Merkür Uranüs Karesi – 22 Şubat 2023

Bugün Kova’daki Merkür ile Boğa’daki Uranüs arasında gerilimli bir kare açı gerçekleşiyor. Önümüzdeki birkaç günlük süreçte düşünce ve iletişim tarzı ile bireyleşme arasında çatışma yaşanabilir. İletişimde acelecilik ve gerilim baskın olabilir.

Bu kare açı süresince teorik akıl ile uygulamacı bir bireyleşme süreci çatışır. Maddi dünyada kendine özgü yöntemlerle bir istikrar ve verimlilik modeli kurma çabası, uygulamadan uzak teorilerle ve ütopik bir bakış açısıyla anlamsızlaşır. Somut dünyada pratiğe geçmek aşırı soyut düşünme nedeniyle zorlaşır. İki gezegen de sabit burçlarda bulunduğundan burada en büyük tehlike inatçılık ve sabit fikirliliktir. Kişi haksız olduğunu bile bile kendi fikrinde ısrar eder. Fikrinden vazgeçmeme ve değişime direnç gözlemlenir. Bu durumda değişime katkı sağlanamaz ve fiziki dünyada dahice çözümler açığa çıkamaz. Kendimize yeten, kimseye ihtiyacımız olmayan, güvenliğe almış olduğumuz bireyliğimiz tehdit altına girer. Topluluk içinde ait hissetmek ve diğer insanlar gibi olmak için boyun eğmenin, tuhaf görünmemek adına kendimize özgü düşünceleri bastırmanın bireyliğin gelişim ve güvenliğini engellemesi söz konusu olabilir. “Ben herkesten farklıyım” olgusu, entelektüel ukalalığı, küstahlığı ve herkesten kopuk isyankâr tavırları açığa çıkarabilir. Sırf farklı olmak için her şeye muhalefet edilebilir, her şeye karşı çıkılabilir. Bu durum diğerlerinin özgürlüklerini, özgün değerlerini tehdit etiğinde dirençli bir isyana neden olabilir. Bilinen- garanti görülen modellere, denenmiş olan şeylere, geleneksel olana karşı çıkma, ancak yerine herhangi bir alternatif koyamamaktan doğan bir karmaşa yaşayabilir ya da sırf isyan etmek için tüm fikirleri reddetme eğiliminde olabiliriz. Herkesin kendi farklılıklarını ifade edebileceği ve farklılığıyla var olabileceği mümkünken tüm değerleri yıkmak sonucunda ortada hiçbir değer bırakmamak ve bundan ötürü gerçek anlamda birey olamamak söz konusu olabilir.

Bu süreçte zihnin karmaşık, uygulanamaz ve çılgınca fikirler üretmesine karşın temkinli olmak gerekir. Toplumdaki herkesin bireysel düşünce özgürlüğünü vurgulayan, dolayısıyla kendinden farklı düşünen herkesi duymaya hazır bir bakış açısı, geleneksel bir isyan modelinin ve değişime başkaldıran bir anlayışın önüne geçebilir. Kişisel anlamda, kendi bireyliğimizi ve kendimize özgü yönleri sağlıklı bir biçimde ifade ederek insanlığın faydasına ilerici, yenilikçi, özgün fikirlerin açığa çıkacağı bir süreç deneyimleyebiliriz. Bilinen modellerden farklı ve yeteneklerimize uygun iletişim becerilerine sahip çıkarak, kendimize özgü bir verimlilik modeli oluşturabilir ve bu şekilde fiziki dünyada sağlam temelli, somut bir bireyliği gerçekleştirebiliriz. Sinirsel gerginliğin artacağı bu günlerde kazalara karşı dikkatli olmak yerinde olur. Stres kontrolü ve zihni sakinleştirme yöntemleri faydalı olacaktır.

Astroloji Dergisi/ Yazan: Hülya ÇELEBİ

.

Tablo: Steampunk author by John Blumen | Arte steampunk, Arte surrealista, Producción artística

.

Kaynakça: Banzhaf, Hajo ve Haebler, Anna, Astrolojinin Anahtar Sözcükleri, İlhan Yayınevi, 1999

İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close