Arklar kadar uzak!!!

İkincil Progresyonlar Solar Ark Progresyonlara Karşı

Basil Fearrington

Tahmin Perspektifi
Astroloji,  atalarımız göklerin hareketleri ve dünyamız arasındaki ilişkiyi fark ettiklerinden beri geleceği tahmin etmek ile ilişkilendirilmiştir. Geçmiş zamanlarda, hatta geçtiğimiz yüzyılın başlarında, astrolojinin yönelimi ve pratiği tamamen kehanete dayalı idi. O zamanlarda dünyanın birçok yerinde doğum zamanları belirli değildi, bu nedenle astrologlar belirli bir ana ilişkin soruları yanıtlamak için saat astrolojisi ve diğer tekniklere başvurmak durumunda kalıyorlardı. Psikoloji toplum içinde geliştikçe astroloji de psikolojik açıdan sofistike hale gelmek durumunda kaldı. Bugün astrolojiye daha insani yaklaşabiliyoruz. Ancak, astrolojiye genel bakış açısı onu hâlâ geleceği bildiğini “iddia eden” bir eğlence aracı gibi görmek.

İşin gerçeği astrolojinin, hangi sistemi ya da sistem birleşimi kullanılırsa kullanılsın, olayları tahmin etmek için kurallaşmış, tutarlı, %100 güvenilir hiç bir sistemi olmadığıdır. Bu astrolojiye karşı bir itham değildir. Aksine, insanın özgür iradesinin gücüne bir kanıttır. İnsan, ne olacağı üzerinde etkili güçtür, ne astroloji ne de astrolog. Bu yutması zor bir haptır, ama deneyim bize bunu söyler. Bunu söyledikten sonra astrolojinin, bir kişinin hayatının genel durumunu tarttıktan sonra ve astrolojiyi o kişinin yaşadığı hayatı baz alarak bir tahmin yapmak üzere kullanmak kaydıyla, kişinin gelecek hayatının genel havasını önceden öngörmebilmekte kayda değer bir başarı sağlayabilir olduğunu ve sağladığını söylemek mümkündür. Şunu söylemek isterim ki olabilecek tek şey olabilecek şeydir. Astroloji bir insanın hayatının bağlamında kullanılmalıdır, özellikle ilerisi için öngörülerde bulunurken.


Size, ilişkilerinin ya da kariyerlerinin gelecek potansiyelleri hakkında astrolojinin ne söylediğini öğrenmek için kaç kişinin bana danışmaya geldiğini anlatamam. Gelecek ile ilgili ölçümlerin umut verici olduğu birçok durum olmuştur. O kişi seanstan müthiş hissederek ayrılmıştır. Onlar bir gezegenin onlara bir işi yada ilişkiyi “vermesini” beklemektedir. İşte bu nedenle astroloğun o kişinin yaşadığı hayat ile astrolojiyi birleştiren gelecek ile ilişkili ayağı yere basan bir strateji planlaması önemlidir. Danışana anlatılması gereken şey, ölçümlerin gösterdiği potansiyelin onların hareketlerine bağlı olduğudur. Bu fikir astrolojinin genel algılanışından çok farklı bir noktadadır. İnsanlar gezegenlerin dikte ettiği bir kaderin oyuncağı değillerdir!


Bu pratik perspektiften bakarsak ve belli astrolojik tahmin sistemlerini kullanırsak, astroloji geleceği tahmin etmek için müthiş bir araca dönüşür.

Öngörü Sistemlerinin Gelişimi

Astrologlar öngörü sistemlerini oluşturmak için değişik gelişim aşamalarından geçmişlerdir. Bu gelişmeler sırasında, Babil astrolojisinin ilk başlarından beri bir ana unsur ortaya çıkmıştır -bir günün bir dereceye eşitlenmesi fikri. Bir çemberin dereceleri ile bir yılın günleri arasındaki ilişki zaman içinde gelişen sistemlerin ilerlemeleri için gereken temeli oluşturmuştur. Zaman içinde, bu denklem bir derece=hayatın bir senesi olmuştur.

Kabaca, Progresyonların ilk sistemi, Cladius Ptolemy tarafından yaratılan “Primary Directions” (Birincil Direksiyonlar-Yöneltmeler) adını taşıyan sistemdir. Bu hesaplanması delice zor olan çok güçlü bir biçimde etkili bir ilerletme sistemi idi. Zorluğunun yanı sıra, astrologların basitleştirmek için epey uğraştıkları sonuçsuz ve eksik bir metottu.


