21 Aralık Venüs-Uranüs Karşıtlığı

Venüs zararda olduğu Akrep’te yolculuğuna devam ederken bugün, Boğa burcunda geri giden Uranüs’ün tam karşısına geçiyor. Venüs aynı zamanda Uranüs’ün de düzenleyicisi. Boğa’daki Uranüs yerleşik değerlere karşı çıkarken, yerine kendine has bir şey koyulamazsa kendine özgü değerlere sahip çıkıp bireyliği ortaya koymak yerine mevcut tüm değerler toptan reddedilebilir. Peki Venüs bu durumdan nasıl etkilenebilir? Venüs Akrep’te kaynaşma ve bütünleşmeye arzu duyuyor. Üstelik düzenleyicisi Mars Yay’da. Yoğun ve derin, manipülatif, kontrolcü ve zorlayıcı bir şekilde bağ kurarken fanatik ve kibirli hareket edebilir. Uranüs’ün etkisiyle beklenmedik, şok edici, sıra dışı, alışılmadık durumlar ile karşı karşıya kalınabilir. Kontrolcü bir kaynaşma ve bütünleşme arzusu, özgürlüğü tehdit olarak görülebilir. Sahiplenilmeyen/isyan edilen/reddedilen değerler nedeniyle, sevgiyi duyumsanmayabilir, tatmin olmaya yetmeyebilir çünkü kurulması muhtemel herhangi bir bağ, bireyliğe ket vuracakmış gibi düşünülebilir, işbirliğine karşı başkaldırı söz konusu olabilir. Diğer yandan, sevgiyi alabilmek için aniden bağlanarak ilişkiye ölümüne tutunulabilir ve acı verse bile bireyliğin ifade bulmayacağı ilişki modellerine boyun eğilebilir. Bir özgürlük çatışması ile karşı karşıya kalınabilir. Bu durumda ani kopuşlar olabilir. Her türlü değer sistemine isyan ve bozgunculuk barışa zarar verilebilir. Ani, beklenmedik değişimler uyumu bozabilir. Venüs Akrep’in bütünleşme arzusuyla karşıdakini kontrol etmeyi bırakması, kaybetmeyi göze alması, sahtelikten sıyrılıp gerçek olan ne ise onu kabullenmesi gerekir. Kendi çıplak gerçeği ile yüzleşip, zayıflıkların derinine inildiğinde kendi içindeki karşıtlıkları uzlaştırabilir ve böylece karşısındaki ile daha gerçek ve derin bir bağ kurabilir. Venüs-Uranüs karşıtlığına verilebilecek olumlu yanıt şöyle olabilir: Kendine özgü değerlere sahip çıkıldığında, aynı şekilde karşıdakinin de özgünlüğüne, bağımsızlığına, değerlerine sahip çıkmasını kabul edebildiğinde, herkesin kendi arzusuyla kaynaklarını birleştireceği, barışın ve sevgi bağının bireyliğe engel olmadığı bir ilişki biçimi söz konusu olabilir. Böylece özgürlüğünü yitirme korkusuyla değil özgünlüğün katacağı değer ile ilişki kurulabilir. Evrensel değerlerin göz ardı edilmeyeceği, tabulardan arınmış bir barış modeli gündeme gelebilir. İnsanlar arasındaki farklılıklara ve bireyin özgürlük hakkına değer verilmesi için işbirliğine açık olunabilir.

Astroloji Dergisi/ Deniz Bayraktar Bural

Resim: Ramon Maiden

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close