Mars-Neptün Karşıtlığı

Başak burcunda ilerleyen Mars, 22 Ağustos’ta Neptün’ün karşısına geçti. Mars Başak burcundayken harekete geçme biçimi, mücadele tarzı işlevsellik üstüne olabilir. Enerji, optimum ve verimli bir tarzda, boşa harcanmadan kullanılır. Ancak Neptün’ün etkisiyle şimdi bu enerjinin düzeni sağlamaya yönelik etkisi dağılabilir, bozulabilir. Mars aynı zamanda belayı def etme gücünü de ifade ettiği için, Neptün ile bu etki zayıflayabilir. Dolayısıyla aksaklıkları düzeltmek üzere harekete geçmek kolay olmayabilir. Kaosa karşı düzeni sağlamak/sağlayamamak, kabullenmek/kabullenememek ile sınanmak söz konusu olabilir. Ne kadar sistematik harekete geçilirse geçilsin düzenin sağlanamayacağı durumlarla karşı karşıya kalınabilir veya bir takım yanılsamalar karşısında verimli olacak şekilde harekete geçmek zorlaşabilir. Ne olduğu bilinemeyen, belki de aslında var olmayan fakat zayıflık ve çaresizlik duygusu ile mücadele etmeyi zorlaştıran durumlarla karşılaşılabilir. Oysa bilinmeyenle yüzleşildiğinde mücadele etmek için her zaman pratik, çözüme yönelik hareket etmek gerekli olmayabilir çünkü bir sis bulutu ile karşılaşıldığında, faydalı ile faydasızı birbirinden ayırmak zorlaşır. Bu durum motivasyonun bozulmasına, enerjinin verimli kullanılamamasına sebep olabilir. Dolayısıyla belki sadece an’ı kurtaracak pratik çözümlerle harekete geçmekle yetinmek gerekebilir. Belirsizliğin, bilinmezliğin hayatın parçası olduğu kabul edilebilirse; harekete geçme tarzı, kaosa meydan okumak üzere düzen kurmak yerine; kaosu kabullenerek şartlar elverdiğince bir düzen kurmaya yönelik olabilir. Bu sayede, kabulleniciliği elden bırakmadan aksaklıklar düzeltilebilir. Ne olduğu anlaşılamayan durumlar karşısında hemen mücadeleye soyunmak yerine, sadece burnumuzun ucunda duran işleri halletmek üzere harekete geçmek yararlı olabilir. Böylece enerji bozulup dağılmadan kullanılabilir. Özveri gerektiren durumlar karşısında ne olursa olsun kendi planımızı, düzenimizi dayatmak ise enerjinin dağılmasına sebep olabilir.

Astroloji Dergisi/Yazan: Deniz Bayraktar Bural

Tablo: Sea Oats-Barbara Miller

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close