Gezegensel Modellere Giriş

Yazan: Gary Christen

Son sayımızda, astrolojinin yirminci yüzyılın başında yeniden canlandırılmasını ve özellikle Alman astrolog Alfred Witte’nin etkisini tartıştım. Witte’nin modern astrolojiye en büyük katkısı, çeşitli teknikleri yöneten ve bunları modern terminoloji ile ifade eden temel teorileri keşfetme ve ifade etme süreci olan gerçekten sistematik bir düşünce sürecidir. Bu fikirlerin etki alanı çok geniştir ve bunları içeren düşünce süreci son derece özgürleştiricidir.

Önümüzdeki birkaç makalede, Witte’nin gözlemlerinin merkezi özelliklerinden birine,
onun “gezegensel modeller” adını verdiği – bir doğum haritasını oluşturan parçaların
geometrisine- odaklanacağız. Gezegensel modelleri anlamak için, ilk önce orta noktaların ne olduğunu anlamalıyız ve bu oldukça kolaydır. İki gezegeniniz arasında bunlara eşit mesafede duran bir diğer gezegeniniz olduğunda, dolu (meskun) bir orta noktanız vardır. Aşağıda Şekil 1’de, Güneş, Mars ve Jüpiter’in orta noktasındadır.

Şekil 1’in altında, “Sp” olarak işaretlenmiş bir noktayı da göreceksiniz. “Sp” olarak işaretledik çünkü o “bir hassas noktadır (sensitive point)” – bir gezegen ilerleyip onu işgalettiğinde (doldurduğunda) anlamlı olabilecek boş bir noktadır. Hassastır, çünkü Mars’la Jüpiter arasında bir orta noktadır.

Bu orta nokta “modelini” yorumlamak basit ve kolay başlar. Örnekte, Güneş Mars’la Jüpiter’in enerjilerinin birleşimini temsil eden bir noktayı doldurur. Mars’ın bir anlamının “enerji” ve Jüpiter’in bir anlamının “başarı” olduğunu düşünürsek, Mars ve Jüpiter birleşiminin yorumlarından biri “başarılı enerji” olabilir. Güneş’in onların tam orta noktasında bulunması, bu “başarılı enerjiyi” Güneş’in temel yorumlarından birine odaklar. Örneğin, Güneş’i “irade” olarak yorumladığımızda, bu resim, hayatta başarılı olmak için motivasyon, enerji ve iradeye sahip birine işaret edebilir. Güneş aynı zamanda “fiziksel bedeni” de ifade edebilir ve bir atlet söz konusu olduğunda, bu model, yarışmalar kazanmak için tasarlanmış başarılı, enerjik bir vücuda sahip bir kişiyi tarif edebilir. Orta nokta ekseninin daha sonra tetiklenmesi de kazanma olayının kendisini gösterebilir.


Bunlar basit, iki boyutlu yorumlardır, ancak gezegenlerin simetrik dizilimini okuma ve
oradan bilgi elde etmenin bir yolunu göstermeye hizmet ederler. Modelin içeriğine bağlı olarak, diğer yorumlar mümkündür. Güneş yücelmiş mi? Haritada Jüpiter yükseliyor mu? Mars hangi açıları yapıyor? Ayrıca, evlere, geri hareket eden gezegenlere ve daha fazlasına bakabilirsiniz. Bu tür ilave değerlendirmelerin yapılması, gezegensel modelleri bir bağlam içine sokar ve bir dizi olası anlamdan seçim yapmanıza yardımcı olur. Ancak, basit göstergemizde şu kadarı kesindir: Güneş, Mars’la Jüpiter arasındadır ve Mars-Jüpiter enerjisini ifade eder. Bu gezegenler arasında herhangi bir açı olmasa bile, Güneş’in eylemleri, Mars ve Jüpiter’le olan simetrik etkileşim sayesinde büyük ölçüde değişir. Bir orta nokta dolu veya boş olabilir, ancak burası her zaman hassas bir noktadır. Bu hassasiyet çeşitli yollarla, bir transit, progres veya ilerletme (directed) veya bir başkasının haritasındaki bir unsur ile tetiklenebilir. En yaygını, tabi ki, olay haritalarının ve diğer statik haritaların etkisidir.