Neticede Birincil Yöneltmeler İkincil Progresyonların-İlerletmelerin (kısaca Progresyon) gelişimine neden oldu. Progresyonlar parlak matematikçi Antonius Maginus’un yaratısıydı. Valentino Naboda (Astrolojide yaygın olarak bilinen ismiyle Naibod), Güneş’in ortalama hızının (mean-motıon 59′ 08″) progresyonun ana etkeni olduğu fikrini ortaya atarak Maginus’un sistemini geliştirdi. Solar Ark progresyonlarının gelişimine yol açan Naibod’un bu katkısı idi.

Bu köşede İkincil Progresyonlar

Öngörü sistemleri üzerine birçok tartışmanın ve öğretinin bir parçası olarak, astrolojinin temel iki sistemi ile ilgili tartışmalara girilince her zaman bir ödül savaşını anımsarım. Lütfen siz de bu iki sistemi boks ringinde kapıştırırken benim bu ödül savaşı sevdamı hoşgörün.

Progresyonlar, bir günün (efemeriste) hayatın bir senesine eşit olduğu fikrini temel almıştır. Bilgisayarın progres pozisyonları hesaplamasında, istenilen yılı elde etmek için doğumdan itibaren efemeristeki her bir gün sayılır. Bu verilerle, kişi bu tarih ve saatte doğmuş gibi bir harita hesaplanır. Bu progres pozisyonları daha sonra doğum pozisyonları ile açı yapıyormu diye karşılaştırılır ve bu da sorgulanan yıl için bir olay potansiyeli olasılığının olup olmadığını gösterir.


Progresyon sistemleri (transitlerle beraber) her astroloğun ilk öğrendiği şeydir. Bu, şu ana kadar astrolojide kullanılan en popüler sistemdir. Ancak bu sistem eksiktir. Nedeni şudur: progres gezegensel pozisyonlar- Jüpiter’den Pluto’ya- gezegenlerin neredeyse hiç ilerlemediği bir efemeris üzerinden ölçülmektedir. Eğer kullandığınız programdan 90 gün(yıl) için pozisyonları almak için zaman ayırırsanız, Jüpiter,Satürn, Uranüs, Neptün ve Pluto’nun hareketlerini inceleyince bunların doğum pozisyonarından fazla ileriye gitmediklerini görürsünüz! Uygulamada, bu gezegenleri kaybederiz, çünkü bir ömür içinde yeni açılar yaratmaları mümkün değildir. Bu gezegenler doğum haritasında zaten tam açı yapmaya yakın gezegenlerin etkilerinin alıcısı olabilirler.


Bunun yüzlerce yıl önce astrologluk yapanlar için nasıl bir problem olacağını düşünün, özellikle de dışsal gezegenlerin bulunmasından önce! Onların, bir şekilde, hayatın içinde gelişen olayları Güneş’ten Mars’a kadar olan gezegenlerin (ve köşe noktalarının) temsil ettiği bir progres sistemine yansıtmaya çalışmaları gerekiyordu. Bu sınırlama onların bu eksikliği gidermeleri için kullanılan tekniğe abartılı bir önem vermelerine, böylece transitlerden progresyona kadar teknikler yaratmalarına ve gezegenin ileri ve geri harekete başladığı yıllara aşırı önem vermelerine neden olmuştur. Bu teknikler ve birçokları bugün etkili olmasalar bile yine de bugünün astrolojisine taşınmıştır. Hayat içindeki olayların, Güneş’ten Mars’a kadar olan progres pozisyonlarda yansımasını görmek mümkün müdür? Dışsal gezegenlerin hiç açı yapmadığı bir sisteme yeterince güvenebilir miyiz?


Progresyon sisteminde progres Ay aşırı değerlidir, özellikle bir açı ile kavuşum yaptığında ya da natal Satürn’e kavuşum, kare ya da karşıt yaptığında. Bu hayattaki gelişimsel potansiyelin önemli bir barometresidir.

