu evle ilgili hastalıklardır. Zehirlenmeler yine bu evin konusudur.

Saat Astrolojisi’nde:  

Danışanı temsil eder. Eşin veya ortağın mali durumunu, ölüm, kayıp, endişe ve korku getiren konuları açıklar.

Dünyasal Astroloji’de:

Ülkenin borçlarını, vergi tahsildarlarını,  savaş veya doğal afetlerle tehlikeye maruz kalmasını, düşmanların kaynaklarını, yabancı ülkelerle mali ilişkilerini, ölüm oranlarını, ölümle ve ölenlerle ilgili prosedürlerini ve diğer bilgileri açıklar.

Bu evdeki Mars, yangınlar, kaza ve suçlar nedeniyle ortaya çıkan bir çok ani ve feci ölümleri gösterebilir. Askerlik, deniz kuvvetleri, tıp, demir-çelik endüstrisi ve yangınla ilgili ticari faaliyet alanlarında çalışan tanınmış insanların ölümüne işaret edebilir. (Raphael)

Hukuk Davalarında ve Uzlaşmazlıklarda:

Davalının yandaşlarını, arkadaşlarını ve yardımcılarını temsil eder.

Ticarette: Satıcının veya birlikte iş yaptığı kişinin mali durumunu temsil eder.

Çeşitli Olaylarda:

Suç vakalarında dedektifleri, cinayet olaylarında kurbanı gösterir. Eğer olayı başlatanın yönetici gezegeni 8.evdeyse, bu kişi işin sonunu görecek kadar yaşamayabilir. (Watters)

Yorumda Dikkat Edilmesi Gerekenler: 

8.evi kesen burç

8.evin içindeki gezegenler, bunların açıları

7.evin  son 5 derecesindeki gezegenler

8.evin yöneticisinin burç ve ev konumu

8.evin yöneticisinin açıları

Evlerdeki yolculuğumuz kaldığımız yerden devam edecek … 

Derleyen: Serap Rumelili Öcalan 

Kaynaklar:

Banzhaff & Haebler. Astrolojinin Anahtar Sözcükleri. İlhan, İstanbul 1999.

Forrest, Steven. İçinizdeki Gökyüzü. İlhan, İstanbul 1997.

Houlding, Deborah. The Houses: Temples of the Sky.Midheaven Books, 1999.

İlhan, Barış, Astrolojide Yetişkinlerin Buluğ Çağı, İlhan, İstanbul, 1997

İlhan, Barış. Astroloji Dersleri. İlhan, İstanbul 2004.

Lilly, William. An Introduction To Astrology. Zadkiel, London 1862.

Sasportas, Howard. The Twelve Houses. Thorsons, London 1998.

Close