11 Şubat 2023 – Merkür Kova burcuna giriyor

“İsterseniz kütüphanelerinizi kilitleyin; ama zihnimin özgürlüğüne koyabileceğiniz hiçbir kapı, hiçbir kilit, hiçbir sürgü yok.” – Virginia Woolf

Bugün algılama, muhakeme, konuşma, yazma ve iletişimin gezegeni Merkür, 3 Mart’a kadar kalacağı Kova burcuna giriyor. Oğlak burcundaki metodik, sistematik ve temkinli düşünce tarzı yerini, sıradan ve geleneksel düşüncenin dışında son derece özgün bir iletişime bırakabilir. Bu süreçte, daha açık, daha dışa dönük, iletişime yönelik ifadeler söz konusu olabilir. Bireyliği olduğu gibi ifade etmek dolayısıyla yazılı/sözlü düşünce özgürlüğü önem kazanabilir. Bunun yanı sıra, toplumdaki herkesin bireysel düşünce özgürlüğüne vurgu yapan, dolayısıyla kendinden farklı düşünen herkesi duymaya hazır bir iletişim mümkün olabilir. Kova’nın sabit bir burç olması nedeniyle, kendi fikri başkalarınınkinden farklı olsa bile, herkes için ifade özgürlüğü aynı kararlılıkla savunulabilir.

Zihin, yeni, orijinal düşüncelere, kavramlara ve teorilere daha açık olacağı için birbirinden farklı görüşler hakkında daha tarafsız ve net değerlendirmeler yapmak mümkün olabilir. Ayrıca, Merkür Kova burcundayken bir konu olduğundan ya da başkalarının algıladığından çok farklı şekillerde algılanabileceğinden, daha önce hiç düşünülmemiş, insanlığı veya bulunduğu toplumu ileriye götürebilecek teoriler akla gelebilir. Böylece, öğrenilen, toplanan bilgilerle bize özgü bir sentez yaparak, konu bambaşka bir boyutuyla ele alınabilir ve yeni kavramlar ortaya çıkabilir. Ayrıca, problemler karşısında geleneksel çözüm yollarına başvurmak yerine, problemlere farklı bir bakış açısıyla bakarak yeni çözümler elde edilebilir.

Bu süreçte, düşünceler ve sözel ifade hızlanabileceği için aklın hızı, dile yetişemeyebilir. Bu durumda dinlemek konusunda sabırsızlık görülebilir. İfadelerde akıl ve mantık öne çıkarak, şimşek hızıyla konular birbiriyle ilişkilendirilip çıkarımlar yapılabilir. Bunun olumlu yansıması, gerekli mesafeyi alarak/koruyarak, insanlığın faydasına ilerici, yenilikçi, özgün fikirlerin, teknolojik buluşların ortaya çıkması olabilir. Olumsuz anlamda ise dinlemeden, hızla yapılan çıkarımlarla akıl, gereğinden fazla yüceltilebilir, bilgi konusunda narsistlik ve kendini beğenmişlik söz konusu olabilir. Ayrıca, tarafsız olmayı abartarak, olaylara, belki insanlara, gereğinden fazla mesafe alarak, bütünün asıl anlamından kopulabilir. Bu durumda yine insanlığı ileriye taşıyabilecek teoriler üretilse bile, uygulamadan kopuk, eklektik fikirler söz konusu olabilir. Zihin, anlam bütünlüğünden uzaklaşabilir. Anlaşılmaz, soyut düşünce ve ifadeler ile, uygulanması zor, sözde insanlık için ama insanlıktan uzak teoriler savunulabilir.

Astroloji Dergisi/Yazan: Deniz Bayraktar Bural

Kolaj: Kass Copeland – Mind Vision

Kaynakça: İlhan, Barış, Astroloji Dersleri, İlhan Yayınevi, 2004

Close