Bu Köşede: Solar Ark Progresler

Solar Ark sistemleri İkincil Progresyon sisteminin kuzenidir. Bilgisayar belirli bir yıl için Solar Ark pozisyonlarını hesaplarken şunu yapar: sözkonusu yıl için progres hesaplanır. Doğum haritasındaki Güneş’in pozisyonu progres Güneş’in pozisyonundan çıkartılır. Fark Solar Ark’tır, böyle isimlendirilmiştir, çünkü Güneş’in hareketine bağlıdır. Bu ark daha sonra haritadaki tüm gezegenlere ve pozisyonlara tek tek eklenir ve yeni pozisyonlar natal haritadaki pozisyonlarla karşılaştırılarak yaşam olaylarının potansiyeline bakılır. Solar Ark açıları belli bir seneyi işaret ederler. Bu ark güçlü bir transitle ya da progres Ay’ın köşe noktalarına (ya da Satürn’e) kontağı ile tetiklenir ya da kesinleşir.


Progresler İşbaşında

Ilk Raund

İkincil ve Solar Ark Progres haritaları kullanışsızdır! Asıl onların doğum haritası ile etkileşimde olan pozisyonları değerlidir. Progreslerle çalışırken, bilgisayarın çift-çemberli bir harita çıkarması, iç çemberde natal pozisyonların, dış çemberde progres gezegenlerin pozisyonlarının olması gerekir (ya da bilgisayarın progresten natale olan açıları listelemesini isteyebilirsiniz.) Sadece gerilimli açıların (açı gerçekleştiğinde 1 derece orb içinde bulunan kavuşum, kare ve karşıt açılar) dikkate alınması gerekir, çünkü gelişmelerin ortaya çıkmasını sağlayan türden bir gerilimi sadece bu açılar sembolize ederler. Üzerine odaklandığımız gezegenler Pluto, Neptün, Uranüs ve Satürn’dür, çünkü bir gezegen Güneş’ten ne kadar uzaktaysa yaşam gelişimi zamanlarında sembolizmi o kadar vurguludur.

İlk örneğim için, Michael Jackson’un haritasını kullanacağım ve tutuklandığı Kasım 2003 tarihine odaklanacağım. Progres pozisyonlar dış çemberde görülmekte (Lütfen Satürn, Uranüs, Neptün ve Pluto’nun doğumdan sonra 45 yılda neredeyse hiç kıpırdamadığına dikkat ediniz!). Lütfen iki tane gerilimli açı olduğuna dikkat ediniz: Progres Mars natal Pluto’ya ve Progres Ay Uranüs’e kare yapıyor. Bu açılardan hiçbiri Michael Jackson’un haritasında kanun ya da çocuklar ile ilgili alanları yansıtmıyor. En iyi ihtimalle, Uranüs X. Evi yönettiği için kariyer alanında bir karışıklık üzerine bir açıklama yapabiliriz. Ama bu gerçeği çok zorlamak olur. Eğer Jackson 2000 yılında size danışmaya gelseydi, Progres harita ile Natal harita arasındaki ilişkide 2003 sonbaharının önemli bir gelişim zamanı olacağına işaret eden hiçbir şey göremezdiniz.

Jackson’ın Progres-Natal ilişkilerini Solar Ark-Natal ilişkileri ile karşılaştırın (Progres pozisyonlarına nazaran Satürn, Uranüs, Neptün ve Pluto’nun ne kadar ark yaptığına dikkat edin). Neptün (skandal!), Alçalan (toplum önünde olma) ile kavuşmak üzere 5.evden (çocuklar) çıkmış. Neptün’ün bir köşe noktası veya Işık’a sert bir açı ile dokunuşunda tipik olarak oluşan durumlardaki gibi, Jackson’un hayatı kötüye doğru zorlayıcı bir dönüş yapmıştır. Bunu, Pluto’nun Satürn’e (tetikleyici) yaptığı öldürücü transit ile birleştirirseniz, onunla ilgli gerçekliğin bu ölçümlerle yansıtıldığını anlamak güç değildir.Ben bu zaman diliminin önemini 16 ay öncesinden görebilmiştim (Web sitemde No Moonwalk for Michael- Micheal için Ayyürüyüşü yok adlı makalemi görünüz. )

İkinci Raund

Earvin “Magic-Sihirli” Johnson ile üniversitedeyken tanışma şerefine nail olmuştum. Oynadığı Michigan takımı NCAA kupasında Pensilvanya Üniversitesi ile oynamıştı. Pensilvanya takımından biriyle birçok defa basketbol oynamıştım ve onun aracılığı ile Magic ile tanıştım, kendisi zaten o zamana kadar müthiş bir yetenek olduğunu ortaya koymuştu. O zaman bile bir veri avcısı idim, her zaman doğum bilgilerini araştırırdım. Earvin Johnson 14 Ağustos 1959, 3:31 AM, EST Lansing, Michigan doğumlu.