Gerçekten de, liste sonsuzdur. Dikkate alınması gerekli tüm bu etkenlerle, şimdi nelere
bakacağınızı, neleri arayacağınızı ve farklı etkenlerin önemini değerlendirmek için bir çeşit hiyerarşi olup olmadığını merak ediyor olabilirsiniz. Korkmayın- tüm bu sorulara ilişkin rehberlere gelecek makalelerde yer verilecektir.


Yukarıdaki resimde, Mars’la Jüpiter’in orta noktasında Güneş bulunmaktadır. Bu orta
nokta Güneş (veya başka bir unsur) tarafından doldurulmasaydı, haritada daha gizil, uyur bir “aks” olacaktı. Orta noktada Güneş gibi etkenler durduğunda, bu nokta doldurulmuş/tamamlanmış kabul edilir. Bir orta nokta birbirine zıt olan 2 hassas noktaya sahiptir ve bu noktaların bağlantısı bir aks olarak adlandırılır. Bir çok orta nokta, ortak bir aksı paylaşabilir ve bunu yaptıklarında, biz onları da doldurulmuş/tamamlanmış gezegen modelleri olarak adlandırırız. Şekil 2’ye bakınız.

Yukarıda Şekil 2’de, Mars’la Jüpiter, Ay’la Merkür ile bir orta nokta aksını paylaşmaktadır. Buna göre, yorumumuz, bu dört faktörü de içerecek şekilde değişir. Ay’la Merkür’ü birçok şeyi ifade etmek için yorumlayabiliriz, örneğin “topluluk önünde konuşma”, “duygusal iletişim” veya “duygular hakkındaki düşünceler”, hatta “genç bir kız”. Bir çok olasılık var ve hatta Mars-Jüpiter orta noktası ile Ay-Merkür orta noktasını birleştirdiğimizde daha da fazlası var. Çeşitli olası yorumlar mümkün, ama tüm bunlar ilgili temaların etrafında dönüyorlar. Karmaşık yorumlarımız basit fikirlerden oluşturulabilir. İçeriğe bağlı olarak, yukarıdaki Mars-Jüpiter, Ay-Merkür kombinasyonunu “topluluk önünde konuşma başarısı”, “kişinin duygularını başarıyla ifade etme yeteneği”, “yüksek oranda yüklü duygusal düşünceler” veya “başarılı, atletik bir genç kız” olarak yorumlayabiliriz. İnsanların ve olayların bu türden gezegensel modellerle gözlemlenmesi sizin çıkarımlarınızı doğrulayacaktır.

Geçen ay Witte’nin hocası Karl Brandler-Pracht’ın Arap noktalarına verdiği önemden bahsettim. Bir Arap noktası, gerçekten de bir tür gezegensel modeldir.

Nedenini görmek için, en çok kullanılan Arap noktası olan Şans Noktası’na bakalım. Muhtemelen bildiğiniz gibi, gündüz haritası için Şans Noktası formülü: (Yükselen (Asc) + Ay – Güneş = Şans Noktası) şeklindedir. Örneğin, Asc’nin 25 derece Koç, Ay’ın 5 derece Koç ve Güneş’in de 10 derece Koç olduğunu varsayalım. 25 + 5 – 10 = 20 olduğu için Şans Noktası 20 derece Koç olacaktır.

Bu dört noktayı, Şekil 3’teki gibi bir çark üzerine çizdiğinizde, aslında gezegensel birmodelin oluştuğunu göreceksiniz.