Johnson’un kariyeri yeterince kendini anlatıyor zaten. En iyi profesyonel basketbol oyuncuları arasında bile o  tüm zamanların en iyilerinden biri. 1991 yılında, HIV virüsü taşıdığı anlaşılıp kariyeri ani bir durma noktasına geldiğinde hepimiz şok olmuştuk, kesinlikle hayat değiştirici bir olay.

İlk olarak, Magic’in 1991 için çift-çember haritada progreslerine bakalım. Doğumundan, HIV açıklamasını yaptığı zamana kadar 32 yıl geçmiş olmasına rağmen Pluto bir derece ilerlemiştir; Neptün bir derece ilerlemiştir; Uranüs bir buçuk derece ilerlemiştir; Satürn hiç ilerlememiştir. Daha da ilginci, Progress ile Natal harita arasında, bizi 1991 yılı civarının Johnson’ın hayatında bu derece önemli bir değişiklik potansiyeli taşıdığı hakkında olay oluşmadan önce uyaracak herhangi bir bağ yok. Progres bir Dolunay var ancak bu da bir kişinin gelişiminde oluşan doruk noktasını, tam bir aydınlanma potansiyelini gösterir. Şaşırtıcı biçimde, hayat değiştirecek denli önemli birşey görememekteyiz.
 

Şimdi, Solar Ark çift-çemberine bakalım. Solar Ark Pluto’nun Nadir’i geçmek üzere olduğunu görürüz bu da açıkça derinlemesine bir değişim potansiyelini, önemli bitiş ve başlangıçları ve kesinlikle bütün bunlar sonucunda taptaze perspektifleri gösterir. Bu zaman diliminin potansiyelleri doğumundan  itibaren görülebilir! Magic size 1991 öncesinde danışmaya gelse, bunu öngörmek ve kariyeri ile bu ölçümü birleştirecek bir stratejik plan yapmak kolay olurdu. Bu bir astroloğun HIV uyarısında bulunacağı anlamına gelmiyor. Tam tersine gelen 1991-1992 senesinin nasıl kullanılacağı konusunda pratik önerilerde bulunma yetisini astroloğa veriyor.

3. Raund:

Prenses Diana Ağustos 1997’de trajik biçimde hayata veda etti. Bütün dünyayı sarsan bir olaydı. Ebeveynler hakkındaki kritik endişeler, bu endişeler anlamlıysa, çocuklarının haritalarında açıkça görülebilir.


Prens Harry 15 Eylül 1984 4:20 PM GMD Paddington İngiltere doğumlu. Önceki örneklerde yaptığımız gibi yine ilk olarak Progresler ve Natal harita arasındaki ilişkiye bakacağız. Bir haritada ölümü görmek mümkün olmasa da, eğer ebeyn ölümü gibi önemli bir olayı önceden görmek istiyorsak, çocukların haritasında, ebeveynsel bir işareti (4. veya 10.Evin yöneticisi ya da bu evlerde bir gezegen) veya 8. Evi (ölüm ile ilgli olaylar), ya da bir dışsal gezegenin köşe noktalarına dokunuşunu içeren bir gerilim olmasını bekleriz. Progres Natal harita ilişkisinde, bu durumlardan hiçbirini görmüyoruz. Aslında, Harry’nin haritası’nda bu yıl ile ilgili herhangi bir şey görmüyoruz.

Solar Ark-Natal harita çift-çemberinde, Solar Ark Neptün’ün Yükselen ile kavuşumda olduğu (4. Evin yöneticisi Venüs’e karşıt duran transit Satürn ile de kesilen) görülür. Bu ölçüm spesifik olarak ebeveynsel ölüme işaret etmese de, Neptün’ün bu dokunuşları her zaman büyük zorlukların, karışıklık, güvensizlik, ve ego yokoluşları zamanını işaret eder (birinin hayatında Neptün’ün aktif olması durumunda olabilecekler için en sevdiğim örnek Al Gore’dur). Neptün’ü, Harry’nin Yükselen’inden ayıran 13 derece(sene) olduğunu belirtmek isterim. Annesini 13 yaşındayken kaybetti. Venüs’ün bir ark yaparak Pluto ile kavuşuyor olmasına, Pluto’nun Satürn ile yaptığı arkı henüz terk ediyor olmasına ve Mars’ın Neptün’e yaptığı arkı henüz terk ediyor olmasına da dikkat çekmek isterim. Neptün’ün Yükselen’e bir ark yapması bütün bu ölçümlerin anahtarı oluyor.

4. Raund:
Denzel Washington ‘Training Day’ adlı filmdeki çalışması ile 2002’de çok hakedilmiş bir Oscar kazandı. Oscar kazanmak, bir aktörün özelliklede azınlık kültüründen gelen biri için çok anlamlı, hayat değiştiren bir olaydır. Böyle bir olay bir aktörün haritasına mutlaka yansımış olmalı ve biz bunu daha önceden görebilmeliyiz.

 
İkincil Progresyon-natal çift-çember haritası aşağıda verilmiştir. Bu makaledeki diğer örneklerin aksine burada olayı doğrulayan belli açılar mevcut. Progres Güneş Venüs’e yaptığı kare açıdan henüz uzaklaşmakta ki bu da popülaritenin arttığı, özellikle estetik ve yaratıcılık alanında yoğunlaşan bir “yarışma”nın kazanılabileceğini bir zamana denk düşer. Progres Venüs MC’ye tam karşıt açı yapmakta, bu da ilk çıkarımımızı doğruluyor. Hiçbirşey olmasa, Progres pozisyonları  2002 yılında Washington’un hayatında popülerlik açısından bir artış olacağı konusunda bize bilgi verirdi.

Solar Ark çift-çember haritası aşağıda görülmekte. Gözünüz hemen Solar Ark MC=Pluto’yu görecektir. Washington’un kariyer ve toplum içindeki statüsü güç sembolü ile iletişime geçmiştir. Diğer bir deyişle, bu kariyer yükselişini, gücü, ve ünü sembolize eden bir durumdur. Bu ark, Solar Ark Satürn=Güneş ile birleşiyor, bu da bir kişinin hakettiğini alması,doğru yolda yapılan disiplinli yoğun çalışmanın ödülünün alınmasını sembolize eder. Bu iki ark da, Jüpiter’in Güneş’in karşısında  yaptığı transit (fırsat;ödül), Jüpiter’in MC’ye kavuşumu (kariyer alanında genişleme)ve Neptün’ün Ay’a kavuşumu (Ay MC’yi ve Neptün’ü yönetiyor-bu bir aktör müzisyen ve sanatçı için oldukça tatmin edici bir sembol olabilir) ile tetiklenmişlerdi. Solar Ark Güneş’in de MC’de olduğunu(135 derecelik bir açıyla) hesaba katın!!!! Bu kariyerin parlamasıdır.

MC ve Pluto arasındaki ark, ve fonda 2002 yılı başlarında kesinleşen Güneş=MC ark’ı, progresler çok daha belirsiz ve daha düşük vurguya sahipken, Washington’un hayatında kariyer alanında önemli gelişmelerin olacağı yönünde bize önceden bilgi vermekte.

Son Raund

Aşağıdaki 3’lü çember John Kennedy Jr.’ın haritasını ortada Solar Ark pozisyonları ve dışta ikincil Progresyonlar olarak göstermekte.  Pluto’nun natal pozisyon’unun Yükselen’in 3 derece üstünde olduğuna dikkat edin, bu babası öldürüldüğü zaman olan 3 yaşında, hayatında dramatik bir olayın olacağını açıkça gösterir. Buna mukabil progreslerde bu potansiyeli gösteren hiçbirşey yoktur. Pluto hiç ilerlememiştir.

Skor
Bu örnekler kendi kendini anlatmaktadır ve Solar Ark progreslerin tipik bir kullanımından beklenmesi gerekenleri gösterir. Solar Ark progresleri çok daha fazla opsiyon sunar. Solar Ark teorisi ile aşinalığınız yoksa bu tekniği astrolojik inceleme teknikleriniz arasına katmanızı şiddetle tavsiye ederim. Üzülmeyeceksiniz!

Türkçesi: Seda Saldamlı


Copyright © Basil Fearrington 2004

Close