Temelde, Asc ve Ay’ın orta noktasına bakıyoruz. Bu orta noktadan Güneş’e olan mesafeyi alıp onu orta nokta aksının karşıt tarafına eklemek bize Şans Noktasının konumunu veriyor. Bu nokta, natal, ilerletme veya bir transit faktörü ya da başka bir haritanın unsurları tarafından doldurulabilir veya tamamen boş olabilir. Eğer doluysa, o zaman Şans Noktası’nın anlamı, onu dolduran bu belirli faktörle ifade edilir. Şans Noktası dolu değilse o, bir eve ve burca düşen, kişi için anlamı önemli olan hassas bir nokta olarak kalır.

Şekil 3’te, bu üç gezegen simetrisinin yarattığı 2 olası hassas pozisyon vardır. İlk hassas nokta Şans Noktasıdır. İkincisi, Güneş’le Şans Noktası’nın orta noktası ile aynı aksı paylaşan Yükselenle Ay’ın orta noktasıdır. Eğer Şans Noktası doluysa, Yükselenle Ay’ın orta nokta aksı çok güçlü olur, çünkü o Güneş’i bir başka unsura bağlayacak ve her şey aynı aks üzerinde olacaktır. Eğer Şans Noktası boşsa, o zaman Yükselenle Ay’ın orta noktası paylaşılmayacak ve haritada daha az etkili olacaktır.

Eğer bu gezegensel modelin yarattığı 2 hassas pozisyonu (bu makalenin başlarında bahsedilen fikirleri kullanarak) betimleyecek olursak, Şans Noktası gibi simetrik modellerin haritada neden bu kadar güçlü/etkili oldukları anlaşılır. Yükselenle Ay’ın birleşimi, yaşamın iki ana alanını birleştirir: kişinin dünyaya bakış açısı ve duygusal anlamda kendini ifade ediş biçimi. Bu ana faktörleri “kişisel noktalar” olarak adlandırırız, çünkü onlar benliğin gelişimine ve tezahürüne sıkı sıkıya bağlıdırlar.

Yükselenle Ay’ın birleşimine “Kişinin çevresiyle içgüdüsel veya duygusal bağlantısı” veya “kişinin yaşıtları arasındaki popülaritesi” veya “kişinin hissiyatının başkaları üzerindeki etkisi” diyebiliriz. Yine, benliğin temel sembollerinden bahsediyoruz ve bunun anlamları derin ve geniş kapsamlıdır. Güneş’in etkisini de ekleyerek, öznenin fiziksel durumunu, ruhunu ve iradesini açıklarız. Şans Noktası’nın, “ruhun fiziksel tezahürünün başkalarını etkilediği yer” olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir yorum, “ruhun ve nefsin bir yerde bağlantı bulduğu yer” olabilir. Başka bir görüş, “kişinin, başkaları ile bağlantı kurarak veya bir mekan aracılığıyla popüler şekilde ifade bulma isteğini” gösterir. Tam yorumu ne olursa olsun, Şans Noktası kişinin temel karakterinin esas işaretçisi olarak çok güçlüdür. Bu nedenle, kişinin “talihinde” büyük bir etkisi vardır.

Hassas nokta olarak Şans Noktası’nın bir gezegen tarafından doldurulması yoruma/anlama eklenir. Eğer kişinin Saturn’ü Şans Noktasıyla kavuşum halindeyse, Güneş-Satürn orta noktası da aynı aksı Asc-Ay orta noktasıyla paylaşmaktadır. İlgili tüm noktalar için anahtar kelimeleri kullanarak, kişinin kısıtlandığını ve başkalarıyla esaslı duygusal bağlar kurmakta engeller yaşadığını söyleyebiliriz. Ne yazık ki, bu muhtemelen kişinin talihini zorlaştırır. Öte yandan, Jüpiter aynı pozisyonda olduğunda, kişinin kendi ruhunu fiziksel ve ruhsal olarak başarılı bir şekilde ifade edebileceğini veya ötekiler arasında popülerlik kazanabileceğini söyleyebiliriz. Kesinlikle, iyi bir talih!

Türkçesi: Pınar Uyar

Copyright 2004, Astrolabe, Inc.

https://alabe.com/symast2.html

Close